O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Ako si kúpiť lístky

 

Úhrada musí byť  vykonaná mesačne vopred jednorázovo.

Možnosti úhrady:

Bezhotovostne

AKO? Trvalým platobným príkazom, prípadne jednorazovou úhradou cez internetbanking na náš účet (IBAN SK32 0200 0000 0016 3402 3153, VS: 0823, KS: 0308,

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno stravníka)

KEDY? Od augusta do mája , vždy najneskôr do 20. kalendárneho dňa v mesiaci

KOĽKO? Pozri aktuálny „Cenník obedov a výška zálohových platieb v ŠJ“

VYÚČTOVANIE: vždy do 31. augusta poukázaním preplatkov na účet stravníka

 

Hotovostne

AKO? Zaplatením v kancelárii ŠJ

KEDY? Podľa harmonogramu, spravidla predposledných 5 dní v mesiaci denne od 7,00 do 14,30 hod., posledné 2 dni  v mesiaci do 15,30 hod., nie však úplne posledný pracovný, resp. školský deň.

 

POZOR! Prvý a posledný deň v mesiaci sa platby neprijímajú a nevypočítavajú. Prebieha záznam platieb do čipového systému.

 

V novom mesiaci od Vás nemôžeme platbu prijať,  úhradu môžete vykonať už len priamo na účet, pričom znášate všetky servisné poplatky banky.

 

V novom mesiaci od Vás nemôžeme platbu prijať,  úhradu môžete vykonať už len priamo na účet, pričom znášate všetky servisné poplatky.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14