O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2022/23

1)
cervene stuzkyzaregistrovali sme sa do 16. ročníka kampane Červené stužky.  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.  

Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Červené stužky. 
Držíme palce našim súťažiacim.

 

2)

rodinaV novembri  sa uskutočnili stretnutia  so žiakmi 4. ročníka. Ústrednou témou bola interakčná hra - Zvieracie príbehy o rodine a priateľstvo.

Cieľom bolo oboznámenie sa  s rozdelením rolí v rodine, pestovanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi, rozvoj emocionality. Deti sa dozvedeli viac o živote  troch zvierat - veveričky, kukučky a sýkorky, a hlavne, ako sa tieto zvieratká starajú svoje mláďatá. S deťmi sme diskutovali, ako sú rozdelené roly v ich rodine (kto, čo robí, kto sa o čo stará), či by chceli mať raz svoje deti a ako by sa o ne starali. Druhou témou bolo priateľstvo. Žiaci vyplňovali pracovný list Balón priateľstva. Do balóna mali napísať všetko, čo priateľstvo utužuje, drží nad vodou a do závaží mali napísať, čo priateľstvo ničí.

L.Tršová Husárová, koordinátorka VMR

 

 

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (*.pdf, 201,37 kB)
Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) - Aktualizácia projektu: konkretizácia úloh pre školský rok 2022/2023 (*.pdf, 158 kB)
Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu
(*.pdf, 100 kB)

 

Aktivity v šk. roku 2021/2022 

Aktivity v šk. roku 2018/2019

Aktivity v šk. roku 2017/2018

Aktivity v šk. roku 2015/2016

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14