O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - šk. rok 2023/24

 

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (*.pdf, 201,37 kB)
Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) - Aktualizácia projektu: konkretizácia úloh pre školský rok 2022/2023 (*.pdf, 158 kB)

Dlhodobý projekt Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) - Aktualizácia projektu: konkretizácia úloh pre školský rok 2023/2024 (*.pdf, 155 kB)
Tematický výchovno – vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu
(*.pdf, 100 kB)

 

Aktivity v šk. roku 2022/2023 

Aktivity v šk. roku 2021/2022 

Aktivity v šk. roku 2018/2019

Aktivity v šk. roku 2017/2018

Aktivity v šk. roku 2015/2016

Aktivity v šk. roku 2014/2015

Aktivity v šk. roku 2013/2014

Aktivity v šk. roku 2012/2013

Aktivity v šk. roku 2011/2012

Aktivity v šk. roku 2010/2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14