O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Pokyny pre cudzích stravníkov

Vážení cudzí stravníci!

Cena obeda, ktorý Vám ponúka školská jedáleň, je určená 2 zložkami:

-      finančný limit na nákup potravín (určený VZN Mesta Žiar nad Hronom č. 10/2017 s platnosťou od 1. 2. 2018)

-     režijné náklady, ktoré sa každoročne prepočítavajú podľa skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok

Od 1. februára 2018 platí nasledovná cena:

Finančný limit na nákup potravín  1,19 €
Režijné náklady 1,17 €
Cena obeda celkom: 2,36 €

      

 

Na základe povolenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa obedy cudzím stravníkom vydávajú v čase od 11,00 do 11,30 hod. a od 13,45 do 14,00 hod. Nežiadajte mimo uvedeného času ani nabratie obeda do obedára, blokujete tým výdaj obedov žiakom. Naša jedáleň je určená v prvom rade pre žiakov a zamestnancov, ktorí majú po obede ešte vyučovanie. Vydanie obedov v inom čase môže povoliť len vedúca ŠJ.

 

Vstup do jedálne je povolený len stravníkom, resp. osobám s platným stravným lístkom. Rodinní príslušníci bez zakúpeného obeda nesmú do jedálne vstupovať.

 

V pracovnom oblečení (napr. montérky) a v znečistenom odeve je vstup do jedálne zakázaný.

 

Do jedálne nevstupujte s kočíkmi, detskými hračkami ap., oblečenie nedávajte na operadlo stoličky (patrí na vešiak, nezodpovedáme za znečistenie) a zložte si čiapku z hlavy.

 

Obed si môžete zobrať aj do obedára, ktorý musí byť čistý. Za čistotu obedára je zodpovedný stravník. Nie je našou povinnosťou umývať obedár. Ak obed ihneď nekonzumujete, uložte obedár v chladničke a pred konzumáciou vždy dostatočne ohrejte aspoň na 60oC.

 

Naša jedáleň je určená v prvom rade žiakom a zamestnancom školy. Aby nebolo narušené stravovanie detí, dodržujte, prosím, čas výdaja stravy pre Vás a obed konzumujte pri stoloch v samostatnom rade pri okne. Základné pravidlá správania sa v jedálni sú pre Vás určite samozrejmosťou a pre našich žiakov by ste mali byť príkladom.

 

Veríme, že rešpektovaním týchto pokynov prispejete aj Vy k bezproblémovému výdaju jedál.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14