O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Cenník obedov a raňajok

 

Cenník obedov a desiat a výška zálohových platieb v ŠJ platný od 1. februára 2017

 

Kategória stravníkov

Obed

Mesačná záloha

Žiaci 1.-4. ročník

1,08

21,60

Žiaci 5.-9. ročník

1,16

23,20

Študenti, resp. žiaci 9. roč.

1,19

 23,80

Dospelí stravníci

2,36

47,20

 

Upozornenie:

Pri zadaní trvalých príkazov posledné úhrady ponechajte v máji (na jún). Potom obnovte až v auguste (na september).

 

 

Doplatok žiakov v hmotnej núdzi a z rodín s nízkym príjmom:

Žiaci 1.-4. ročník = hradia 0,08 € za 1 obed. Obedy musia byť zaplatené na mesiac vopred.

Žiaci 5.-9. ročník = hradia 0,16 € za 1 obed. Obedy musia byť zaplatené na mesiac vopred.

Žiak má nárok na obed len ak sa zúčastní na vyučovaní. Pri chorobe je rodič povinný žiaka odhlásiť, v opačnom prípade hradí plnú sumu obeda.

 

 

Platba za obedy:

a)      bezhotovostne na účet (vo výške uvedenej mesačnej zálohy) do 20. dňa    v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac

b)    v hotovosti na konci mesiaca 5 dní okrem posledného dňa v mesiaci, vždy na ďalší mesiac

Mimo harmonogramu predaja lístkov sa lístky nepredávajú!!! Úhradu za obedy môžete vykonať len vkladom na účet!!!

1. a posledný pracovný (resp. školský) deň v mesiaci sa platby neprijímajú – prebieha záznam do čipového systému!

Výdaj obeda je možný len po identifikácii stravníka čipovým kľúčom!

UPOZORNENIE!

Prvý a posledný deň v mesiaci sa platby neprijímajú a nevypočítavajú. Prebieha záznam platieb do čipového systému.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14