O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Juráková (zuza.jurakova@centrum.sk)

 

KONZULTAČNÉ HODINY

UTOROK 10.00 - 12.00 hod.

                 (príp. podľa individuálnej dohody)

Vážení rodičia,

 

podrobné informácie o Testovaní 9, podmienkach prijatia žiakov na stredné školy a podávaní prihlášok Vám budú poskytnuté na spoločnom stretnutí v novembri.

Záujem žiakov ôsmeho ročníka o štúdium na bilingválnych gymnáziách (príp. iných školách s bilingválnym štúdiom) bude včas zisťovaný výchovnou poradkyňou.

Rodičia žiakov končiacich v nižšom ročníku budú výchovnou poradkyňou individuálne oboznámení o reálnych možnostiach stredoškolského štúdia pre ich dieťa.

Rodičia žiakov piateho ročníka, ktorí majú záujem, aby ich dieťa študovalo na osemročnom gymnáziu, by mali včas osloviť triednych učiteľov a výchovnú poradkyňu.

Všetky prípadné otázky a problémy je možné vyriešiť v čase konzultačných hodín alebo v termíne podľa vzájomnej dohody, príp. telefonicky či e-mailom.

 

 

 


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14