O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Duálne vzdelávanie

Aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní

 

Duálne vzdelávanie

-          vzdelávanie, pri ktorom teoretické vyučovanie zabezpečuje stredná škola a praktické vyučovanie zamestnávateľ

-          do systému duálneho vzdelávania sú zaradené všetky študijné aj učebné odbory s výučným listom

-          škola spolupracuje s firmami žiarskeho priemyselného parku

-          až 60 % praxe prebieha vo firme

-          žiaci majú istotu budúceho pracovného miesta

 

Výhody duálneho vzdelávania pre žiakov

-          vysoká úroveň pripravenosti pre budúce zamestnanie

-          možnosť získať certifikáty a osvedčenia nad rámec bežného vzdelávacieho programu

-          hmotné zabezpečenie

-          podnikové štipendium

-          odmeny za produktívnu prácu

 

Odbory zaradené do duálneho vzdelávania

-          hutník operátor

-          operátor strojárskej výroby

-          mechanik nastavovač

-          mechanik mechatronik

-          programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 

Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci so SSOŠT

-          Fagor Ederlan Slovensko a. s.

-          Nemak Slovakia s. r. o.

-          Remeslo strojal s. r. o.

-          Sapa Profily a. s.

-          Slovalco a. s.

-          TUBAPACK a. s.

-          Zámočníctvo Ruckschloss v Banskej Štiavnici

-          ELBA a. s. v Kremnici

-          GAMAalumínium s. r. o. vo Zvolene

-          Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o. vo Zvolene    

 

Postup pri prihlasovaní sa na štúdium

-       je zásadný rozdiel medzi prihláškou na štúdium na strednej škole a prihláškou na duálne vzdelávanie (sú to dve rozdielne tlačivá)

-       prihlášku na štúdium na strednej škole vydáva aj vypĺňa výchovná poradkyňa 

-       tlačivo prihlášky na duálne vzdelávanie je na webovej stránke Súkromnej SOŠ technickej, ale môže ho vydať aj výchovná poradkyňa; túto prihlášku však vypĺňa zákonný zástupca žiaka

  

Všetky podrobné informácie o duálnom vzdelávaní je možné nájsť na webovej stránke SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom.  


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14