O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Duálne vzdelávanie

Aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní

 

Duálne vzdelávanie

-          vzdelávanie, pri ktorom teoretické vyučovanie zabezpečuje stredná škola a praktické vyučovanie zamestnávateľ

-          do systému duálneho vzdelávania sú zaradené všetky študijné aj učebné odbory s výučným listom

-          škola spolupracuje s firmami žiarskeho priemyselného parku

-          až 60 % praxe prebieha vo firme

-          žiaci majú istotu budúceho pracovného miesta

 

Výhody duálneho vzdelávania pre žiakov

-          vysoká úroveň pripravenosti pre budúce zamestnanie

-          možnosť získať certifikáty a osvedčenia nad rámec bežného vzdelávacieho programu

-          hmotné zabezpečenie

-          podnikové štipendium

-          odmeny za produktívnu prácu

 

Odbory zaradené do duálneho vzdelávania

-          hutník operátor

-          operátor strojárskej výroby

-          mechanik nastavovač

-          mechanik mechatronik

-          programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 

Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci so SSOŠT

-          Fagor Ederlan Slovensko a. s.

-          Nemak Slovakia s. r. o.

-          Remeslo strojal s. r. o.

-          Sapa Profily a. s.

-          Slovalco a. s.

-          TUBAPACK a. s.

-          Zámočníctvo Ruckschloss v Banskej Štiavnici

-          ELBA a. s. v Kremnici

-          GAMAalumínium s. r. o. vo Zvolene

-          Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o. vo Zvolene    

 

Postup pri prihlasovaní sa na štúdium

-       je zásadný rozdiel medzi prihláškou na štúdium na strednej škole a prihláškou na duálne vzdelávanie (sú to dve rozdielne tlačivá)

-       prihlášku na štúdium na strednej škole vydáva aj vypĺňa výchovná poradkyňa 

-       tlačivo prihlášky na duálne vzdelávanie je na webovej stránke Súkromnej SOŠ technickej, ale môže ho vydať aj výchovná poradkyňa; túto prihlášku však vypĺňa zákonný zástupca žiaka

-       obe prihlášky (prihláška na štúdium na strednej škole aj prihláška na duálne vzdelávanie) musia byť odoslané najneskôr do 17. 3. 2017 (teda skôr než na ostatné odbory, ktoré nie sú zaradené do duálneho vzdelávania)          

  

Všetky podrobné informácie o duálnom vzdelávaní je možné nájsť na webovej stránke SSOŠ technickej v Žiari nad Hronom.  


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14