O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Ukážky vysoko efektívneho učenia

   Ukážky hodín a opisy aktivít na niektorých hodinách nájdete na samostatnej stránke.

Vysoko efektívne učenie

Milí rodičia, pravidlá

v rámci metodiky VYSOKO EFEKTÍVNEHO UČENIA budeme v našej škole dodržiavať tieto pravidlá:

- dôveryhodnosť,

- pravdivosť,

- aktívne počúvanie,

- neponižovanie, nezhadzovanie, úcta,

- najlepší osobný výkon.

 

Pretože sa odvážne púšťame do učenia a dodržiavania každého pravidla spolužitia, radi by sme Vás pozvali, aby ste sa pripojili k našej ceste a hrali dôležitú podpornú úlohu.

Pretože Vy ste pre svoje dieťa prvými učiteľmi, môžete mu pomôcť osvojiť si pravidlá tým, že budete:

- pozorovať reakcie Vášho dieťaťa (smiech, smútok, komentáre) pri sledovaní televíznych programov a vždy vyjadrovať súhlas so správnym postupom,

- chcieť, aby Vám hovorilo o programoch, ktoré videlo v TV vrátane jeho názoru na ne,

- zhovárať sa o ponižovaní, o ktorom sa dopočujete Vy alebo Vaše dieťa,

- povzbudzovať svoje dieťa, aby pracovalo na projekte alebo získalo zručnosti skutočne v súlade s osobným najlepším výkonom,

- rozprávať príbehy o najlepších výkonoch zo skutočného života (športovci, vedci, ...)

 

 Ďakujeme za Vašu podporu pri zlepšovaní pravidiel spolužitia.

fotografie zo zavádzania pravidiel

 

 

 

„Čokoľvek iné ako príprava na život je mrhanie času a úsilia tak žiakov ako aj učiteľov."

S. Kovaliková,  autorka vzdelávacieho projektu


veu

• VYCHÁDZA Z BIOLÓGIE UČENIA - NAJNOVŠÍCH VÝSKUMOV AKO SA UČÍ ĽUDSKÝ MOZOG
 
• MODERNÝ A ZÁROVEŇ EFEKTÍVNY SYSTÉM VZDELÁVANIA (PRETO SA VOLÁ UČENIE PRE 21. STOROČIE)

• NIELEN VEDOMOSTI, ALE ROZVOJ CELEJ OSOBNOSTI DIEŤAŤA

• VÝUČBA PREBIEHA V 90 MINÚTOVÝCH BLOKOCH

• 3 ZÁKLADNÉ ZLOŽKY
 - POZITÍVNA SOCIÁLNA KLÍMA
 - ZMYSLUPLNÉ UČENIE V SÚVISLOSTIACH
 - POUŽÍVANIE EFEKTÍVNYCH VYUČOVACÍCH METÓD ZALOŽENÝCH NA SPOLUPRÁCI

 

 

Čo získajú deti z takejto školy?

 

dokážu tvoriť

sú motivované k celoživotnému učeniu

sú schopné otvorene a kultivovane komunikovať

dokážu kriticky myslieť, zaujať stanovisko k problémom

 dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ

ich strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach.

 

 


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14