O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Pár slov pre rodičov piatakov


Pár slov pre rodičov piatakov ku začiatku školského roka od školskej psychologičky

1. Predstavenie
- Mojou prácou ako školskej psychologičky je okrem iného aj poskytovať podporu, konzultácie a spolupodieľať sa na vytváraní bezpečného a prijímajúceho prostredia školy našim žiakom, ich rodičom i kolegom pedagógom.
- Úzko spolupracujem s triednymi učiteľmi, s našou školskou špeciálnou pedagogičkou, s výchovnou poradkyňou, s pedagogickými asistentmi a v prípade potreby aj s odbornými zamestnancami centier poradenstva a prevencie, či inými.
- Žiaci ma môžu osloviť na chodbe alebo prísť za mnou do mojej pracovne, ktorá sa nachádza na prízemí vpravo, v chodbičke vedľa študovne.
V prípade, že ma žiak či žiačka sám, sama vyhľadá s akútnym problémom, prípadne nastane náhla situácia, kde viem byť nápomocná, jednorázovo som oprávnená k rozhovoru bez potreby informovaného súhlasu, kontaktujem rodiča však dodatočne.
Ak vy ako rodič, alebo žiak či žiačka prejaví záujem, alebo sa ukáže potreba pravidelnej spolupráce s opakovanými stretnutiami, tak je už potrebný informovaný súhlas rodiča.
- Mojím hlavným pracovným nástrojom je rozhovor, kde je mojou snahou najmä vypočuť, upokojiť (ak si to situácia vyžaduje), poskytnúť prijatie a priestor, kde môžu žiaci slobodne prejaviť svoje emócie. V mojej pracovni môžu žiaci využívať okrem iného aj rôzne antistresové hračky či pomôcky.

2. Prechod na II. stupeň
- Zvykanie si na nových učiteľov, na nové prístupy, možno nové krúžky či iné mimoškolské aktivity v poobedňajších hodinách; možno niektorí zažívajú väčšie či menšie zmeny, ktoré na nich majú vplyv aj v domácom prostredí.
- Vaše deti sa aktuálne nachádzajú v životnom období, ktoré je plné zmien, kde je na ne kladená väčšia zodpovednosť za vlastné konanie či výsledky. S pocitom väčšej zodpovednosti prichádza však aj pocit tlaku. Deti si v takom čase môžu zažívať náročné chvíle a niekedy ich môžu prepadnúť myšlienky ako: Toto musím zvládnuť! Prečo mi to nejde tak, ako predtým? Ostatní to zvládajú lepšie! Potrebujem sa viac snažiť!
- Na takýchto myšlienkach nemusí byť vôbec nič zlé, ak ich žiak dokáže premeniť na zdravý zdroj motivácie, aby nezostal neaktívny či ľahostajný k svojim výsledkom. Je však potrebné ustriehnuť, aby ho nepohltili.
- A tu by som chcela poprosiť Vás, rodičov, aby ste si všímali v tomto období trošku viac či nie sú Vaše deti viac podráždené, hnevlivejšie, unavené, či sa im nezmenili spánkové alebo stravovacie návyky, či o sebe nehovoria v negatívnom svetle, alebo či nie sú viac utiahnuté a bez nálady, bez záujmu o veci, ktoré mali doteraz radi.
    - Pokiaľ spozorujete nejaké zmeny na svojich deťoch, aj tie najmenšie, skúste sa s nimi porozprávať ako sa cítia. Možno Vám aj sami povedia, že je toho na nich teraz veľa. Že ten krúžok poobede ich síce baví, ale momentálne akosi nevládzu. Skúste spolu prísť na vhodné riešenie pre Vaše dieťa, aby sa necítilo preťažované.
    - Ak cítia tlak zo školských povinností – som im k dispozícii na rozhovor o tom, ako zvládať takéto situácie, ako nájsť balans medzi povinnosťami, záľubami a oddychom, ktorý je veľmi dôležitý, no napriek tomu býva, bohužiaľ, v takýchto náročnejších obdobiach často vynechávaný.

A keď budete mať záujem o konzultáciu Vy, i neskôr počas školského roka, môžete sa na mňa obrátiť a buď priamo so mnou, alebo prostredníctvom p. uč. triednej si dohodneme konzultáciu.

S pozdravom Mgr. Katarína Liptšey, školská psychologička  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14