O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Novinky

17.2.2018 Kde sa voda sypala a piesok sa lial, konal sa rozprávkový karneval. Všetci klubáci  zažili čarovné februárové popoludnie plné zábavy, tanca, súťaží. Bolo nám veru veselo, veď sme tu mali princezné, víly, rytierov  a kovbojov, tiež zvieratká rôzneho druhu.Spoločné popoludnie nám bolo krátke, lebo jašenia nikdy nie je dosť a z rozprávky odísť sa nám tiež nechcelo...
17.2.2018 Sviatok sv. Valentína sa dá osláviť rôzne. V ŠKD už tradične zhotovujeme darčeky pre rodičov a kamarátov. Klubáci usilovne pracovali, veď každý chcel spraviť ten najkrajší darček a potešiť rodičov. Verím, že sa nám to spoločnými silami podarilo.
16.2.2018 Veľkým úspechom pre našu skončilo aj okresné kolo Biologickej a Dejepisnej olympiády:

Biologická olympiáda (okresné kolo)
 - Karolína Lovčičanová (VIII.A), 1. miesto v kategórii C
 - Tereza Veselá (IX.A), 2. miesto v kategórii C
 - Natália Jandíková (IX.A), 3. miesto v kategórii C

Dejepisná olympiáda (okresné kolo)

 - Dominik Tóth (VII.A), 1. miesto v kategórii E

 - Samuel Barcík (IX.A), 2. miesto v kategórii C

 - Lucia Patschová (VIII.B), 2. miesto v kategórii D 

  Naše odborné učebne si vyskúšali aj predškoláci ... FOTO
11.2.2018 Máme obdobie predmetových olympiád. 6.2. sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády. A zas žali naši žiaci úspechy:
 - Kristián Lovčičan (V.A), 1. miesto v kategórii G
 - Matúš Rajnoha (V.A), 3. miesto v kategórii G
 - Petra Uhrovičová (VI.A), 1. miesto v kategórii F, jediná úspešná riešiteľka vo svojej kategórii (celkovo 24 zúčastnených žiakov)
 - Vladimír Urblík (VI.A), 2. miesto v kategórii F
 - Samuel Barcík (IX.A), 3. miesto v kategórii E 
GRATULUJEME
11.2.2018

Žiaci Výtvarného krúžku sa zapojili do výtvarnej súťaže Záchranárik 112 a boli v okresnom kole úspešní: Adam Prekopp (IV.B), 2. miesto, Tamara Môcová (III.B), 3. miesto, obaja postupujú do celoslovenského kola súťaže, GRATULUJEME

4.2.2018

Používanie anglického jazyka je v  súčasnosti už samozrejmosťou. Nakoľko sme si toho vedomí aj na Jednotke, snažíme sa našich žiakov cieľavedome podporovať v komunikácii v anglickom jazyku.

Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Educate. Je to moderný a neformálny program, ktorý  vedie dvojica zahraničných študentov ... viac TU

4.2.2018 24.1. sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády.
V kategórii Z9 nebol úspešný žiadny deviatak v okrese, no Samuel Barcík  (IX.A) patril medzi troch žiakov s najväčším počtom dosiahnutých bodov.
V kategórii Z5 má naša škola jedného úspešného riešiteľa. Kristián Lovčičan (V.A) získal pre našu školu výborné druhé miesto. GRATULUJEME. 
30.1.2018 ​​​​​​​​Deti z 3.C sa učili prírodovedu v našom biologicko-chemickom "labáku". Téma bola všetkým jasná: Hustota a povrchové napätie vody. Samostatne si prečítali cieľ, zobrali si pomôcky a začali skúmať. Svoje výsledky poctivo zapísali do zošita. Pokusy, ktoré urobili, prezentovali ostatným skupinám, čím si výsledky navzájom porovnali a zopakovali.
30.1.2018 V januári medzi nás zavítali pracovníčky z RÚVZ v Žiari nad Hronom, ktoré si pre nás pripravili zaujímavú besedu o prvej pomoci pod názvom - Au, bolí, pomóóc. Vysvetlili sme si ošetrenia drobných poranení, zopakovali dôležité telefónne čísla. Zdôraznili sme si dôležitosť prevencie a bezpečnosti správania sa v zimnom období. Ďakujeme za zaujímavú a poučnú prednášku pre našich klubákov.
28.1.2018 Oddelenie druhákov sa zapojilo do projektu eTwinning - Let's Celebrate Birthday! Spoločne sme si vytvorili narodeninový kalendár.
28.1.2018 Príroda sa nám zahalila do krásnych, bielych šiat a konečne sme sa dočkali snehovej nádielky. Naše popoludnia sme si vychutnali naplno. Naháňali sa, guľovali, tvorili maxi veže, súťažili v stavaní gúľ, tvorili snežné stavby, snehuliakov, maxi snehové stavby... Perinbaba potešila všetky deti, aj my sme sa vyšantili dosýta a užili si dlho očakávaného sniežiku.
28.1.2018 Výhodou delených hodín slovenského jazyka v prvom ročníku je, vďaka nižšiemu počtu žiakov, väčší priestor na rozvíjanie tvorivosti a zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Ponúkame Vám ukážky z takejto hodiny slovenského jazyka a literatúry. Jednou z aktivít bola aj príprava a následne realizácia maľovaného čítania, pri ktorom si naši prváci rozvíjali čitateľské zručnosti. Hravými aktivitami si precvičovali čítanie s porozumením: čítali a priraďovali známe aj menej známe slová k obrázkom, vymýšľali zmysluplné vety zo slov aj obrázkov a následne si sami vymysleli a napísali maľované čítanie.
28.1.2018 Sneh sa postaral o to, aby telesná výchova žiakov 3.B bola zábavnejšia. Radosť všetkých detí ako uvidia prvé snehové vločky sa nedá prehliadnuť a keď sa k tomu pridá dobrý kolektív a zábava, nemôže to skončiť inak ako stavaním snehuliakov a guľovačkou.
27.1.2018

Používanie anglického jazyka je v  súčasnosti už samozrejmosťou. Nakoľko sme si toho vedomí aj na Jednotke, snažíme sa našich žiakov cieľavedome podporovať v komunikácii v anglickom jazyku.

Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Educate. Je to moderný a neformálny program, ktorý  vedie dvojica zahraničných študentov ... viac TU

24.1.2018 V minulom týždni prebehli okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku:
Výsledky:
ANJ:
kategória 1A - 2. miesto Aleš Kúšik - 7. B
kategória 1B - 4. miesto Tereza Veselá - 9. A
NEJ:
kategória 1B - 1. miesto - Lucia Patschová  8. B
GRATULUJEME
5.1.2018 Aktualizovali sme stránku fyziky ...
5.1.2018 Doplnili sme prvé úspechy našich žiakov ...
24.12.2017 Žiaci Jednotky navštívili NR SR ....
24.12.2017 Posledný predvianočný týždeň si žiaci vo vianočných dielňach mohli sami vyrobiť vianočné darček alebo dekorácie .... Ďakujeme p. uč. Andokovej, Hanzelovej a Bónovi.
24.12.2017 Zimné aktivity v ŠKD:

- Vianoce sú už za dverami a určite aj vo vašich domácnostiach sú prípravy v plnom prúde. Rovnako je tomu aj v našom školskom klube detí. Naši druháci zhotovovali svoje vianočné svietniky z prírodnín v rámci ETWINNING projektu. Vyrábali však aj rôzne pohľadnice s vianočným motívom, maľovali čertíkov uhlíkom. To bola veru zábava, vyskúšajte! Takže u nás v klube už môžu Vianoce prísť :-)

- Tvorivý advent prváčikov....Naše popoludnia sa niesli v tvorivej vianočnej atmosfére. Tvorili sme pekné mikulášske čižmičky, vianočné stromčeky, sobíkov, čítali nám naše piatačky...bolo nám jednoducho super.

- Hurá, prichádzajú Vianoce! Pozrite si vianočné všeličo našich tretiakov...

- Vianoce bez medovníkov si ani nevieme predstaviť. Naši druháci využili ponuku MsKC a napiekli, vyzdobili voňavé medovníčky. Čakanie na Vianoce si v klube spestrili tvorením ponožkových snehuliakov, ktorí mali veľký úspech. Ak chcete, inšpirujte sa našim tvorivým snehuliakovom a medovníčkovom druhákov...

- Stavanie snehuliakov patrí odjakživa k veselým zábavkám. Aj my v klube sme podľahli lákaniu prvého snehu a postavili hneď niekoľko snehuliakov. Mali sme z toho veľkú radosť a už sa tešíme na novú snehovú nádielku.

24.12.2017 1.B - aj matematika môže byť zábavná, o tom sa presvedčili  prváci a pomocou dominových kociek, hracích kociek si poradili aj so sčítaním a odčítaním a tvorili "sčítacie a odčítacie rodinky".
24.12.2017

V našej triede 3.A už tretí rok zdokonaľujeme pravidlá spolužitia. V tomto roku sme si pridali tému priateľstvo a po troch mesiacoch sa nám podarilo ju naplno prežiť. V piatok 8.12. sme sa vybrali navštíviť spolužiaka do Dolnej Trnávky. Náš Marek si plní školskú dochádzku individuálnym spôsobom z dôvodu vážnych zdravotných problémov.

24.12.2017 Začiatkom decembra sa 4. C a 4. B oboznámili s ďalšou životnou zručnosťou: dôveryhodnosť. V tomto bloku si prezreli rozprávku Mimi a Líza, hľadali prejavy dôvery u svojich blízkych, v aplikačných úlohách si utvrdili pojem dôveryhodnosti, vyhľadávali jej prejavy v texte, zahrali sa na novinárov, vymýšľali melódie, tvorili báseň – príbeh a vyrobili darček pre človeka, ktorému dôverujú. /Mgr. Urblíková, Paed.Dr. Neštinová /
24.12.2017 Žiaci 3.A sa zúčastnili v dňoch 21.- 24.11. plaveckého výcviku. Po úvodnom spriatelení sa s bazénom sme zvládli splývanie a plavecké štýly prsia a kraul. Najodvážnejší si zaskákali zo štartovacích blokov. Priateľská atmosféra s podtónom súťaživého ducha nás všetkých posunula dopredu. Už sa tešíme, ako to ukážeme svojim najbližším. (video, foto)     Bistová Soňa
17.12.2017 a 13.12.2017 prebehla na našej škole matematická súťaž Pytagoriáda. Riešiteľov z 1. stupňa nájde tu ...
17.12.2017 piatok 8. decembra zavítala do prvého ročníka príjemná návšteva. Nebola však obyčajná. O svojej zaujímavej, ale zároveň aj náročnej práci prišla deťom porozprávať príslušníčka policajného zboru v Žiari nad Hronom  kpt. Ing. Silvia Filúsová.
17.12.2017 Mikuláš je svätec, ktorý má rád všetky deti a samozrejme deti majú radi jeho, najmä na jeho sviatok. Ani tento rok neobišiel našu školu a navštívil všetky triedy, aby potešil malých aj väčších. Najväčšiu radosť urobil najmä tým najmenším, ktorí nevedeli z neho spustiť oči. A nielen to, ale pripravili si tiež malý darček v podobe piesní a básní. Mikuláš neprišiel sám, ale aj so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom. Tí, ktorí počas roka vystrkujú rožky, dostali od rohatého čerta špeciálny darček – uhlie alebo čiernu machuľu na tvár. Niektorých aj vyšibal pichľavým prútom, aby si uvedomili, že aké sú skutky – taká býva odmena. Dúfajme, že slzičky ľútosti sa premenia na dobré skutky. Anjel mal tiež bohatú nádielku pozdravov, ktoré svedčia o tom, že na seba myslíme a chceme si priať pekné veci.
17.12.2017

6.A sa s p. uč. zapojila do projektu eTwinning.

V rámci projektu budú realizované témy zodpovedajúce výstupom učebnice Project 2 - my life, animals, holidays, food, the world, entertainment.

17.12.2017 V dňoch 28. a 30. 11. 2017  sa uskutočnili stretnutia  so žiakmi 4. B a 4. C triedy. Ústrednou témou bola interakčná hra - Zvieracie príbehy o rodine. 
17.12.2017

V dňoch 28. – 29. novembra 2017 sa uskutočnili prevenčné besedy s p. kpt. Ing. Silviou Filusovou, s príslušníčkou PZ v Žiari nad Hronom pre žiakov 8. a 9. ročníka.

17.12.2017 Na hodine slovenského jazyka si žiaci 1.A a 1.B triedy hravo poradili s rozhádzanými slovami a vytvorili z nich vety.
17.12.2017 CLIL v 1.B
pojmy: triangle, square, rectangle, circle, plus, minus, equals to, numbers from 0 to 7, colours
frázy: What is it? It is circle.
What colour is triangle? Triangle is orange.
How many retangles are there? There are six rectangles.
four plus two equals to six
six minus three equals to three​
17.12.2017

V novembri 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

Žiaci Terézia Veselá a Alex Kúšik  postupujú do okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 18. januára 2018. Držíme palce!

11.12.2017 Ešte v novembri sme v jeden deň spojili opäť niekoľko hodín do bloku dejepisu, aby sme si hravým a zaujímavým spôsobom zopakovali a prehĺbili vedomosti z Veľkej Moravy. Úlohami sme rozvíjali životné zručnosti - spoluprácu, pravdivosť, najlepší osobný výkon, dôveryhodnosť. Žiaci sa tešili na prácu a boli zvedaví, čo ich čaká. Pracovali s tabletmi, notebookom, atlasmi, slovníkmi a podobne.  
3.12.2017

V našom parku sa vysádzal mestský sad starých odrôd ovocných stromov. Keďže naši štvrtáci sú žiaci zelenej školy, priložili tiež ruku k dielu. Kopali, sadili, hrabali, ale dozvedeli sa aj zaujímavé informácie o ovocných stromčekoch. Dúfame, že stromom sa bude dariť a obyvateľom nášho mesta poskytnú chutné plody.

3.12.2017

Trieda - 4.B

Predmet – Vlastiveda

Téma - Vesmír

Žiaci pracovali v skupinách a v blokoch VLA, SJL,VYV a PVC.

Upevňovali sme životné zručnosti - dôveryhodnosť, spolupráca, najlepší osobný výkon, kreativita, riešenie problémov, nápaditosť, trpezlivosť.

3.12.2017 Svoju šikovnosť, rýchlosť, obratnosť mohli naši klubáci preukázať v utorok 28. novembra v telocvični. Naša celoklubová akcia s názvom "Bavíme sa športom" bola plná pohybových aktivít. Deti rýchlo pochopili, ze šport nie je len drina a odriekanie, ale i zábava a smiech. Veríme, že zábavné pohybové aktivity splnili svoj účel a spoločne sme sa bavili športom a pohybom...
3.12.2017 Jeseň...farebné listy, babie leto, vietor...vietor, ten sme veru potrebovali pri púšťaní šarkanov. Na konci novembra sme využili veterné počasie na šantenie so šarkanmi. Napriek chladnému počasiu bolo o zábavu postarané. Okrem pekne lietajúcich šarkanov sa nám stali aj prípady zamotaných šarkanov
26.11.2017

Naša škola sa zapojila do projektu Finančná sloboda.  

Tento projekt realizuje OVB Allfinanz Slovensko a.s. Pre slovenský finančný trh pripravili stolovú spoločenskú hru na zlepšenie finančnej gramotnosti, kde sa majú žiaci možnosť zábavnou formou zapojiť do výučby finančného vzdelávania.

Je to hra s moderátorom (Radovan Černák - certifikovaný lektor hry Finančná sloboda OVB) pre 6-30 hráčov. Počas hry sa účastník stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny.
Každý dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvára im finančné produkty, čelí rôznym nástrahám života. Radí im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

Hru si zahrali všetci žiaci 9. ročníka :).

26.11.2017 Hodinu čítania strávili žiaci IV. C triedy netradične – v školskej knižnici. Pracovali v skupinách. Z kníh bájok a povestí si vybrali jednu bájku, ktorú si spoločne prečítali, rozobrali a reprodukovali ponaučenie. Následne tvorili svoje vlastné bájky a jednu spoločnú prezentovali za skupinu. Zo životných zručností si trénovali najmä tvorivosť a najlepší osobný výkon.
26.11.2017 Žiaci IV. C zavŕšili svoje vedomosti o Vesmíre blokovým výstupom - VLA, SJL, VYV. V skupinách si upevňovali životné zručnosti: spoluprácu, iniciatívu, dôveryhodnosť, starostlivosť a najlepší osobný výkon.  
26.11.2017

Naša škola sa už tradične zapojila do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.

Celkovo sa do projektu prihlásilo 1 134 škôl s počtom 138 248  žiakov, a to z Českej republiky 337 škôl s celkovým počtom 37 073 žiakov a zo Slovenskej republiky 797 škôl s celkovým počtom 101 175 žiakov.

Záložky sme si vymieňali so ZŠ s MŠ Unín.

Žiaci I. stupňa pod vedením svojich pani učiteliek pripravili 230 záložiek. Prváčikovia si so záložkami tiež poradili, usilovne naliepali, strihali, farbili. Tí starší vytvárali komiksy, príbehy a vyfarbovali zložitejšie tvary.

25.11.2017 Hodiny prírodovedy v treťom ročníku vyučujeme v špeciálnej učebni chémie a fyziky. Žiaci si môžu prostredníctvom pokusov a zážitkovým učením objasniť a odôvodniť preberané učivo. Praktická výuka dáva priestor na pochopenie súvislostí z vedných odborov a dejmi v reálnom živote. Naši žiaci sú na chvíľu samotnými vedcami, podporujeme praktické aj bádateľské zručnosti potrebné k získaniu prírodovednej gramotnosti. 
25.11.2017 Na výtvarnej výchove v 1.A si spoločne vyrobili pomôcku na opakovanie slabík.
19.11.2017 CLIL v 1.A
Téma: Numbers
Kľúčové slová: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, numbers.
19.11.2017

V redakcii magazínu chovatelahospodar.sk pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2018/2019. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

http://www.chovatelahospodar.sk/clanok/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu-261

11.11.2017 Posledné krásne jesenné chvíle sme v klube využili netradične "Jazdou zručnosti na kolobežkách". Všetci sme sa výborne zabavili a s nadšením prešli prekážkové slalomové dráhy. Dôležité bolo, že sme sa výborne zabavili a radovali zo spoločného pobytu vonku. Veľká pochvala patrí klubákom, ktorí si doniesli aj vlastné kolobežky a s radosťou ich požičali kamarátom. Všetci sa tešíme na ďalšie spoločné športové podujatie...
11.11.2017 Žiaci druhých a tretích ročníkov sa v piatok dostali do rozprávkového Divadla na rázcestí v Banskej Bystrici. Čarovné prostredie divadla nás prenieslo do ešte čarovnejších Indiánskych rozprávok. Porovnanie s našimi slovenskými rozprávkami nám ukázalo poznanie, že vo všetkých rozprávkach vyhráva dobro nad zlom. Preto si to posúvame aj do nášho života a po vzore indiánov, chceme viesť svoje kroky len dobrým smerom.                                    S. Bistová
11.11.2017

O Vesmíre sa dá učiť nielen v laviciach, ale aj formou zážitkového učenia. Štvrtáci sa o tom presvedčili v Leviciach vo vedeckom centre – Atlantis.

10.11.2017 Vesmír - space v IV.B (kľúčové slová: star, planet, Milky Way, the earth, the sun, space)
10.11.2017 V októbri štvrtáci navštívili dopravné ihrisko. Zážitky z dopravnej výchovy si 4.B upevnila blokovým a projektovým vyučovaním./SJL, VLA, VYV/.Vyučovalo sa v skupinách. Žiaci použili životné zručnosti kooperatívnosť- spoluprácu, iniciatívu, snahu, riešenie problémov...Vytvorené projekty prezentovali. (foto, video)
10.11.2017 Pre spestrenie vyučovania sme v našej 3.A využili možnosť pracovať s tabletmi. Podarilo sa nám súťažiť vo dvojiciach v počítaní na rýchlosť, precvičili sme si angličtinu a zopakovali tvrdé a mäkké slabiky. Na záver sme v hre našich rodičov - Na obesenca prevetrali naše všeobecné prírodovedné znalosti. Trochu sa zase poučíme a potom opäť skúsime hravou formou ako sme to zvládli.                                                                                                        S. Bistová
10.11.2017 Jeseň sa nesie aj v znamení chorôb. Naši štvrtáci chcú byť však zdraví, preto zbierali vitamín C v šípkach na Šibeničnom vrchu. Pochutnali si na výbornom čajíku a niektorí zobrali šípky aj domov.
10.11.2017

Mám svojich starkých rád je súťaž, v ktorej prostredníctvom literárnych diel deti vyjadrujú lásku a uznanie svojim starým rodičom. V tomto roku z III.A poslali do súťaže šesť príspevkov. Po krátkom napätí sa na nich usmialo šťastie. Náš spolužiak Marek Šulák získal krásne druhé miesto v kategórii próza. Marek sa vzdeláva doma, lebo jeho zdravotný stav mu nedovoľuje navštevovať školu. Spravil nám veľkú radosť a aj touto cestou mu chceme zablahoželať. 

S. Bistová

5.11.2017

Divadelné centrum Martin sa zaoberá produkciou divadelných predstavení pre deti a mládež, taktiež produkciou predstavení v anglickom znení, ktoré sú koncipované ako učebná pomôcka.

Naši žiaci sa zúčastnili dvoch takýchto divadelných predstavení v divadelnej sále MsKC v Žiari nad Hronom.

2.11.2017 Prvé pozvánky na dni otvorených dverí na stredných školách
1.11.2017 Naša tretia ročníková opekačka 3.A a 3.C  dopadla na výbornú. V piatok 20. 10. sme sa svižným krokom presunuli do mestského parku. Po ceste sme sledovali dopravné značenia, situácie vzniknuté na ceste a aj na chodníku. Všimli sme si premeny jesennej prírody a ani sme sa nenazdali a už sme boli v parku. Chlapci nám založili oheň a potom nasledovalo hromadné opekanie. Špekačky, klobásky, chlebíky, slaninky, jablká a rožky plnené syrom len tak poskakovali nad ohníkom. Stihli sme aj športové súboje a stavanie z listov. Už aby bola jar a my opäť vyrazíme.
1.11.2017 Hallowenske čáry máry boli v našich oddeleniach naozaj strašidelné. Búú, Búú. Bojíte sa? Naše strašidlá sa vôbec nebáli, aj keď sa zabávali na halloweenskej zábave. V našich oddeleniach horeli tekvicové strašidlá a na klubákov čakali čáry-máry, zábavné súťažné disciplíny. Bolo nám super...
1.11.2017 Tvorenie z prírodnín má neskutočné možnosti, ktoré si v rámci projektu eTwinning medzi školami vymieňame a tým obohacujeme prácu v detskom kolektíve. Čarom prírodného materiálu rozvíjame kreativitu, fantáziu a spoluprácu u detí. Takéto zaujímavé chvíle sme zažili s prírodným materiálom... 
1.11.2017 Starkí moji najmilší,
Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav s prianím letí,
veľa zdravia, šťastia - to Vám prajú všetky naše deti.
Nech Vám úsmev zdobí tvár a srdiečko hreje
naša úcta a láska k Vám.
1.11.2017 V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu absolvovali žiačky 9. ročníka prezentáciu spojenú s besedou na tému Fetal - alkoholový syndróm a stretnutia na tému Sexuálne zneužívanie a obchod so ženami a deťmi.
1.11.2017 Čistenie hrobov. Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa niektorí členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili čistenia dvoch hrobov padlých hrdinov na miestnom cintoríne, ktoré má naša škola pod patronátom. Najskôr sme ich očistili od buriny a smetí, očistili sme pomníky, upravili celý priestor a nakoniec sme položili nové kvety a kahance.
1.11.2017

Metodický miniseminár vydavateľstva OXFORD UNIVERSITY PRESS pre učiteľov anglického jazyka základných a stredných škôl

Dňa 19.10. 2017 sa na našej škole uskutočnil miniseminár s názvom ´To speak or not to speak´ vydavateľstva Oxford University Press. Spolu s lektorom Mgr. Petrom Hučekom (ELT Consultant) a ďalšími kolegyňami sme diskutovali na rôzne témy. Hlavnou súčasťou semináru však boli aktivity zamerané na rozvoj zručnosti rozprávanie, zlepšovanie výslovnosti a osvojenie sa novej slovnej zásoby. Touto cestou by sme sa chceli ešte raz poďakovať p. Hučekovi, ako aj p. Šrobárovi z Littery a p. Škarbovi z Oxford Bookshop –za cenné informácie a príjemne strávený deň.

1.11.2017 Clil v 1.A
Téma: Geometrické tvary - Shapes
Kľúčové slová: triangle, rectangle, circle, square, colours: bule, yellow, red, green
1.11.2017 V školskom klube sme sa všetci snažili celý týždeň „žiť zdravo“. Celotýždenná aktivita bola zameraná na správnu výživu a vitamíny, ktoré sú  pre deti, ale aj dospelých, dôležité. Každý deň sme si pripravovali stôl plný dobrôt, na ktorom nechýbalo čerstvé ovocie, zelenina, chutné šalátiky. Cieľom bolo pútavým spôsobom priblížiť deťom dôležitosť konzumácie vitamínov. Celý týždeň bol zaujímavý, nevšedný a hlavne plný vitamínov a pohody. To, čo deti jedia, bezprostredne ovplyvňuje ich zdravie a preto je dôležité, aby naše deti žili zdravo.
1.11.2017

Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté  schovávajú v skriniach,

ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.
                               E. Rotterdamský

 

Milí klubáci viete, že kniha je sprievodcom nášho života, prináša nám radosť, poučenie. Tak milé deti, s radosťou do čítania. Aj naši kamaráti zo 7. oddelenia to vedia a s radosťou navštívili mestskú knižnicu. S úsmevom na tvári nás privítala pani knihovníčka a ochotne nám pomohla pri výbere knižiek. Čas nám plynul veľmi rýchlo. Nechcelo sa nám z knižnice odísť späť do školy a preto sa o mesiac vrátime... 

23.10.2017 Aj v tomto školskom roku sa v našej triede 3.A pokračuje blokmi VEU. Po získaní coolových žiackych knižiek sa budeme venovať ďalším životným zručnostiam. Začali sme v piatok 13. októbra zručnosťou PRIATEĽSTVO. Predstavili sme si ju z vlastného poznania a potom prepojili s rozprávkou Kubko a Maťko. Po energizéri sme priateľstvo využili v práci vo dvojiciach. Nakoniec nám výberové úlohy ukázali, že divadlo u nás v triede je neustále in. Ale máme aj šikovných matematikov a maliarov. Fotky hovoria o všetkom.
21.10.2017 Malých turistov z 2.B vylákalo pekné jesenné počasie do prírody. Mikrobusom sa doviezli do neďalekej obce Lehôtka pod Brehmi a odtiaľ sa po žltej turistickej značke dostali do cieľa, ktorým bola Szabova skala nad Hliníkom nad Hronom. Tu si utvrdili učivo z prvouky o krajine, našli zopár dubáčikov, pozorovali pavúčie siete babieho leta, pokochali sa farebným lístím, poznávali stromy a tešili sa z pohybu v lese.
21.10.2017
15.10.2017 Klubáci zo 6. oddelenia sa zúčastnili akcie Októberfest, ktorú pripravila Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Žiari nad Hronom.  Pre deti boli pripravené rôzne hudobné, pohybové a tvorivé aktivity, ktoré si užili. To nebolo ešte všetko, pozreli sme si dramatizáciu rozprávky ,,O veľkej repe" a na svoje si prišli aj naše jazýčky. Ochutnali sme tekvicové polievky, koláče s jabĺčkami, sušené jabĺčka. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a krásne prežité poobedie.
15.10.2017 Dňa 12.10. prváci navštívili dopravné ihrisko. Program na dopravnom ihrisku sa skladal z dvoch častí. Prvá teoretická časť, kde si žiaci osvojili pravidlá chodcov a cyklistov a druhá praktická časť, kde si žiaci vyskúšali teóriu v praxi. Deťom sa táto akcia veľmi páčila.
15.10.2017 Na hodine prírodovedy  si žiaci tretieho ročníka vytvorili projekt, ktorý zobrazoval  kolobeh vody v prírode. Ich úlohou bolo  výtvarne spracovať danú tému, doplniť hlavné deje, ktoré si osvojili na hodine prírodovedy a doplniť svoj projekt o pomenovanie a popis v anglickom jazyku- metóda clil je súčasťou hodín prírodovedy. Osvojili si kľúčové slová v cudzom jazyku, objasnili si učivo z prírodovedy a odprezentovali si svoju prácu pred spolužiakmi.
15.10.2017 Milí klubáci, poznáte kľúče k našim srdciam? Každého poteší, keď povieš čarovné slovíčko, pozdravíš, prejavíš vďaku alebo sa ospravedlníš. Druháci si vyskúšali použitie čarovných slovíčok v rôznych situáciách, tak veríme, že na ne nezabudnú v škole, klube aj doma.
15.10.2017 Druháci navštívili Atlantis v Leviciach a cestou sa zastavili na Ranči u Bobiho. Bolo nám super...
9.10.2017 1.A - Učenie s tabletmi je zábava
9.10.2017 1.A - už sa učíme slabiky :)
9.10.2017

V 1.A spoznávajú písmená a číslice

9.10.2017 Žiaci 1. A,B triedy sa zúčastnili akcie Októberfest, ktorú pripravila Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Žiari nad Hronom.  Pre deti boli pripravené rôzne hudobné, pohybové a tvorivé aktivity, ktoré si užili. Veľmi pekne ďakujeme.
9.10.2017

Európsky deň jazykov 

Deň 26.09.  každoročne patrí Európskemu dňu jazykov. Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa rozhodli si tento deň pripomenúť aj na našej škole. Aktivity k tomuto dňu prebiehali od 26.9. do 29.9. Pre našich žiakov sme si pripravili zaujímavé aktivity, v ktorých sa zoznámili so štátmi Európy, priblížili si ich kultúru a jazyk, ktorým hovoria. Žiaci vyrábali projekty, kreslili vlajky a prezentovali svoje vedomosti o danej krajine.

9.10.2017 1.A - už sa učíme slabiky :)
4.10.2017 Slnečné jesenné popoludnie sme využili na športové aktivity pod názvom „Pripraviť sa, pozor, štart!“ Privítali sme medzi nami našich nových kamarátov, prváčikov. Klubáci si zmerali sily v prenášaní lopty, skákaní s loptou, kolobežkách, prekážkovej dráhe, hode gaštanmi, podávaní lopty padákom... Najväčší úspech malo podávanie lopty mini padákom, pri ktorom si deti vyskúšali vzájomnú spoluprácu.
Veríme, že sme sa športovo naladili, aktívne prežili slnečný deň a čoskoro sa stretneme zas... 
2.10.2017  V stredu (27.9. 2017) sa vyučovanie v 1.A, 1.B  pobralo netradičnou cestou a urobili si gaštanový deň.
2.10.2017 1.B - prvotné poznávanie veľkých tlačených písmen​ :)
2.10.2017

Aj matematika môže byť zábavná.  S číslicami prváci nemajú žiadny problém.​ Pri porovnávaní im pomáhal pažravý krokodíl.

2.10.2017 Plán hodín odučených metódou CLIL na 2. stupni v školskom roku 2017/2018
 

5. ročník LEKVÁRU NA JEDNOTKU máme za sebou . Tento rok sme okrem varenia lekváru, prezentácie škôl, remeselných dielní a zábavných aktivít otvorili aj Záhradu, ktorá učí ... 

Ďakujeme za účasť, vytvorenie super atmosféry a za pomoc pri organizácii

.
Lekvár na 1 očami S. Rajnohu z VIII.A
30.9.2017 Viac ako 70 žiakov sa v piatok zúčastnilo exkurzie do Banskej Bystrice na Noc výskumníkov. Navštívili prezentačné stánky škôl a rôznych organizácii, ktoré sa snažili vedu priblížiť deťom ... A pri niektorých sme ani nedýchali :)
30.9.2017 V rámci týždňa dobrovoľníctva žiaci 9.A strávili jeden deň v Domove dôchodcov v Žiari nad Hronom, menšie deti v Klube dôchodcov v Lutile. Pôvodne mali v pláne upraviť okolie domova, no počasie im to nedovolilo. Pokúsili sa aspoň na pár hodín spríjemniť pobyt obyvateľom domova a stráviť s nimi čas pri rozhovoroch a spoločenských hrách. 
Spoluprácu s Domovom dôchodcov a sociálnych služieb sa pokúsime udržať aj do budúcnosti....
30.9.2017 Nový plán práce v ŠKD
30.9.2017 PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK. ROK 2017/2018
30.9.2017

V našej škole sa ani počas prázdnin neoddychovalo.

Tieto dni sme využili na modernizáciu školy a zatraktívnenie priestorov.

30.9.2017 BIELA PASTELKA – ide o verejnú zbierku, ktorá je žiakom našej školy už dobre známa. Každoročne sa v spolupráci s Centrom voľného času  zapájame do tejto zbierky. Aj tento rok členovia žiackeho parlamentu informovali o zbierke deň vopred prostredníctvom školského rozhlasu, aby pripomenuli, že   jej cieľom je finančne podporiť aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Samotná zbierka sa na našej škole konala v piatok 22. septembra za účasti pracovníka CVČ a členov žiackeho parlamentu. Hoci nejde o veľké finančné príspevky zo strany detí, oveľa cennejší je ich záujem o pomoc tým, ktorí to potrebujú.
  Takto sme otvorili školský rok :) ... pozrite si fotografie
10.9.2017

!!! zmena prevádzky ŠKD !!!

prevádzka počas školského roku začína o 6:00 (nie o 5:45) a končí o 17:00

10.9.2017 Aktuálne plány v predmete anglický jazyk
9.9.2017 Aktuálne plány koordinátora rodinnej výchovy
9.9.2017 Aktuálne informácie k prijímačkám na SŠ a Testovaniu 9, nové konzultačné hodiny výchovného poradcu
9.9.2017

Takto sme otvorili školský rok :) ... pozrite si fotografie

  Fotografie LETNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY
30.6.2017 .... vysvedčenia rozdané, hurá na prázdniny ...
30.6.2017 Rozlúčili sme sa s deviatakmi .... foto
30.6.2017

Oceňovali sme našich najlepších - Žiak na Jednotku vo fotografiách

Bilancujeme šk. rok 2016/2017


- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14