O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Novinky

15.10.2017 Dňa 12.10. prváci navštívili dopravné ihrisko. Program na dopravnom ihrisku sa skladal z dvoch častí. Prvá teoretická časť, kde si žiaci osvojili pravidlá chodcov a cyklistov a druhá praktická časť, kde si žiaci vyskúšali teóriu v praxi. Deťom sa táto akcia veľmi páčila.
15.10.2017 Na hodine prírodovedy  si žiaci tretieho ročníka vytvorili projekt, ktorý zobrazoval  kolobeh vody v prírode. Ich úlohou bolo  výtvarne spracovať danú tému, doplniť hlavné deje, ktoré si osvojili na hodine prírodovedy a doplniť svoj projekt o pomenovanie a popis v anglickom jazyku- metóda clil je súčasťou hodín prírodovedy. Osvojili si kľúčové slová v cudzom jazyku, objasnili si učivo z prírodovedy a odprezentovali si svoju prácu pred spolužiakmi.
15.10.2017 Milí klubáci, poznáte kľúče k našim srdciam? Každého poteší, keď povieš čarovné slovíčko, pozdravíš, prejavíš vďaku alebo sa ospravedlníš. Druháci si vyskúšali použitie čarovných slovíčok v rôznych situáciách, tak veríme, že na ne nezabudnú v škole, klube aj doma.
15.10.2017 Druháci navštívili Atlantis v Leviciach a cestou sa zastavili na Ranči u Bobiho. Bolo nám super...
9.10.2017 1.A - Učenie s tabletmi je zábava
9.10.2017 1.A - už sa učíme slabiky :)
9.10.2017

V 1.A spoznávajú písmená a číslice

9.10.2017 Žiaci 1. A,B triedy sa zúčastnili akcie Októberfest, ktorú pripravila Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Žiari nad Hronom.  Pre deti boli pripravené rôzne hudobné, pohybové a tvorivé aktivity, ktoré si užili. Veľmi pekne ďakujeme.
9.10.2017 1.A - už sa učíme slabiky :)
4.10.2017 Slnečné jesenné popoludnie sme využili na športové aktivity pod názvom „Pripraviť sa, pozor, štart!“ Privítali sme medzi nami našich nových kamarátov, prváčikov. Klubáci si zmerali sily v prenášaní lopty, skákaní s loptou, kolobežkách, prekážkovej dráhe, hode gaštanmi, podávaní lopty padákom... Najväčší úspech malo podávanie lopty mini padákom, pri ktorom si deti vyskúšali vzájomnú spoluprácu.
Veríme, že sme sa športovo naladili, aktívne prežili slnečný deň a čoskoro sa stretneme zas... 
2.10.2017  V stredu (27.9. 2017) sa vyučovanie v 1.A, 1.B  pobralo netradičnou cestou a urobili si gaštanový deň.
2.10.2017 1.B - prvotné poznávanie veľkých tlačených písmen​ :)
2.10.2017

Aj matematika môže byť zábavná.  S číslicami prváci nemajú žiadny problém.​ Pri porovnávaní im pomáhal pažravý krokodíl.

2.10.2017 Plán hodín odučených metódou CLIL na 2. stupni v školskom roku 2017/2018
 

5. ročník LEKVÁRU NA JEDNOTKU máme za sebou . Tento rok sme okrem varenia lekváru, prezentácie škôl, remeselných dielní a zábavných aktivít otvorili aj Záhradu, ktorá učí ... 

Ďakujeme za účasť, vytvorenie super atmosféry a za pomoc pri organizácii

.
Lekvár na 1 očami S. Rajnohu z VIII.A
30.9.2017 Viac ako 70 žiakov sa v piatok zúčastnilo exkurzie do Banskej Bystrice na Noc výskumníkov. Navštívili prezentačné stánky škôl a rôznych organizácii, ktoré sa snažili vedu priblížiť deťom ... A pri niektorých sme ani nedýchali :)
30.9.2017 V rámci týždňa dobrovoľníctva žiaci 9.A strávili jeden deň v Domove dôchodcov v Žiari nad Hronom, menšie deti v Klube dôchodcov v Lutile. Pôvodne mali v pláne upraviť okolie domova, no počasie im to nedovolilo. Pokúsili sa aspoň na pár hodín spríjemniť pobyt obyvateľom domova a stráviť s nimi čas pri rozhovoroch a spoločenských hrách. 
Spoluprácu s Domovom dôchodcov a sociálnych služieb sa pokúsime udržať aj do budúcnosti....
30.9.2017 Nový plán práce v ŠKD
30.9.2017 PONUKA KRÚŽKOV NA ŠK. ROK 2017/2018
30.9.2017

V našej škole sa ani počas prázdnin neoddychovalo.

Tieto dni sme využili na modernizáciu školy a zatraktívnenie priestorov.

  Takto sme otvorili školský rok :) ... pozrite si fotografie
10.9.2017

!!! zmena prevádzky ŠKD !!!

prevádzka počas školského roku začína o 6:00 (nie o 5:45) a končí o 17:00

10.9.2017 Aktuálne plány v predmete anglický jazyk
9.9.2017 Aktuálne plány koordinátora rodinnej výchovy
9.9.2017 Aktuálne informácie k prijímačkám na SŠ a Testovaniu 9, nové konzultačné hodiny výchovného poradcu
9.9.2017

Takto sme otvorili školský rok :) ... pozrite si fotografie

  Fotografie LETNEJ JAZYKOVEJ ŠKOLY
30.6.2017 .... vysvedčenia rozdané, hurá na prázdniny ...
30.6.2017 Rozlúčili sme sa s deviatakmi .... foto
30.6.2017

Oceňovali sme našich najlepších - Žiak na Jednotku vo fotografiách

Bilancujeme šk. rok 2016/2017


- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14