O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Novinky

24.9.2023 biela pastelkaBIELA PASTELKA

Aj v tomto roku sa naša škola v spolupráci s CVČ v Žiari nad Hronom zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA. Naši dobrovoľníci žiackeho parlamentu dňa 22. septembra 2023 zbierali v škole dobrovoľné finančné príspevky. O tejto zbierke informovali deň vopred obežníkom, aby žiaci boli oboznámení a pripravení na zbierku. Za odmenu dávali darcom biele pastelky ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.


Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.


Za všetky príspevky ĎAKUJEME. 

22.9.2023 priatelMôj najlepší priateľ

Vždy keď pomoc potrebujem, viem, že na Teba obrátiť sa môžem.
Rady ako z knihy dávaš, ja viem, že pravdu mávaš.
Si môj najlepší priateľ.

V rámci celoklubovej aktivity deti mali za úlohu nakresliť toho svojho priateľa. Na záver identifikovali kresby. 

Viac fotografií nájdete TU

 

otvorenie

 

Slávnostne sme otvorili nový školský rok

 

Teším sa na spoluprácu v školskom roku 2023/2024.

 

Ďalšie fotografie zo slávnostného otvorenia šk. roku nájdete TU

august
2023

 

táborFotografie z prvého dňa tábora plného pestrých aktivít nájdete TU

Fotografie z druhého dňa nájdete TU

Fotografie z tretieho dňa nájdete TU

Fotografie zo štvrtého dňa nájdete TU

Fotografie z posledného dňa nájdete TU

 

 

- archív 2022 / 2023 -

- archív 2021 / 2022 -

- archív 2020 / 2021 -

- archív 2019 / 2020 -

- archív 2018 / 2019 -

- archív 2017 / 2018 -

- archív 2016 / 2017 -

- archív 2015 / 2016 -

- archív 2014 / 2015 -

- archív 2013 / 2014 -

- archív 2012 / 2013 -

- archív 2011 / 2012 -

- archív 2010 / 2011 -

- archív 2009 / 2010 -


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14