O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Rada školy

 

Rada školy na obdobie 2024 - 2028

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

1. Mgr. Dodeková, Andrea - predseda RŠ

2. Mgr. Snopčoková, Tatiana

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

1. p. Ľubica Bitalová, zapisovateľ

 

Zástupcovia z radu rodičov žiakov:

1. Ing. Roman Sklenár, podpredseda

2. Mgr. Zdenka Osvald

3. Ing. Lucia Bedruňová

4. Darina Štefanovičová

 

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom delegovaní Mestom Žiar nad Hronom – zriaďovateľom:

1. Ing. Rastislav Uhrovič

2. Ing. Stela Víťazková

3. p. Zdenko Záhorec

 

Zástupca zamestnancov Mesta Žiar nad Hronom:

1. p. Ľubica Töröková  

 

Štatút rady školy

Plán práce na rok 2024

Rodičovské združenie

Zloženie Výboru rodičovského združenia pri I. Základnej škole,
Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom:

predseda: Mgr. Zdenka Osvald

hospodár: p. Darina Štefanovičová

tajomník: p. Dana Šurková

revízna komisia:

p. Ing. Vlasta Kútiková

p. Katarína Chrobáková

p. Zuzana Kicková

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14