O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Rada školy

 

Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole,

Ul. Dr. Janského č. 2,  Žiar nad Hronom

 

1. Mgr. Martina Klacek - zástupca rodičov žiakov školy - PREDSEDA

2. Mgr. Andrea Némethyová - zástupca pedagogických zamestnancov školy - PODPREDSEDA

3. p. Ľubica Bitalová - zástupca nepedagogických zamestnancov školy - ZAPISOVATEĽKA

4. p. Jana Urblíková - zástupca rodičov žiakov školy

5. p. Katarína Chrobáková - zástupca rodičov žiakov školy

6. p. Dana Šurková - zástupca rodičov žiakov školy

7. Mgr. Eva Hradská - zástupca pedagogických zamestnancov školy

8. Zdenko Záhorec - zástupca zriaďovateľa

9. Ing. Stella Víťazková - zástupca zriaďovateľa

10. Ing. Rastislav Uhrovič -  zástupca zriaďovateľa

11. p. Ľubica Töröková - zástupca zriaďovateľa

 

Rodičovské združenie

Zloženie Výboru rodičovského združenia pri I. Základnej škole,
Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom:

predseda: p. Vlasta Kútiková

hospodár: p. Darina Štefanovičová

tajomník: p. Dana Šurková

revízna komisia:

p. Štefánia Fojtíková

p. Katarína Chrobáková

p. Zuzana Kicková

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14