O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Členovia žiackeho parlamentu

 

Členovia Žiackeho parlamentu – Školský rok 2019/2020

 

 1. Sebastián Plencner, V. A
 2. Alica Gocníková, V. A
 3. Hana Neshodová, V. B
 4. Saskia Laura Machovičová, V.B
 5. Richard Kavacký V.C
 6. Samuel Mališ, V.C
 7. Nella Prokeinová, VI. A
 8. Dávid Olajec, VI. B - predseda
 9. Dominik Viglašský, VI. B
 10. Lenka Mesiariková, VII. A
 11. Kristián Lovčičan, VII. A
 12. Matúš Rajnoha, VII. A
 13. Lukáš Matejka, VII. B
 14. Michal Gonzúr, VII. B
 15. Tomáš Fáber, VIII. A  - podpredseda
 16. Adriána Teszarovicsová, VIII. B
 17. Patrik Šarkozi, VIII. B
 18. Tímea Ostášová, VIII. B - zapisovateľ
 19. Dominik Tóth, IX. A
 20. Andrej Tóth, IX. A
 21. Vanesa Kutašová, IX. B
 22. Dorota Dobrovodská, IX. B

 

 

Zástupcovia Mestského žiackeho

parlamentu:

Dávid Olajec

Tomáš Fáber

 

Koordinátor ŽP

Mgr. Mária Pružinová


Dokumenty


Štatút žiackeho parlamentu

Plán práce

Uskutočnené aktivity - šk. rok 2019/2020

hodina deťomHODINA DEŤOM na JEDNOTKE.

Táto verejná zbierka zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom zo všetkých regiónov Slovenska, ktorí sa ocitli v rôznych ťažkých životných situáciách, sa koná už 21. rok. Členovia žiackeho parlamentu informovali o zbierke školským rozhlasom a dňa 14. novembra 2019 uskutočnili zbierku v jednotlivých triedach našej školy. Vďaka štedrosti a ochote pomôcť sa nám podarilo vyzbierať do pokladničky úžasných 90,09 €. Všetkým darcom ďakujeme a tešíme sa, že aj my môžeme pomôcť dobrej veci.  

 

NÁVŠTEVA V DOMOVE SENIOROV

pani učiteľkaKeďže naša škola v tomto roku oslavuje 60-te výročie svojho založenia, prešlo už jej bránami nielen veľa žiakov, ale aj veľa učiteľov, ktorí tu viac - či menej rokov pôsobili. Žiacky parlament sa dozvedel o bývalej p. učiteľke, ktorá v tomto roku oslávi 90 rokov. Pani učiteľka Ciglanová Margita momentálne býva v tunajšom domove pre seniorov a tak sa "parlamenťáci" vybrali na návštevu, aby sa s ňou porozprávali, pripomenuli jej mladé roky, keď pôsobila na našej JEDNOTKE a niečo sa dozvedeli z jej spomienok. Pani učiteľka bola milo prekvapená, žiarila pri pohľade na deti. Aj keď nikoho z nich nepoznala, čo je pochopiteľné, veď oni sú už iná generácia žiakov, predsa hľadala nejaké spojivko aspoň cez ich priezviská. Po veľmi milom rozhovore, pri ktorom p. učiteľka nešetrila úsmevom, sa jej žiaci poďakovali, popriali jej veľa zdravia, elánu a radosti do ďalších rokov. Ona im na roz-lúčku zaželala úspešné štúdium a veľa šťastia v živote, aby sa im splnili ich sny.

(Fotografie TU)

 

 

cintorinÚPRAVA HROBOV NA MIESTNOM CINTORÍNE

Z príležitosti blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa aj v tomto roku niektorí členovia Žiackeho parlamentu vybrali na miestny cintorín aby upravili hroby padlých hrdinov II. svetovej vojny, ktoré má naša škola pod patronátom. Pridali sa k nim aj žiačky zo 6.A triedy na podnet svojej pani učiteľky. Najskôr očistili hroby od buriny a smetí, očistili pomníky, vytriedili staré kvety a kahance a napokon naaranžovali nové prinesené kvety, kytice a položili nové kahance . Počas práce sa stihli porozprávať aj o udalostiach, ktoré nám tieto hroby pripomínajú. Krásne jesenné počasie umocnilo príjemný zážitok z dobre vykonanej práce. (Fotografie TU)  

 

BIELA PASTELKA – je  verejná zbierka, ktorá je zameraná na pomoc biela pastelkanevidiacim a slabozrakým. Naša škola sa každoročne  v spolupráci s Centrom voľného času  zapája do tejto zbierky. Aj tento rok členovia žiackeho parlamentu informovali o zbierke deň vopred prostredníctvom školského rozhlasu, aby pripomenuli, že jej cieľom je finančne podporiť aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Zbierka sa  konala v piatok 20. septembra za účasti pracovníčky CVČ a členov žiackeho parlamentu, ktorí navštívili jednotlivé triedy. Za príspevky odmenili darcov symbolickou bielou pastelkou, prípadne letáčikom. Aj nepatrné príspevky  zo strany detí, sú  dôkazom toho, že majú záujem o pomoc tým, ktorí to potrebujú. (fotografie tu)

 

 

Týždeň dobrovoľníctva na JEDNOTKE. deň dobrovoľníctva

V dňoch 16. až 20. septembra 2019 prebiehal Týždeň DOBROVOĽNÍCTVA. Na našej škole sme mali vyhradený deň 19. september 2019. Členovia žiackeho parlamentu a kolégia zelenej školy v počte 39 účastníkov pomáhali v našej záhrade a na školskom dvore. Vybrúsili, očistili a ponatierali lavičky a niektoré záhradné prvky. Ošetrili ich pred nepriaznivým jesenným a zimným počasím a zároveň im dali krajší vzhľad.

Žiaci pracovali s veľkou chuťou a zanietením a z vykonanej práce mali veľkú radosť.

 (fotografie tu)


Uskutočnené aktivity - šk. rok 2018/2019

Tohtoročný 15. ročník zbierky Modrý gombík, ktorý organizuje UNICEF Slovensko v máji na pomoc deťom z rôznych krajín sveta, je aj tento rok určený pre Ukrajinu. Členovia žiackeho parlamentu pomáhali pri realizácii zbierky. Najskôr oslovili všetkých prostredníctvom školského rozhlasu a podieľali sa aj na samotnej zbierke na škole. Každý darca bol odmenený symbolom tejto zbierky pripínacím modrým gombíkom. Všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek sumou ešte raz ďakujeme v mene všetkých detí, ktorým táto zbierka pomôže zlepšiť život.

 

Jarné upratovanie. Apríl je mesiac, kedy si pripomíname Deň zeme, je to mesiac, kedy sa prebúdza príroda a naše záhradky ožívajú pracovným ruchom, a tento rok na apríl pripadla aj Veľká noc. Niektorí členovia Žiackeho parlamentu sa tiež zapojili do jarného upratovania a pomohli vyčistiť okolie školy od odpadkov, ktoré naše životné prostredie nekrášlia. Sami sa presvedčili, čo všetko sa ukrývalo v kríkoch, pri chodníkoch, pred školou aj v záhrade, ktorú využívame na učenie aj na oddych.

 

Uskutočnené aktivity - šk. rok 2017/2018

Mikuláš je svätec, ktorý má rád všetky deti a samozrejme deti majú radi jeho, najmä na jeho sviatok. Ani tento rok neobišiel našu školu a navštívil všetky triedy, aby potešil malých aj väčších. Najväčšiu radosť urobil najmä tým najmenším, ktorí nevedeli z neho spustiť oči. A nielen to, ale pripravili si tiež malý darček v podobe piesní a básní. Mikuláš neprišiel sám, ale aj so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom. Tí, ktorí počas roka vystrkujú rožky, dostali od rohatého čerta špeciálny darček – uhlie alebo čiernu machuľu na tvár. Niektorých aj vyšibal pichľavým prútom, aby si uvedomili, že aké sú skutky – taká býva odmena. Dúfajme, že slzičky ľútosti sa premenia na dobré skutky. Anjel mal tiež bohatú nádielku pozdravov, ktoré svedčia o tom, že na seba myslíme a chceme si priať pekné veci.

 

 

Čistenie hrobov. Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa niektorí členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili čistenia dvoch hrobov padlých hrdinov na miestnom cintoríne, ktoré má naša škola pod patronátom. Najskôr sme ich očistili od buriny a smetí, očistili sme pomníky, upravili celý priestor a nakoniec sme položili nové kvety a kahance.

 

BIELA PASTELKA – ide o verejnú zbierku, ktorá je žiakom našej školy už dobre známa. Každoročne sa v spolupráci s Centrom voľného času  zapájame do tejto zbierky. Aj tento rok členovia žiackeho parlamentu informovali o zbierke deň vopred prostredníctvom školského rozhlasu, aby pripomenuli, že   jej cieľom je finančne podporiť aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Samotná zbierka sa na našej škole konala v piatok 22. septembra za účasti pracovníka CVČ a členov žiackeho parlamentu. Hoci nejde o veľké finančné príspevky zo strany detí, oveľa cennejší je ich záujem o pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Uskutočnené aktivity - šk. rok 2016/2017

V septembri  sme na našej škole zorganizovali v spolupráci s Centrom voľného času verejnú zbierku Biela pastelka. Do tejto zbierky sa Žiacky parlament zapája každoročne. Zbierka pomáha zrakovo postihnutým  ľuďom zvládnuť každodenné problémy. Sme radi, že sme podporili aktivity nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

 

V decembri sa konala celonárodná verejná zbierka Hodina deťom. Desať dobrovoľníkov, žiakov našej školy sa zapojilo do tejto zbierky aktívnou účasťou. Najskôr absolvovali inštruktáž pod vedením občianskeho združenia Okáčik a v deň zbierky v uliciach a organizáciách nášho mesta oslovovali ľudí, aby podporili dobrú vec. Zbierka je totiž určená na podporu projektov, ktoré zlepšujú život detí na celom Slovensku.

 

Do školy opäť po roku zavítal Mikuláš. Prišiel s poriadnou nádielkou sladkostí, takže každému, kto bol aspoň trochu dobrý počas roka, sa určite čo-to dolezlo. Od tých menších žiakov si Mikuláš vypočul aj pekné piesne a básne, od tých starších aspoň sľuby, že sa pokúsia polepšiť. Prišiel  aj s čertom, ktorý označil čiernym uhlíkom žiakov, ktorí nie vždy poslúchali, ako by mali. Spoločnosť im robil aj anjel, ktorý porozdával pekné pozdravy a priania, napísané pre kamarátov či  učiteľov.

 

 

Na sviatok sv. Valentína sa žiacky parlament rozhodol podporiť kamarátske vzťahy nielen „valentínskou poštou“ ako každoročne, ale zorganizoval pre žiakov turnaj vo vzdušnom hokeji. Jednotlivé zápasy začali symbolicky na sviatok sv. Valentína. Súbežne s turnajom vo vzdušnom hokeji prebiehala aj súťaž o „Cenu priateľstva“. Žiaci mohli napísať o svojich kamarátoch a ich skutkoch, ktorými sa zachovali ako skutoční kamaráti.

 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

V mesiacoch apríl, máj a jún sa na našej „JEDNOTKE“ konal ďalší turnaj – tento krát v stolnom tenise. Pinpongové stoly na chodbách školy boli počas prestávok „beznádejne“ obsadené. Ak momentálne neprebiehal turnajový zápas, tak sa hral priateľský zápas na zdokonalenie techniky. Celý turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií. Žiaci prvého stupňa, ktorých sa prihlásilo 70 a žiaci druhého stupňa, ktorých bolo prihlásených 20. Také veľké množstvo hráčov znamená aj veľký počet zápasov a spoluprácu viacerých pedagógov na zabezpečenie dozoru počas celého turnaja. Na škole samozrejme prebiehali aj mnohé iné aktivity ako škola v prírode, exkurzie a pod., čo značne celý turnaj predĺžilo, nakoľko sme museli jednotlivé zápasy presúvať pre neprítomnosť niektorých súťažiacich. Ale konečne 8. júna mohli byť odohrané posledné zápasy a boli ocenení aj víťazi mladších žiakov.

Z rúk p. riaditeľa si diplomy a vecné ceny prevzali za starších žiakov:

Martin Ďurana – 1. miesto, Peter Beňo – 2. miesto a Martin Petro – 3. miesto.

V kategórii mladších žiakov sa víťazmi stali:

Matúš Rajnoha – 1. miesto, Nella Prokeinová – 2. miesto a Richard Wágner – 3. miesto. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme. 

 

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do zbierky Modrý gombík, ktorú každoročne organizuje UNICEF Slovensko v máji na pomoc deťom z rôznych krajín sveta. V tomto roku poputuje výnos zo zbierky pre deti na Ukrajine, kde 1 milión detí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc v dôsledku pokračujúcich bojov a sústavného zhoršovania života. Naša škola sa pravidelne zapája do tejto kampane. Hoci príspevky detí sú nie veľké, považujeme za dôležité, aby sa naše deti oboznámili aj so životom detí z iných krajín, kde žijú v oveľa horších až nepredstaviteľných podmienkach. Robíme tak prostredníctvom rozhlasových relácií, prípadne prezentácií o situácii v tej-ktorej krajine. Môžu si potom oveľa viac vážiť to, čo považujú za samozrejmosť – ako je mier, sloboda, domov, ale aj pitná voda, prístup ku vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti.

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14