O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Členovia žiackeho parlamentu

Členovia Žiackeho parlamentu – Školský rok 2017/2018

 1. Lenka Mesiariková, V. A
 2. Kristián Lovčičan, V. A
 3. Matúš Rajnoha, V. A
 4. Karol Suja, V. B
 5. Lukáš Matejka, V. B
 6. Ivana Fričová, VI. A
 7. Tomáš Fáber, VI. A
 8. Ema Gondeková, VI. B
 9. Patrik Šarközi, VI. B
 10. Andrej Tóth, VII. A
 11. Dominik Tóth, VII. A
 12. Alžbeta Biľová, VII. B
 13. Dorota Dobrovodská, VII. B
 14. Ela Harangoózová, VIII. A
 15. Kristína Gromová, VIII. A
 16. Zuzana Trokšiarová, VIII. A
 17. Timea Tomaškovičová, VIII. A
 18. Nela Klimčíková, VIII. B
 19. Marek Matúška, VIII. B
 20. Adam Šuster, VIII. C
 21. Tatiana Goralová, VIII. C - zapisovateľ
 22. Nikola Goralová, VIII. C
 23. Michal Hric, IX. A - podpredseda
 24. Samuel Barcík, IX. A
 25. Jozef Prokein, IX. A - predseda
 26. Lucia Pulišová, IX. B
 27. Veronika Dozynková, IX. B

Zástupcovia Mestského školského parlamentu:

Jozef Prokein

Michal Hric

 

Koordinátor ŽP

Mgr. Mária Pružinová


Dokumenty


Štatút žiackeho parlamentu

Plán práce

Uskutočnené aktivity - šk. rok 2017/2018

Mikuláš je svätec, ktorý má rád všetky deti a samozrejme deti majú radi jeho, najmä na jeho sviatok. Ani tento rok neobišiel našu školu a navštívil všetky triedy, aby potešil malých aj väčších. Najväčšiu radosť urobil najmä tým najmenším, ktorí nevedeli z neho spustiť oči. A nielen to, ale pripravili si tiež malý darček v podobe piesní a básní. Mikuláš neprišiel sám, ale aj so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom. Tí, ktorí počas roka vystrkujú rožky, dostali od rohatého čerta špeciálny darček – uhlie alebo čiernu machuľu na tvár. Niektorých aj vyšibal pichľavým prútom, aby si uvedomili, že aké sú skutky – taká býva odmena. Dúfajme, že slzičky ľútosti sa premenia na dobré skutky. Anjel mal tiež bohatú nádielku pozdravov, ktoré svedčia o tom, že na seba myslíme a chceme si priať pekné veci.

 

 

Čistenie hrobov. Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa niektorí členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili čistenia dvoch hrobov padlých hrdinov na miestnom cintoríne, ktoré má naša škola pod patronátom. Najskôr sme ich očistili od buriny a smetí, očistili sme pomníky, upravili celý priestor a nakoniec sme položili nové kvety a kahance.

 

BIELA PASTELKA – ide o verejnú zbierku, ktorá je žiakom našej školy už dobre známa. Každoročne sa v spolupráci s Centrom voľného času  zapájame do tejto zbierky. Aj tento rok členovia žiackeho parlamentu informovali o zbierke deň vopred prostredníctvom školského rozhlasu, aby pripomenuli, že   jej cieľom je finančne podporiť aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Samotná zbierka sa na našej škole konala v piatok 22. septembra za účasti pracovníka CVČ a členov žiackeho parlamentu. Hoci nejde o veľké finančné príspevky zo strany detí, oveľa cennejší je ich záujem o pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Uskutočnené aktivity - šk. rok 2016/2017

V septembri  sme na našej škole zorganizovali v spolupráci s Centrom voľného času verejnú zbierku Biela pastelka. Do tejto zbierky sa Žiacky parlament zapája každoročne. Zbierka pomáha zrakovo postihnutým  ľuďom zvládnuť každodenné problémy. Sme radi, že sme podporili aktivity nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

 

V decembri sa konala celonárodná verejná zbierka Hodina deťom. Desať dobrovoľníkov, žiakov našej školy sa zapojilo do tejto zbierky aktívnou účasťou. Najskôr absolvovali inštruktáž pod vedením občianskeho združenia Okáčik a v deň zbierky v uliciach a organizáciách nášho mesta oslovovali ľudí, aby podporili dobrú vec. Zbierka je totiž určená na podporu projektov, ktoré zlepšujú život detí na celom Slovensku.

 

Do školy opäť po roku zavítal Mikuláš. Prišiel s poriadnou nádielkou sladkostí, takže každému, kto bol aspoň trochu dobrý počas roka, sa určite čo-to dolezlo. Od tých menších žiakov si Mikuláš vypočul aj pekné piesne a básne, od tých starších aspoň sľuby, že sa pokúsia polepšiť. Prišiel  aj s čertom, ktorý označil čiernym uhlíkom žiakov, ktorí nie vždy poslúchali, ako by mali. Spoločnosť im robil aj anjel, ktorý porozdával pekné pozdravy a priania, napísané pre kamarátov či  učiteľov.

 

 

Na sviatok sv. Valentína sa žiacky parlament rozhodol podporiť kamarátske vzťahy nielen „valentínskou poštou“ ako každoročne, ale zorganizoval pre žiakov turnaj vo vzdušnom hokeji. Jednotlivé zápasy začali symbolicky na sviatok sv. Valentína. Súbežne s turnajom vo vzdušnom hokeji prebiehala aj súťaž o „Cenu priateľstva“. Žiaci mohli napísať o svojich kamarátoch a ich skutkoch, ktorými sa zachovali ako skutoční kamaráti.

 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

V mesiacoch apríl, máj a jún sa na našej „JEDNOTKE“ konal ďalší turnaj – tento krát v stolnom tenise. Pinpongové stoly na chodbách školy boli počas prestávok „beznádejne“ obsadené. Ak momentálne neprebiehal turnajový zápas, tak sa hral priateľský zápas na zdokonalenie techniky. Celý turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií. Žiaci prvého stupňa, ktorých sa prihlásilo 70 a žiaci druhého stupňa, ktorých bolo prihlásených 20. Také veľké množstvo hráčov znamená aj veľký počet zápasov a spoluprácu viacerých pedagógov na zabezpečenie dozoru počas celého turnaja. Na škole samozrejme prebiehali aj mnohé iné aktivity ako škola v prírode, exkurzie a pod., čo značne celý turnaj predĺžilo, nakoľko sme museli jednotlivé zápasy presúvať pre neprítomnosť niektorých súťažiacich. Ale konečne 8. júna mohli byť odohrané posledné zápasy a boli ocenení aj víťazi mladších žiakov.

Z rúk p. riaditeľa si diplomy a vecné ceny prevzali za starších žiakov:

Martin Ďurana – 1. miesto, Peter Beňo – 2. miesto a Martin Petro – 3. miesto.

V kategórii mladších žiakov sa víťazmi stali:

Matúš Rajnoha – 1. miesto, Nella Prokeinová – 2. miesto a Richard Wágner – 3. miesto. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme. 

 

Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do zbierky Modrý gombík, ktorú každoročne organizuje UNICEF Slovensko v máji na pomoc deťom z rôznych krajín sveta. V tomto roku poputuje výnos zo zbierky pre deti na Ukrajine, kde 1 milión detí naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc v dôsledku pokračujúcich bojov a sústavného zhoršovania života. Naša škola sa pravidelne zapája do tejto kampane. Hoci príspevky detí sú nie veľké, považujeme za dôležité, aby sa naše deti oboznámili aj so životom detí z iných krajín, kde žijú v oveľa horších až nepredstaviteľných podmienkach. Robíme tak prostredníctvom rozhlasových relácií, prípadne prezentácií o situácii v tej-ktorej krajine. Môžu si potom oveľa viac vážiť to, čo považujú za samozrejmosť – ako je mier, sloboda, domov, ale aj pitná voda, prístup ku vzdelaniu či zdravotnej starostlivosti.

 

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14