O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prijímacie pokračovanie

prihláškaInformácie pre rodičov a žiakov 9. a 8. ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ

 

nájdete TU

 

 

 

Užitočné stránky:

 

www.minedu.sk - Ministerstvo školstva SR

www.svs.edu.sk – Školské výpočtové stredisko Bratislava (záložka Agendy → Naplnenosť, zoznamy, štatistiky)

www.stredneskoly.sk katalóg stredných škôl

www.strednapremna.sk – stredné školy v Bratislavskom kraji alebo https://bratislavskykraj.sk/stredna-pre-mna/

www.nucem.sk – informácie o T9 & T5

CPPPaP ZH - facebook stránka - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom

www.mojdual.sk – duálne vzdelávanie

www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce

www.potrebyovp.sk - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

www.cvtisr.sk - CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

www.povolania.sk

www.profesia.sk

www.iedu.sk

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14