O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktuálne oznamy

Všetkým prajeme pekné leto a veľa zaujímavých zážitkov,

uvidíme sa v septembri :)

____________________________________________________________________

Milí prváčikovia, nájdite si svoju pani učiteľku:

zoznam žiakov I.A

zoznam žiakov I.B

____________________________________________________________________

      Pomôcky pre budúceho prváčika.....

____________________________________________________________________

Školská jedáleň bude v prevádzke aj v dňoch

3. až 7. júla 2017 = 4 dni a 28. až 31. augusta 2017 = 3 dni.

Ďalšie informácie ŠJ ... TU

 

Informácie o prevádzke ŠKD pri ZŠ na Ul.Dr.Janského č. 2 v Žiari nad Hronom počas letných prázdnin  v školskom roku 2016/2017 

Žiadosť  o prijatie dieťaťa do ŠKD počas letných prázdnin - pdf

Žiadosť  o prijatie dieťaťa do ŠKD počas letných prázdnin - docx

____________________________________________________________________

 

 

Úspešne sme sa uchádzali o spoluprácu na národnom projekte IT-akadémia.

itakademia

____________________________________________________________________

 

 

NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

od školského roku 2015/16 len na JEDNOTKE

s názvom

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

 

PRE VŠETKY DETI NAŠEJ ŠKOLY AKO PROJEKT VO VYUČOVANÍ

PRE ŽIAKOV 1. a 5. ROČNÍKA UŽ AKO SÚČASŤ SYSTÉMU VÝUČOVANIA  

____________________________________________________________________

CLIL na „JEDNOTKE“

Učenie sa pre praktický život

 

.... čo je to .... v ktorých predmetoch .... výsledky .... dôvody .... 

____________________________________________________________________

 

..... aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní ..... 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14