O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Aktuálne v šk. roku 2023/2024


Krúžok

Vedúci

Ateliérik

Andrea Hoghová

Čitateľský krúžok

Mgr. Andrea Némethyová

Čitateľský krúžok

Iveta Chvostková

Futbalový Krúžok

Mgr. Michal Straňák

Hravá nemčina

Mgr. Katarína Gajdošíková

Kreatívny ateliér

Mgr. Barbora Kollárová

Lingvistický krúžok 9.A

Mgr. Miroslava Görogová

Lingvistický krúžok 9.B

Mgr. Miroslava Görogová

Matematický krúžok A

Mgr. Zuzana Murgašová

Matematický krúžok B

Mgr. Ľubica Pružinová

Plavecký krúžok

PaedDr. Soňa Bistová

Plavecký krúžok

Mgr. Monika Giláňová

Plavecký krúžok

Mgr. Eva Hradská

Plavecký krúžok

Bc. Lucia Hanzelová

Pohybovo-turistický krúžok

Mgr. Tatiana Snopčoková

Robotický krúžok

Ing. Pavol Jankov

Stolnotenisový krúžok

P. Majerčík

Športové hry

Mgr. Lívia Harangozóová

Športovo-pohybový krúžok

Mgr. Danka Bobáková Šusterová
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14