O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Pre žiačky a žiakov

Kto som?

Som tá osoba na ktorú sa môžeš obrátiť, keď potrebuješ vypočuť, keď máš pocit, že Ti nikto nerozumie, že nerozumieš Ty svetu. Príď mi povedať, ak máš s niekým nezhody, problémy, ak sa cítiš medzi spolužiakmi vynechávaný, prehliadaný. Ak Ti niekto ubližuje, ak sa cítiš sama, sám. Som v škole pre TEBA.

Môžeš ma osloviť aj vtedy, ak chceš pomôcť niekomu inému.

Vyhľadaj ma aj v prípade, keď cítiš Ty alebo Ťa Tvoje okolie upozorňuje, že máš problémy s učením, so spánkom, so stravovaním, so správaním, ... . Ak cítiš zmeny nálad, ak pozoruješ akúkoľvek zmenu vo svojom živote, ktorej nerozumieš, príď sa porozprávať.

Obráť sa na mňa aj v prípade, že nechceš spolupracovať priamo so mnou, no nevieš s kým by si mohla, mohol. Veľmi rada Ti pomôžem nájsť niekoho za kým môžeš ísť.

Vo svojej pracovni Ťa rada privítam a vypočujem, prípadne nasmerujem za niekým ďalším. Nájdeš u mňa mnoho zaujímavých hračiek a pomôcok, ktoré Ti pomôžu zvládať stres. A aj iných, ktoré Ťa naučia lepšie sa sústrediť a využívať Tvoju pamäť, čo Ti môže pomôcť učiť sa efektívnejšie.

 

Ako si dohodneš stretnutie a kde ma nájdeš?

Môžeš ma osloviť priamo v škole, počas prestávok na chodbe, prísť do mojej pracovne (prízemie, v chodbičke vedľa Študovne) alebo o stretnutie môžeš požiadať aj prostredníctvom triednej učiteľky, triedneho učiteľa.

 

Čo očakávať od stretnutí?

Keď ma vyhľadáš, tak na začiatku prvého stretnutia sa zoznámime a predstavíme sa navzájom. Hneď potom Ti vysvetlím, čo znamená, že naše stretnutia a to, čo na nich zaznie sú dôverné. Priblížime si dôvod stretnutia, pokúsime sa spoločne pomenovať problém, zistiť ako ho vyriešiť a dohodneme si plán našej spolupráce. Stretávať sa môžeme počas celého školského roka pravidelne alebo len dovtedy, pokiaľ to budeš považovať za potrebné a prínosné.

S prianím pohody a bezpečia všetkým,

Mgr. Katarína Liptšey

školská psychologička

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14