O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Aktivity uskutočnené v ŠKD - šk. rok 2017/2018

Milí klubáci, poznáte kľúče k našim srdciam? Každého poteší, keď povieš čarovné slovíčko, pozdravíš, prejavíš vďaku alebo sa ospravedlníš. Druháci si vyskúšali použitie čarovných slovíčok v rôznych situáciách, tak veríme, že na ne nezabudnú v škole, klube aj doma.

 

Druháci navštívili Atlantis v Leviciach a cestou sa zastavili na Ranči u Bobiho. Bolo nám super...

 

Slnečné jesenné popoludnie sme využili na športové aktivity pod názvom „Pripraviť sa, pozor, štart!“ Privítali sme medzi nami našich nových kamarátov, prváčikov. Klubáci si zmerali sily v prenášaní lopty, skákaní s loptou, kolobežkách, prekážkovej dráhe, hode gaštanmi, podávaní lopty padákom... Najväčší úspech malo podávanie lopty mini padákom, pri ktorom si deti vyskúšali vzájomnú spoluprácu.
Veríme, že sme sa športovo naladili, aktívne prežili slnečný deň a čoskoro sa stretneme zas... 

 

Počas septembra klubáci kreslili svoje zážitky z prázdnin, ako ich prežili, čo sa im páčilo, kde boli a čo zažili...

Školský dvor na našej škole neostal prázdny ani cez prázdniny. Naše prázdninové dni v klube boli popretkávané zaujímavými aktivitami, ako sú súťaživé hry, návštevy detských ihrísk, kreslením na asfalt, tvorením ... Bolo nám fajn. Veď posúďte!


 
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011
AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14