O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Zaujímavé stránky

Milí žiaci, 
potrebujete si niečo z  učiva precvičiť, zopakovať, trénovať inak?
Na tejto stránke nájdeš všetko možné... 
https://wordwall.net
prváci:
https://wordwall.net/sk/resource/10731439/opakujeme-%C4%8D%C3%ADtanie
https://wordwall.net/sk/resource/10252088/p%C3%ADsmen%C3%A1-b-b-d-d
https://wordwall.net/sk/resource/10254954/rozli%C5%A1ovanie-b-p-d
https://wordwall.net/sk/resource/10575646/po%C4%8D%C3%ADtanie-do-10
https://wordwall.net/sk/resource/1123955/matematika/uspore%C4%91ivanje-brojeva-do-20
druháci:
https://wordwall.net/sk/resource/10311999/abeceda-usporiada%C5%A5-slov%C3%A1-pod%C4%BEa-abecedy
https://wordwall.net/sk/resource/10816445/tvrd%C3%A9-spoluhl%C3%A1sky
https://wordwall.net/sk/resource/10549223/karneval-%C4%8D%C3%ADtanie-s-porozumen%C3%ADm
https://wordwall.net/sk/resource/10821929/po%C4%8D%C3%ADtame-do-100-bez-prechodu
https://wordwall.net/sk/resource/10217631/%C5%BEivo%C4%8D%C3%AD%C5%A1ne-spolo%C4%8Denstv%C3%A1
tretiaci:
https://wordwall.net/sk/resource/9730144/vybran%C3%A9-slov%C3%A1
https://wordwall.net/sk/resource/10497892/vybran%C3%A9-slov%C3%A1-po-m-pexeso
https://wordwall.net/sk/resource/10627554/slovensk%C3%BD-jazyk/%C4%8Do-patr%C3%AD-do-vety
https://wordwall.net/sk/resource/10211033/matematika/k-v%C3%BDsledku-h%C4%BEadaj-pr%C3%ADklad
https://wordwall.net/sk/resource/10752475/matematika/slovn%C3%A9-%C3%BAlohy-s-n%C3%A1soben%C3%ADm-delen%C3%ADm
štvrtáci:
https://wordwall.net/resource/9730912/prilo%C5%BE-slov%C3%A1-k-spr%C3%A1vnemu-v%C3%BDznamu  
https://wordwall.net/sk/resource/10217298/spodobovanie
https://wordwall.net/sk/resource/10175142/vytvor-spr%C3%A1vne-dvojice-slovo-v%C3%BDznam
https://wordwall.net/sk/resource/10620207/matematika/n%C3%A1jdi-v%C3%BDsledok
https://wordwall.net/sk/resource/10763146/vlastiveda/opakovanie-od-tatier-k-dunaju

Školský špeciálny pedagóg

___________________________________________________________________ 


Vyskúšaj si diktáty

https://www.ucimesananete.sk

___________________________________________________________________ dobre nápadyNielen pre tých, čo sú doma ...
Aj na tejto stránke nájdete dobré nápady rôzneho druhu (do školy, do domácnosti, na hranie, pre menších aj väčších..), stačí len nahliadnuť, prelistovať https://www.dobre-napady.sk/ .
školský špeciálny pedagóg

___________________________________________________________________ 


Č
vieme too si chcete precvičiť tento týždeň? 
Našla som pre Vás ďalšiu super stránku... https://www.viemeto.org/
Vieme po slovensky, po anglicky, po nemecky
Vieme matiku
Vieme programovať
Stačí len napísať, čo si chceš precvičiť a môžeš začať. 

Školský špeciálny pedagóg

____________________________________________________________________ 


slovencina
Ak si chceš precvičiť slovenčinu, klikni na túto stránku nájdeš tam gramatiku, literatúru, sloh. Je tam teória aj príklady, testy, pravopis si možno precvičiť v diktátoch. 
https://slovencina.eu/  

vcvAk sa potrebuješ precvičiť v biológii, chémii, fyzike, matematike, táto stránka je zas pre Teba
http://vcv.truni.sk/index.php 

Ak potrebuješ čosi prekonzultovať so mnou, napíš (aj na bezkriedy..). 
Školský špeciálny pedagóg

 

____________________________________________________________________ 

matikainPre malých i veľkých

trénujeme, opakujeme a náhodné chyby všetkým opraví počítač...


Matematika (1.-9. ročník) https://www.matika.in/sk/
Slovenčina (1.-6. ročník) https://www.gramar.in/sk/
Geografia https://www.geograf.in/sk/
Finančná gramotnosť (1. stupeň i 2. stupeň) https://www.zlatka.in/sk/

 

____________________________________________________________________ 

citankaPrváci a druháci,
chceli by ste si niečo zaujímavé prečítať?
Tu nájdete pracovný zošit "Mimočítankové čítanie 2" práve pre Vás: https://kniznica.orbispictus.sk/mimocitankove-citanie-2/#1

Tretiaci, aj Vy si môžete prečítať a odpovedať na otázky a úlohy v pracovnom zošite "Mimočítankové čítanie 3": https://kniznica.orbispictus.sk/mimocitankove-citanie-3/#1

Štvrtáci, pre Vás je pracovný zošit "Mimočítankové čítanie 4", v ktorom nájdete množstvo zaujímavých informácií z prírody, histórie a geografie: https://kniznica.orbispictus.sk/mimocitankove-citanie-4/#1

Príjemné čítanie.
Školský špeciálny pedagóg

____________________________________________________________________ 


vrabčekPrváci, druháci,
vyšlo špeciálne číslo Vrabčeka pre deti, ktoré sú doma. 
Čítajte, hádajte, lúštite, učte sa s Vrabčekom v školičke. Nájdete ho na tomto odkaze.

Školský špeciálny pedagóg

____________________________________________________________________ 


detickyMilí žiaci prvého stupňa, hráte sa radi dobble?

Na týchto stránkach sú na stiahnutie zadarmo. Hraj sa, trénuj a opakuj si... . 
1. roč. Pohrajme sa s písmenkami:
dobble písmenká (veľká abeceda)
dobble písmenká (malá abeceda)

kartičky s písmenkami
2.roč. Pohrajme sa so slovami s ly:
slová s "ly"
3. a 4.roč. Pohrajme sa s vybranými slovami a násobilkou:
dobble - malá násobilka
dobble na vybrané slová
Na stránke nasedeticky.sk nájdeš aj mnoho iných, zaujímavých pracovných listov, hier a nápadov (aj pre mladších i starších súrodencov).

V prípade ťažkostí, otázok môžu žiaci i rodičia kontaktovať školského špeciálneho pedagóga na adrese: zuzana.cicmancova@zsjanzh.edu.sk
Školský špeciálny pedagóg
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14