O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Pozvánky

V redakcii magazínu chovatelahospodar.sk pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2018/2019. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

http://www.chovatelahospodar.sk/clanok/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu-261

 

Súkromné gymnázium v Kremnici - podujatie Jeden deň v koži stredoškoláka - dňa 28. 2. 2018 v čase od 8,00 do 12,00 hod

 

SOŠ v Handlovej - kvôli chrípkovým prázdninám sa DOD prekladá na nový termín dňa 8. 3. 2018 v čase od 8,00 do 16,00 hod.

 

 

 

                                       Bližšie info poskytne vých. poradkyňa M. Schultzová

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14