O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Pozvánky

Spojená škola - SOŠ elektrotechnická v Banskej Bystrici - DOD dňa 27. novembra 2018 v čase od 8,00 do 14,00 hod.

 

Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici - DOD dňa 27. novembra 2018 v čase od 8,00 do 13,00 hod.

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Topoľčanoch - DOD v dňoch 29. novembra 2018 a 7. februára 2019

 

SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene - DOS dňa 7. 12. 2018 v čase od 9,00 do 13,00 hod.

 

 

 

 

                                       Bližšie info poskytne vých. poradkyňa M. Schultzová

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14