O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Úspechy žiakov v šk. roku 2022/2023

Prírodovedné predmety

Biologická olympiáda

kat. C okresné kolo Marek Šulák 8.A 1. miesto
kat. C krajské kolo Marek Šulák 8.A 1. miesto
kat. C okresné kolo Alica Gocníková 8.A 2. miesto
kat. C krajské kolo Alica Gocníková 8.A 7.miesto

 

iBobor - celoslovenská informatická súťaž

kat. Bobrík Tomáš Chrobák 4.B úsp. rieš./ percentil 96
kat. Bobrík Matej Hric - Matúška 5.A úsp. rieš./ percentil 94
kat. Bobrík Tamara Goralová 5.B úsp. rieš. / percentil 84
kat. Bobrík Ján Konuš 5.A úsp. rieš. / percentil 84
kat. Bobrík Samuel Táborský 5.A úsp. rieš. / percentil 84
kat. Bobrík Michal Bista 5.B úsp. rieš. / percentil 79
kat. Bobrík Matej Ďuriš 4.A úsp. rieš. / percentil 79
 kat. Drobec Jaroslav Theo Mlynčok 3.B úsp. rieš. / percentil 88
kat. Drobec Timea Balážová 2.B úsp. rieš. / percentil 88
kat. Drobec Tamara Pavlíková 2.B úsp. rieš. / percentil 82
kat. Benjamín Dávid Macko 6.A úsp. rieš. / percentil 98
kat. Benjamín David Hlaváč 7.B úsp. rieš. / percentil 93
 kat. Benjamín Filip Kútik 7.B úsp. rieš. / percentil 90
kat. Benjamín Tadeáš Grus 7.A úsp. rieš. / percentil 88
kat. Benjamín Samuel Mikulčík 7.B úsp. rieš. / percentil 85
kat. Kadet Radko Breziansky 8.A úsp. rieš. / percentil 92
kat. Kadet Saskia Laura Machovičová 8.B úsp. rieš. / percentil 92
kat. Kadet Andrej Krajčov 8.B úsp. rieš. / percentil 92
kat. Kadet Filip Švec 8.A úsp. rieš. / percentil 90
kat. Kadet Peter Šurka 8.A úsp. rieš. / percentil 87
kat. Kadet Branislav Mališ 8.A úsp. rieš. / percentil 83
kat. Kadet Marek Šulák 8.A úsp. rieš. / percentil 81
kat. Kadet Mathias Uhrík 9.A úsp. rieš. / percentil 80
kat. Kadet Max Huraj 8.B úsp. rieš. / percentil 78
kat. Kadet Timotej Urblík 8.B úsp. rieš. / percentil 78
kat. Kadet Richard Kavacký 8.B úsp. rieš. / percentil 75
kat. Kadet Alica Gocníková 8.A úsp. rieš. / percentil 75
kat. Kadet Michal Német 8.B úsp. rieš. / percentil 72
kat. Kadet Adrián Dekýš 8.B úsp. rieš. / percentil 72
kat. Kadet Maxim Uhrík 9.A úsp. rieš. / percentil 67
kat. Kadet Adam Hudec 8.A úsp. rieš. / percentil 66
kat. Kadet Jozef Štefanovič 8.A úsp. rieš. / percentil 65

 

Expert geniality show: téma - Tajomstvá prírody

celoslovenská súťaž Marek Šulák 8.A 1. miesto

 

Matematická olympiáda

okresné kolo Sarah Jeneiová 5.A 2. miesto
okresné kolo Samuel Táborský 5.A 4. miesto

 

Pytagoriáda

okresné kolo Kanina Tobias 3.A úspešný riešiteľ
okresné kolo Harangozóová Lívia 3.A úspešný riešiteľ

Maksík 
Mráz Tadeáš 3.A 100%

 

Humanitné predmety

Olympiáda v anglickom jazyku

 kat.1B okresné kolo Hana Neshodová 8.B 1.miesto
 kat.1B krajské kolo Hana Neshodová 8.B 8.miesto
 kat. 1A okresné kolo Jakub Holic 7.B 4. miesto

Englishstar - celoslovenská súťaž

Andrej Hanzel 3.B 99%
Držík Frederik 3.A 96%
Harangozóová Lívia 3.A 95%
Marek Kováč 2.B 96%
Timea Balážová 2.B 92%
Lucia Bedruňová 1.A 100%
Timea Osvald 1.A 90%
Bednárik Maxim 4.B 100%
Bedruňová Ema 4.B 99%
Plavcová Simona 4.B 96%
Balážová Natália 4.A 95%
Putnok Alex 4.B 95%
Dekýšová Sarah Alžbeta 4.A 94%
Chrobák Tomáš 4.B 94%
Dosyn Andrij 4.A 94%
Šárniková Nela 4.B 92%
Ďuriš Matej 4.A 91%
Šurková Tamara 4.A 91%
Kahabková Hanna 4.B 91%
Chmelo Alex 4.A 90%
Ondríková Lucia 4.B 90%
Vančová Karolína 1.B 96%
Romanka Sklenárová 2.A 91%
Katka Mäčková 2.A 85%
Hanka Pilčíková 2.A 80%
Larka Párničanová 2.A 71%
Nelka Táborská 2.A 69%
Markusko Červienka 2.A 68%
Alexík Vanka 2.A 55%

 

Dejepisná olympiáda   

okresné kolo David Hlaváč 7.B 3.miesto
okresné kolo Liliana Kaščáková 6.B 1.miesto

Ako sa nám žije - literárna súťaž

okresné kolo Peter Šoltés 7.B 2.miesto
okresné kolo Slávka Babincová 8.B 1.miesto
okresné kolo Saskia Lujza Machovičová 8.B 1.miesto

Expert geniality show: téma - Do you speak english?

celoslovenská súťaž Marek Šulák 8.A 1. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

poézia, II. kategória okresné kolo Nelly Tonhajzerová 6.B 1. miesto

 

Mám svojich starkých veľmi rád - literárna súťaž

okresné kolo Branisla Mališ 8.A 1.miesto
okresné kolo Peter Šoltés 7.B 2.miesto
okresné kolo Viktória Júdová 9.A 3.miesto

 

Mám svojich starkých veľmi rád -  výtvarná súťaž

okresné kolo Tomáš Sep 1. B 2. miesto

 

Šaliansky Maťko - prednes slovenskej povesti

okresné kolo Nelly Tonhajzerová 6.B 3. miesto
okresné kolo Hanna Kahabková 4.B 3. miesto

 

 

Šport

MIDIcoolvoley

okresné kolo Giláňová, Neuschlová V., Neuschlová A., Šimková, Uhrovičová, Zaťková 1. miesto

 

Iné

 

Všetkovedko - celoslovenská súťaž

Jaroslav Theo Mlynčok 3.B 3.miesto
Matúš Bartko 3.B 11.miesto
Lívia Harangozóová 3.A 1.miesto

 

Mladý technik - mestská súťaž

Andrej Krajčov 8.B Víťaz - jednotlivec drevo
Michal Német, Timotej Urblík 8.B Víťaz - kolektív legostavby
Matej Osvald 6.B Víťaz - DUO tím drevo
Norbert Vnučko 6.B Víťaz - DUO tím kov
Nelly Tonhajzerová 6.B Víťaz - DUO tím technická hračka
Nina Šištíková, Nellla Urblíková 5.A Víťaz - kolektív drevo
Diana Ďurčová 8.A Víťaz - jednotlivec modelárske výtvory
Lilian Wágnerová 8.A Víťaz - duo tím modelárske výtvory
Dávid Hlaváč 8.A Víťaz - jednotlivec kartón
Viktória Júdová, Ema Urgelová 9.A Víťaz - kolektív origami


Úspechy v šk. roku 2020/2021 nájdetu tu :-)

Úspechy v šk. roku 2019/2020 nájdetu tu :-)

Úspechy v šk. roku 2018/2019 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2017/2018 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)

Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14