O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Úspechy žiakov v šk. roku 2017/2018

Prírodovedné predmety

Technická olympiáda (okresné kolo) - Alex Javorský (VII.A), 2. miesto

Matematická olympiáda (okresné kolo) - Kristián Lovčičan (V.A), 2. miesto

Pytagoriáda (okresné kolo)
kategória P3
    Alica Gocníková (III.A) - 1. miesto
    Samuel Kováč (III.B) - 3. miesto
kategória P4
   
Alex Mihál, Radka Mlynárčiková (IV.C) - 4. miesto
     Martin Dang (IV.B) - 6. miesto
kategória P5
    Kristián Lovčičan (V.A) - 1. miesto
    Zuzana Margaréta Mikulová (V.A) - 21. miesto
    Matej Doležal (V.A) - 27. miesto
kategória P6
   
Miroslav Kútik (VI.A) - 3. miesto
    Nataly Očovanová (VI.A) -  8. miesto
    Petra Uhrovičová (VI.A) - 10. miesto
kategória P8
  
Linda Matušíková (VIII.A) - 2. miesto
    Adriána Knapová (VIII.A) - 9. miesto
    Martin Ďurana (VIII.A) - 10. miesto

Geografická olympiáda (okresné kolo)
 - Kristián Lovčičan (V.A), 1. miesto v kategórii G
 - Matúš Rajnoha (V.A), 3. miesto v kategórii G
 - Petra Uhrovičová (VI.A), 1. miesto v kategórii F, jediná úspešná riešiteľka vo svojej kategórii (celkovo 24 zúčastnených žiakov)
 - Vladimír Urblík (VI.A), 2. miesto v kategórii F
 - Samuel Barcík (IX.A), 3. miesto v kategórii E

Biologická olympiáda (okresné kolo)
 - Karolína Lovčičanová (VIII.A), 1. miesto v kategórii C
 - Tereza Veselá (IX.A), 2. miesto v kategórii C
 - Natália Jandíková (IX.A), 3. miesto v kategórii C

Humanitné predmety

Mám svojich starkých veľmi rád (okresné kolo) - Marek Šulák (III.A), 2. miesto

Olympiáda v slovenskom jazyku (okresné kolo) - Lucia Kukučková (IX.A), 3. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku (okresné kolo) - Aleš Kúšik (VII.B), 2. miesto v kategórii 1A a Tereza Veselá (IX.A), 4. miesto v kategórii 1B

Olympiáda v nemeckom jazyku (okresné kolo) - Lucia Patschová (VIII.B), 1. miesto v kategórii 1B

Olympiáda v nemeckom jazyku (krajské kolo) - Lucia Patschová (VIII.B), 4. miesto v kategórii 1B

 

 

Dejepisná olympiáda (okresné kolo)

 - Dominik Tóth (VII.A), 1. miesto v kategórii E

 - Samuel Barcík (IX.A), 2. miesto v kategórii C

 - Lucia Patschová (VIII.B), 2. miesto v kategórii D 

 

 Šport

Stolný tenis (okresné kolo družstiev) - Adam Dekýš (IX.A), Matúš Kupec (IX.A), Jozef Prokein (IX.A), 1. miesto

Stolný tenis (krajské kolo družstiev) - Adam Dekýš (IX.A), Matúš Kupec (IX.A), Jozef Prokein (IX.A), 3. miesto

 

Iné

Záchranárik 112 (okresné kolo výtvarnej súťaže)

- Adam Prekopp (IV.B), 2. miesto

- Tamara Môcová (III.A), 3. miesto, obaja postupujú do celoslovenského kola súťaže

 

Olympijský oheň v nás  (okresné kolo výtvarnej súťaže) 

- Liliana Nárožná (III.A), 1. miesto

- Peter Šurka (III.A), 2. miesto

- Emma Tencerová (III.A), 3. miesto

 

Od stromu k zošitu (okresné kolo výtvarnej súťaže)

- Nina Živčicová (VI.A), 1. miesto
- Miroslav Kútik (VI.A), 2. miesto
- Margaréta Zuzana Mikulová (V.A), 3. miesto
  Úspechy v šk. roku 2016/2017 nájdetu tu :-)
Úspechy v šk. roku 2015/2016 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2013/2014 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2012/2013 nájdete tu :-)

Úspechy v šk. roku 2011/2012 nájdete tu :-)
Úspechy v šk. roku 2010/2011 a skôr nájdete tu :-)
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14