O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Školský časopis Fajnovinky

šk.rok 2020/2021:

fajnovinky
Fajnovinky č.1
obalka
Fajnovinky č.2

šk. rok 2006/2007 šk. rok 2010/2011 šk. rok 2014/2015
šk. rok 2007/2008 šk. rok 2011/2012 šk. rok 2015/2016
šk. rok 2008/2009 šk. rok 2012/2013 šk. rok 2018/2019
šk. rok 2009/2010 šk. rok 2013/2014 šk.rok 2019/2020:
Fajnovinky č.1

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14