O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský časopis Fajnovinky


šk. rok 2015/2016

šk. rok 2014/2015

šk. rok 2013/2014

šk. rok 2012/2013

šk. rok 2011/2012

šk. rok 2010/2011

šk. rok 2009/2010

šk. rok 2008/2009

šk. rok 2007/2008

šk. rok 2006/2007
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14