O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Ponuka pre študentov

Študenti!

 

Ponúkame Vám obedy v našej školskej jedálni pri Základnej škole na Ul. Dr. Janského č. 2.

Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja, ovocia, pripravujeme čerstvé zeleninové šaláty, v rámci finančných možností ako dezert ponúkame za obedom puding, ovocnú bublaninu, perník, cereálnu tyčinku.  

Cena obeda je 1,12 €.

Obedy si môžete predplatiť aj len na niektoré dni v týždni, resp. týždne v mesiaci (prax a pod.).

V školskej jedálni je zavedený čipový systém na výdaj a odhlasovanie obedov. Stravník si zakúpi čipový kľúč á 2€ a obed mu je vydaný po priložení čipu k čítačke pri výdajnom okienku v jedálni ŠJ.  

Hlavné pravidlá pri výdaji obedov cez čipový systém:

- obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed vydaný len so súhlasom vedúcej ŠJ, resp. pokladníčky

- čipový kľúč si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ (2,00 €/ks), pri strate si musí zakúpiť nový

- na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed

- nie je povinnosťou ŠJ čipový kľúč spätne odkúpiť, stravník ho môže posunúť inému stravníkovi (napr. štvrtáci prvákom, zamestnanci novým kolegom, apod.)

- na obed je nárok až po úplnej a včasnej úhrade vopred (bezhotovostne do 20. dňa v mesiaci, hotovostne posledných 5 dní v mesiaci, vždy na nasledujúci mesiac)

 

Je pre každého veľmi výhodné prejsť na bezhotovostnú úhradu za obedy a nastaviť si trvalý príkaz na úhradu v banke.

Možnosti platby:

Bezhotovostným prevodom na účet mesačne vopred vždy do 20. dňa v mesiaci (trvalým príkazom alebo platbou cez internet banking). Platí sa paušálne za 20 dní, t. j. 22,40 €, vyúčtovanie je vždy k 31. augustu vrátením preplatku na účet stravníka.

Hotovostne predposledných 5 dní v mesiaci v kancelárii vedúcej ŠJ denne od 7,00 do 14,30 hod., predposledné 2 dni do 15,30 hod.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu (ak je predplatená) je možné minimálne deň vopred a to nasledovnými spôsobmi:

- záznamom na odhlasovacom termináli v jedálni

- zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ, je zároveň Vašim preukázateľným dokladom odhlásenia)

- mailom (sjzsjan@gmail.com) - odhlásenie musí byť odoslané deň vopred

Telefonické odhlásenie ráno do 7,00 hod. je možné len vo výnimočných prípadoch, ak  napr. do rána ochoriete, nie je však v sporných prípadoch nárokovateľné.

 

Stravník sa zo stravovania odhlasuje pri chorobe a inej neúčasti na vyučovaní (zápasy, súťaže, výlety, ap.).

 

Po 7,00 hod. je čipový systém zablokovaný a nie je možné v ňom vykonať odhlásenie.

 

Všetky ostatné informácie v kancelárii vedúcej ŠJ v budove školskej jedálne denne od 6,30 do 14,30 hod., číslo telefónu 045/67 25 214, alebo mail sjzsjan@gmail.com.

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14