O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Environmentálne aktivity školy

V našej školskej záhrade, ktorá učí pribudli nové ovocné stromčeky aj kríky, ktoré sme získali od firmy Valman s.r.o. Dodáva nám ovocie do školskej jedálne a v rámci školského programu EÚ Školská záhrada nám ponúkli aj stromčeky a kríky do sadu. Pribalili nám k tomu aj záhradné náradie, za čo sme im veľmi vďační. Zasadili sme (chlapci 8.B a 9.B triedy) jabloň, hrušku aj slivku, tiež egreše, ríbezlie aj maliny do nášho minisadu. Teraz sa o ne musíme postarať, aby sa nám ujali a mali sme z nich budúce leto úžitok. Tešíme sa na sladké plody:)
zelena skola
 
Aj v tomto roku sa naša škola bližšie venuje starostlivosti o zeleň a ochranu prírody.
Environmentálne aktivity školy si pozrite na samostatnej stránke ... :) 


živicaNaša škola sa zapojila v tomto škol. roku do projektu
Záhrada, ktorá učí
. Dobudujeme si našu učebňu v prírode a na učebné aktivity, bádanie a pobyt na čerstvom vzduchu budeme využívať aj exteriér školy.

Nájdete nás aj na stránke záhrady, ktorá učí :)

Akčný plán školy

Environmentálny akčný plán (*.pdf) je dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity.

 

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy 


Ekokódex

Na čom nám záleží a o čo sa snažíme nájdete tu.

A takto si to navrhli žiaci:
ekokódex1    ekok´=dex2   ekokódex   ekokódex

Ekohliadky tried - šk. rok 2020/2021

2.A Patrícia Rošková, Tamara Šurková
2.B Nela Šárniková, Tomáš Chrobák
3.A Šimon Puliš, Michal Bista, Boris Kicko
3.B Nelly Urblíková, Samuel Táborský
4.A Dávid Macko, Petra Tökölyová
4.B Monika Giláňová, Jakub Macko
5.A Nina Glázerová, Bianka Kováčová
5.B Dávid Hlaváč, Gregor Klacek, Daniela Zaťková
6.A Nella Kúštiková, Lilien Wágnerová
6.B Samuel Mališ, Richard Kavacký
7.A Viktória Júdová, Ema Urgelová, Mathias Uhrík
7.B Sára Marušková
8.A Peter Šimovič, Sebastián Matiščák, Alexandra Putišová
8.B Miroslav Minka
9.A Tomáš Fáber, Šimon Sečkár
9.B Kristián Beník, Matúš Šebeň

                                            
 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14