O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Environmentálne aktivity školy

V našej školskej záhrade, ktorá učí pribudli nové ovocné stromčeky aj kríky, ktoré sme získali od firmy Valman s.r.o. Dodáva nám ovocie do školskej jedálne a v rámci školského programu EÚ Školská záhrada nám ponúkli aj stromčeky a kríky do sadu. Pribalili nám k tomu aj záhradné náradie, za čo sme im veľmi vďační. Zasadili sme (chlapci 8.B a 9.B triedy) jabloň, hrušku aj slivku, tiež egreše, ríbezlie aj maliny do nášho minisadu. Teraz sa o ne musíme postarať, aby sa nám ujali a mali sme z nich budúce leto úžitok. Tešíme sa na sladké plody:)
zelena skola
 
Aj v tomto roku sa naša škola bližšie venuje starostlivosti o zeleň a ochranu prírody.
Environmentálne aktivity školy si pozrite na samostatnej stránke ... :) 


živicaNaša škola sa zapojila v tomto škol. roku do projektu
Záhrada, ktorá učí
. Dobudujeme si našu učebňu v prírode a na učebné aktivity, bádanie a pobyt na čerstvom vzduchu budeme využívať aj exteriér školy.

Nájdete nás aj na stránke záhrady, ktorá učí :)

Akčný plán školy

Environmentálny akčný plán (*.pdf) je dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity.

 

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy 


Ekokódex

Na čom nám záleží a o čo sa snažíme nájdete tu.

A takto si to navrhli žiaci:
ekokódex1    ekok´=dex2   ekokódex   ekokódex

Kolégium Zelenej školy - šk. rok 2017/2018

Žiaci:
4.ročník:   Dvorský Peter, Kristína Boháčová, 4.B
Alex Mihál a Dávid Olajec, 4.C
5.ročník:   Šimovič Peter, Matiščák Sebastián, Loučičan Kristián, Gubka Šimon, 5.A Rajnoha Matúš, Suja Karol, 5.B  
6.ročník:  Fričová Ivana, Kútik Miroslav, Fáber Tomáš, Sečkár Šimon, 6.A  
7.ročník:  Beňo Peter, Javorský Alex, Solga Samuel, 7.A
Brnáková Barbara, Dobrovodská Dorota, Žiak Adam, 7.B  
8.ročník: Balážová Eva, Trokšiarová Zuzana, Vitteková Radoslava, 8.A
Šimovičová Nina, Weissová Karin, Matuška Marek, 8.B
Richterová Kristína, 8.C  
9.ročník: Sečkárová Sofia, Búciová Simona, 9.A
Figuliová Viktória, Valentová Laura, 9.B  
Dospelí členovia: 
  PaedDr. Viera Hrončeková - koordinátorka pre environmentálnu výchovu – II.st
  Mgr. Soňa Bistová – koordinátorka pre environmentálnu výchovu – I.st.
Pedagogickí:   Mgr. Zuzana Žbirková – vychovávateľka v škol.klube
Mgr. Monika Giláňová – učiteľka pre I.stupeň
Mgr. Kamila Andoková – učiteľka pre II.stupeň
Mgr. Zuzana Juráková – učiteľka pre II. stupeň
Nepedagogickí:   MUDr. Jozef Búci – zástupca rodičov
p.Petra Šrámková - zástupca rodičov, upratovačka
p.Ľubica Bitalová - referentka odborno-hospodárskej činnosti

                                            
 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14