O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Environmentálne aktivity školy

zelena skola
 
Aj v tomto roku sa naša škola bližšie venuje starostlivosti o zeleň a ochranu prírody.
Environmentálne aktivity školy si pozrite na samostatnej stránke ... :) 


živicaNaša škola sa zapojila v tomto škol. roku do projektu
Záhrada, ktorá učí
. Dobudujeme si našu učebňu v prírode a na učebné aktivity, bádanie a pobyt na čerstvom vzduchu budeme využívať aj exteriér školy.

Akčný plán školy

Environmentálny akčný plán (*.pdf) je dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity.


Ekokódex

Na čom nám záleží a o čo sa snažíme nájdete tu.

A takto si to navrhli žiaci:
ekokódex1    ekok´=dex2   ekokódex   ekokódex

Kolégium Zelenej školy - šk. rok 2016/2017

Žiaci:
4.ročník:  

Putišová Alexandra, Šimovič Peter, 4.A

Gubka Šimon, Novodomcová Rebeka, 4.B

Loučičan Kristián, Rajnoha Matej, 4.C

5.ročník:  Fričová Ivana, Kútik Miroslav, 5.A
Fáber Tomáš, Sečkár Šimon, 5.B  
6.ročník:  Beňo Peter, Javorský Alex, 6.A
Brnáková Barbara, Dobrovodská Dorota, Žiak Adam, 6.B  
7.ročník: Balážová Eva, Trokšiarová Zuzana, Vitteková Radoslava, 7.A
Môcová Radoslava, Šimovičová Nina, Weissová Karin, 7.B
Richterová Kristína, 7.C  
8.ročník: Matiščáková Sabina, Sečkárová Sofia, 8.A
Figuliová Viktória, Valentová Laura, 8.B
9.ročník:  Beníková Barbora, Horváthová Natália, 9.A
Hudec Filip, Brnáková Bianca, 9.B  
Dospelí členovia: 
  PaedDr. Viera Hrončeková - koordinátorka pre environmentálnu výchovu – II.st
  Mgr. Soňa Bistová – koordinátorka pre environmentálnu výchovu – I.st.
Pedagogickí:   Mgr. Zuzana Žbirková – vychovávateľka v škol.klube
Mgr. Monika Giláňová – učiteľka pre I.stupeň
Mgr. Kamila Andoková – učiteľka pre II.stupeň
Mgr. Zuzana Juráková – učiteľka pre II. stupeň
Nepedagogickí:   MUDr. Jozef Búci – zástupca rodičov
p.Petra Šrámková - zástupca rodičov, upratovačka
p.Ľubica Bitalová - referentka odborno-hospodárskej činnosti

                                            
 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14