O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Prihláška na stravovanie


Prihlášku vypĺňajú všetci stravníci! !!!


Prihláška pre študentov SŠ - docx

Prihláška pre študentov SŠ - pdf

Prihláška pre žiakov ZŠ - doc

Prihláška pre žiakov ZŠ - pdf
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14