O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Prevencia - školský rok 2016/2017

Aktivity organizované v spolupráci s koordinátorom PDZ, školský rok 2016 - 2017

 

Aj v šk. roku 2016 - 2017 pokračuje spolupráca s CPPPaP v ZH v rámci preventívneho programu - rovesnícke skupiny, do ktorého sú zapojení žiaci 7., 8, a 9. ročníka:

7.ročník –  Eva Balážová, Radka Vitteková, Radoslava Môcová, Karin Weissová, Natália Vallová a Marek Záhorec

8.ročník – Kristína Begániová, Sofia Sečkárová, Sabina Matiščáková a Emma Paulíková

9.ročník – Tatiana Debnáriková, Soňa Herková, Dominika Krčmárová, Anna Kopisová,

Romana Neuschlová  a Dominika Lehocká

 

V mesiaci december sme v spolupráci s koordinátorkou VMR zorganizovali Kampaň Červená stužka /1. 12. Svetový deň boja proti AIDS/ na našej škole a s tým spojené tieto aktivity:

- rozhlasová relácia k Svetovému dňu boja proti AIDS

- interaktívna prezentácia pre žiakov 5.ročníka o rizikách HIV

 

V mesiaci december sa rovesníci 7. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže pre 7. ročníky základných škôl v SR s názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“.

Súťaž organizoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ . A toto je nástenka našich žiakov:

nástenka

 

AKTIVITY 2015/2016

AKTIVITY 2014/2015

AKTIVITY 2013/2014

AKTIVITY 2012/2013
AKTIVITY 2011/2012
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14