O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Manipulácia s čipom

 

Čipový kľúč prikladajte k čítačke pri výdajovom okienku len v prítomnosti kuchárky, keď sleduje čítačku.

Informácie sú viditeľné len krátky čas, ak ich kuchárka nezaregistruje, opätovné priloženie kľúča spustí alarm ako pri pokuse odobrať obed dvakrát, alebo odobrať neuhradený, prípadne odhlásený obed.

 

Zabudli ste si čipový kľúč?

Výdaj obeda bez čipu je možný o 13,40 hod.

Zabudnutie oznámte v kancelárii ŠJ, po kontrole v systéme Vám umožníme odobrať obed s náhradným lístkom a vykonáme záznam odobratia obeda bez čipu.

 

Stratili ste čipový kľúč?

Oznámte to čo najskôr  v kancelárii ŠJ, aby sme ho vymazali z databázy. Budete si musieť zakúpiť nový čip (2,00 €).

Zneužitie krádežou, opakovaným odberom obeda a pod. nie je možné, pretože na čítačke je výdaj obeda viazaný na meno stravníka. Vydanie obeda inej osobe ako je vlastník kľúča je podmienené súhlasom samotného stravníka. Ak teda súhlasíte, aby Váš obed prevzal niekto iný, oznámte to v kancelárii ŠJ (osobne, tel. 045/6725 214, sjzsjan@gmail.com )

Je Váš čipový kľúč nefunkčný?

Ak Váš čipový kľúč nereaguje na čítačku pri výdaji obeda, riešte to ihneď v kancelárii ŠJ, kde ho skontrolujeme a v prípade chyby počas zákonnej dvojročnej záruky aj bezplatne vymeníme. V prípade, že na ňom budú známky poškodenia, musíte si zakúpiť nový čip.

Nefunkčný čipový kľúč bude bezplatne vymenený len do dvoch rokov odo dňa prevzatia stravníkom, po tomto čase zaniká záruka na bezplatnú výmenu (spotrebiteľský zákon).

Nový čip je v hodnote 2€; čip bez záruky je v hodnote 1€ - doporučujeme zakúpiť v prípade viacnásobnej straty.

 

V prípade, že návodu na obsluhu TERMINÁLU neporozumiete alebo si nie ste istý, či ste si správne obed odhlásili, odporúčame hlavne v prvých dňoch osloviť vedúcu alebo pokladníčku ŠJ. Radi Vám pomôžeme.

1. Zvoľ mesiac   (Štandardne je zobrazený vždy len aktuálny mesiac. Koncom mesiaca už môžete zobrazovať aj nasledujúci mesiac)

2. Prilož kľúč     (Zobrazí sa aktuálny týždeň)

3. Zvoľ deň       (Pohybuje sa čiarka pod vybraným dňom, posuvom doprava až za nedeľu nastavíte ďalší týždeň)

4. Zmeň „1“ = prihlásenie alebo „0“ = odhlásenie (opakovaným stlačením)

5. Prilož kľúč na odoslanie vykonaných zmien  Nezabudnite na  záverečné priloženie, inak zmeny nebudú zaznamenané.

UPOZORNENIE najmä pre žiakov:

Zariadenie neslúži na zábavu, softvér zaznamenáva presný čas identifikácie každého stravníka, v prípade poškodenia vieme zistiť, kto bol pri termináli posledný. Cena terminálu: 350,00 €.

 

TERMINÁL v jedálni je určený na:

-       Odhlasovanie obedov

-       Prihlasovanie predplatených obedov

-       Kontrolu odhlásení v aktuálnom mesiaci

 

Odhlásenia, resp. prihlásenia môžete zaznamenať v aktuálnom mesiaci na ktorýkoľvek deň, koncom mesiaca už aj na dni nasledujúceho mesiaca.

Aktuálny (dnešný) deň môžete odhlásiť len do 7,00 hod. Po tomto čase sú odhlásenia a prihlásenia na aktuálny deň zablokované, môžete však odhlasovať a prihlasovať obedy na nasledujúce dni.

 

POZOR!  TERMINÁL neslúži na dobíjanie.

Čipové kľúče nie je potrebné dobíjať. Dobitie prebehne Vašou platbou. My ju zadáme do systému a automaticky Vám rátame obedy.

Ak nechcete uhradený obed odobrať, musíte sa odhlásiť, najmenej deň vopred:

-       osobne – v kancelárii ŠJ

-       cez TERMINÁL – podľa návodu v jedálni

-       telefonicky – 045/6725 214

-       mailom – sjzsjan@gmail.com

-       zápisom do zošita pred kanceláriou ŠJ

Odhlásenie ráno do 7,00 hod. je možné len v prípade náhleho ochorenia. Ak žiak ide na výlet, súťaž či plánované lekárske vyšetrenie,  odhlási sa minimálne deň vopred!

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14