O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Diétne stravovanie

 

Mesto Žiar nad Hronom reaguje na požiadavku rodičov a od septembra 2010 spustí novinku - prípravu diétnej stravy  na Základnej škole Jilemnického ulica  č. 2. V školskej jedálni budú pripravovať diéty šetriacu, bezlepkovú a diabetickú pre žiakov všetkých žiarskych škôl, ktorí o ne prejavia záujem. Rodičia žiakov, u ktorých podľa posúdenia lekára špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie sa môžu rozhodnúť, či dieťa umiestnia na „Štvorke“, alebo z inej školy sa budú žiaci chodiť stravovať do vybranej jedálne, prípadne si obed odnesú v obedároch.

 

Bližšie informácie získate na stránke www.zsjilemnickehozh.sk

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14