O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Predaj lístkov

 

Platby na MÁJ 2018

                                  Počet stravovacích dní v MÁJI: 21

Obedy si zakúpte v dňoch:                         

23. – 25. 4. (pondelok, utorok, streda) - denne od 7,00 do 14,30 hod.

26. – 27. 4. (pondelok, utorok) –  od 7,00 do 15,30 hod.

 

Po uvedených termínoch úhrada stravného len bezhotovostne priamo na účet!!!

Bezhotovostné úhrady musia byť uhradené do 20. dňa v mesiaci mesačne vopred!!! (20. augusta na september, do 20. septembra na október, atď.)

Odhlásenie obeda – minimálne (najneskôr) deň vopred!

 

UPOZORNENIE!

Nárok na obed až po pripísaní platby na účet. Nezabúdajte, že medzibankové prevody trvajú 2-3 dni a aj my potrebujeme čas na spracovanie platieb a objednávanie potravín.

Akékoľvek otázky na tel. č. 045/672 52 14

 

 

 

Predbežný harmonogram predaja obedov hotovostne

 

Ak si nezadáte trvalý príkaz na úhradu obedov, môžete si ich zakúpiť v kancelárii ŠJ v nasledovných termínoch:

 

Na október 2017 (20 stravovacích dní):

- 22. - 26. 9. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 27. a 28. 9. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na november 2017 (20 stravovacích dní):

- 20. - 24. 10. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 25. a 26. 10. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na december 2017 (16 stravovacích dní):

- 23. - 27. 11. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 28. a 29. 11. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na január 2018 (18 stravovacích dní):

- 18. – 19. 12. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 20. a 21. 12. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na február 2018 (14 stravovacích dní):

- 24. – 26. 1. 2018 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 29. a 30. 1. 2018 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na marec 2018 (20 stravovacích dní):

- 21. – 23. 2. 2018 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 26. a 27. 2. 2018 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na apríl 2018 (19 stravovacích dní):

- 21. – 23. 3. 2018 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 26. – 27. 3. 2018 – od 7,00 – 15,30 hod.

Na máj 2018 (21 stravovacích dní):

- 23. – 25. 4. 2018 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 26. a 27. 4. 2018 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na jún 2018 (21 stravovacích dní):

- 24. – 28. 5. 2018 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 29. a 30. 5. 2018 – denne 7,00 – 15,30 hod.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14