O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Predaj lístkov

ŠJ bude v prevádzke aj v dňoch

3. až 7. júla 2017 = 4 dni a 28. až 31. augusta 2017 = 3 dni.

 

Stravné za obedy na júl (a prípadne aj na august) je potrebné uhradiť:

1.
hotovostne v kancelárii ŠJ

v dňoch 26. až 28. júna 2017, denne od 7,00 do 14,30 hod.

 

 

2. bezhotovostne najneskôr do 23. júna 2017 na číslo účtu SK32 0200 0000 0016 3402 3153, do poznámky je nutné uviesť meno stravníka - dieťaťa. VS: 0823.

 

Stravné za obedy od 28. augusta 2017 a na september 2017 môžete uhradiť od 21. augusta 2017 denne od 7,00 do 14,30 hod.

.

Prípadné odhlásenie po zaplatení je možné najneskôr deň vopred.

Cena obeda:
žiaci v ŠKD 1. stupeň = 1,01 €

cudzí stravník = 2,13 €.

Z dôvodu ukončenia prevádzky ŠJ pred prázdninami žiadam všetkých stravníkov o včasné úhrady a o včasné prípadné odhlásenia resp. prihlásenia na obed.

Všetky informácie na tel. č. 045/6725214.

 

Predbežný harmonogram predaja obedov hotovostne

 

Ak si nezadáte trvalý príkaz na úhradu obedov, môžete si ich zakúpiť v kancelárii ŠJ v nasledovných termínoch:

  

Na január 2017 (17 stravovacích dní):

- 15. – 19. 12. 2016 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 20. a 21. 12. 2016 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na február 2017 (17 stravovacích dní):

- 24. – 26. 1. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 27. a 30. 1. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na marec 2017 (20 stravovacích dní):

- 20. – 22. 2. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 23. a 24. 2. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na apríl 2017 (16 stravovacích dní):

- 24. – 28. 3. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 29. – 30. 3. 2017 – od 7,00 – 15,30 hod.

Na máj 2017 (21 stravovacích dní):

- 21. – 25. 4. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 26. a 27. 4. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

Na jún 2017 (22 stravovacích dní):

- 24. – 26. 5. 2017 – denne 7,00 – 14,30 hod.

- 29. a 30. 5. 2017 – denne 7,00 – 15,30 hod.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14