O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Chémia v šk. roku 2014/2015

7.ročník, vyuč. Viera Hrončeková

Téma: Kolobeh vody

Kľúčové slová: evaporation, condensation, precipitation, rain, hail, snow, sleet, infiltration, transpiration, accumulation

 

7. ročník, vyuč. Viera Hrončeková

Téma: Chemické reakcie - Fotosyntéza a dýchanie

Kľúčové slová: photosyntesis, sugar, carbon dioxide, oxygen, respiration/ breathing.

 

Chémia, 7. ročník, trieda 7. A, B, C, vyuč. Viera Hrončeková

Téma: Acid rain – Kyslý dážď

Kľúčové slová:  acid rain, dissolution, sunlight, oxides sulfur and nitrogen, fulfuric acid, nitric acid, oxidation, emission source, man-made sources, factory, thermal power plants, natural sources, drying trees, eroding buildings

 

7.A,B,C, pani učiteľka Viera Hrončeková

Téma:  Voda – kolobeh vody v prírode

Kľúčové slová:  evaporation, condensation, precipitation, infiltration, evapotranspiration, stream, water vapor, form cloud, ground water, waterfall, snow, sun, river, rain, cloud.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14