O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Fyzika

Fyzika, 8. ročník, trieda 8. A, B, C, vyuč. Michal Straňák

Téma: Otáčavé účinky sily

Kľúčové slová: turning effects of the force, weight, force, arm of force, equilibrium,

                          fulcrum

 

Fyzika, deviaty ročník, trieda 9. B, C, D, vyuč. Michal Straňák

Temat. celok: Magnetické a elektrické vlastnosti látok

Téma: Elektrické pole. Telesá v elektrickom poli.

Kľúčové slová:    positive electrical charge, negative electrical charge, electric field lines, atom, electrostatic induction, electron, proton, neutron

              

Fyzika, šiesty ročník, trieda 6. A, B, C,  vyuč. Michal Straňák

Temat. celok: Vlastnosti tuhých látok a telies

Téma: Skúmanie vlastností tuhých látok

Kľúčové slová: Solid, fragility, hardness, flexibility, plasticity, divisibility,                       incompressibility

  

Fyzika, siedmy ročník, trieda 7. A, B,   vyuč. Michal Straňák

Temat. celok: Premena kvapaliny na plyn

Téma:  Var. Var vody.

Kľúčové slová: Boiling of water, temperature of boiling od water, evaporation, liquid

state, gas state 

 

Fyzika, siedmy ročník, trieda 7. A, B,   vyuč. Michal Straňák

Temat. celok: Premena kvapaliny na plyn

Téma: Tlak vzduchu a var vody.

Kľúčové slová: Atmospheric pressure o fair, higher pressure, lower pressure, boiling of  water, temperature of boiling of water, pressure force

  

Fyzika, šiesty ročník, trieda 6. A, B, C, p. uč. Michal Straňák

Téma: Hmotnosť  tuhých telies

Kľúčové slová: Weight, isosceles, scales, weights, personal and kitchen scale, physical value

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14