O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Matematika na II. st. v šk. roku 2014/2015

5. ročník, vyuč. Zuzana Slašťanová, Ľubica Pružinová 

Téma: Rôzne pohľady na stavby a telesá 

Kľúčové slová: body, footprint, construction, draft, cube,  sheer, roof, ground plan

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14