O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Občianska náuka v šk. roku 2014/2015

6. ročník, vyuč. Mária Pružinová, Veronika Rozenbergová

Téma: Bratislava - hlavné mesto SR

Kľúčové slová: capital city, president, bridge, museum, gallery, theatre, castle, airport, university

 

6. ročník, vyuč. Mária Pružinová

Téma: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca - Vzťahy v rodine.

Kľúčové slová: family tree, father, mother, brother, sister, grandparents, grandmother, grandfather

 

5. ročník, vyuč.: V. Rozenbergová, L. Tršová Husárová

Téma: Zdravý životný štýl

Kľúčové slova: stress, relax, fast food, alcohol, cigarettes, fruit, vegetable, health, 

 

6.B, vyuč. V. Rozenbergová

Téma: Životné prostredie

Kľúčové slová: environment, air, soil, human, animals, plants,organisms, water.

 

6. A, vyuč. Mária Pružinová

Tem. celok: Moja obec, región
Téma: Životné prostredie a jeho zložky.
Kľúčové slová: environment, water, air, human, organism, plants, animals

 

5. ročník, vyuč. V. Rozenbergová, L. Tršová Husárová

Téma: Zvyky a tradície v rodine

Kľúčové slová: habits and traditions, christmas, easter, new year, presents, christmas tree, snow, carp, easter bunny, water, eggs.

 

5. A, B, C, vyuč:  Lenka Tršová Husárová, Veronika Rozenbergová

Téma: Členovia mojej rodiny

Kľúčové slová: mother, father, sister, brother, family, parents, daughter, son, cousin, uncle, aunt, ...


 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14