O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Pracovné vyučovanie v šk. roku 2014/2015

4.B,C, p. uč. Giláňová

Téma: Ľudové tradície - Vianoce

Kľúčové slová: Christmas, Christmas tree, candle, present, star, bell, stocking, pudding, holly, angel, Father Christmas, chimny

 

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14