O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Prírodoveda v šk. roku 2014/2015

3.A, p. uč, Baťová
téma: Časti tela
Kľúčové slová: Parts of body,head, arms, hands, legs neck, chest,eyes, nose, mouth, ears

4.B, p. uč. Štangová
téma: Živočíchy
Kľúčové slová: animals, vertebrates, invertebrates, mammals, fish, birds, amphibians, reptiles

4.C, p. uč. Hradská
téma: Vývoj motýľa
Kľúčové slová: Life cycle of the Butterfly: transformation, egg, caterpillar, pupa, adult butterflyButterfly lays eggs on the leaf. It eats and grows stage.

4.A, p. uč. Bistová
téma: Živočíchy
Kľúčové slová: omnivores,insectivores, herbivores, carnivores

4.B, p. uč. Štangová
téma: Živočíchy
Kľúčové slová: omnivores,insectivores, herbivores, carnivores

4.C, p. uč. Hradská
téma: Živočíchy
Kľúčové slová: omnivores,insectivores, herbivores, carnivores

4.C, p. uč. Hradská
téma: Živočíchy
Kľúčové slová: babies/ eggs, fur/ skin, warm/cold blooded , live - water/land, breathe trough lungs/ gills

4.C, p. uč. Hradská
téma: Živočíchy
Kľúčové slová: animals, vertebrates, invertebrates, mammals, fish, birds, amphibians, reptiles

1.B, p. uč. Neštinová
téma: Ovocie a zelenina
Kľúčové slová: fruit,vegetables,cabbage, tomato, onion

1.B, p. uč. Neštinová
téma: Ovocie a zelenina
Kľúčové slová: carrots, parsley, kohlrabi, apple, pear, orange, lemon, kiwi, banana

3.B, p. uč. Snopčoková
téma: Skupenstvá vody
Kľúčové slová: states of water,solid,liquid,gas

3.A, p. uč. Baťová
téma: Kolobeh vody
Kľúčové slová: cycle of water,water,clouds,mountains,rain/itš raining,wind,,sea,sun heats the water,the wind moves the clouds,over the mountains,water flows intho the sea

3.B,
p. uč. Silná
téma: Kolobeh vody
Kľúčové slová: cycle of water,water,clouds,mountains,rain/itš raining,wind,,sea,sun heats the water,the wind moves the clouds,over the mountains,water flows intho the sea

3.B, p. uč. Snopčoková
téma: Kolobeh vody
Kľúčové slová: cycle of water,water,clouds,mountains,rain/itš raining,wind,,sea,sun heats the water,the wind moves the clouds,over the mountains,water flows intho the sea

2.C, p. uč. Gajdošíková
téma: Kalendár - mesiace v roku
Kľúčové slová: four seasons - spring, summer, autumn, winter, What is your favorite season? My favorite season is... I like...

2.C, p. uč. Gajdošíková
téma: Kalendár - 4 ročné obdobia
Kľúčové slová: four seasons - spring, summer, autumn, winter, What is your favorite season? My favorite season is... I like...

3.A,
p. uč. Baťová
téma: Kolobeh vody
Kľúčové slová: cycle of water,water,clouds,mountains,rain/itš raining,wind,,sea,sun heats the water,the wind moves the clouds,over the mountains,water flows intho the sea

3.C,
p. uč. Silná
téma: Skupenstvá vody
Kľúčové slová: states of water,solid,liquid,gas

3.C
, p. uč. Silná
téma: Skupenstvá vody
Kľúčové slová: states of water,solid,liquid,gas

2.B
, p. uč. Môciková
téma: Kalendár - mesiace v roku
Kľúčové slová: Months of the year - january ....december What is your favorite month? My favorite month is ... I like ...

2.A,
p. uč. Konušová
téma: Kalendár - mesiace v roku
Kľúčové slová: Months of the year - january ....december What is your favorite month? My favorite month is ... I like ...

3.A,
p. uč. Baťová
téma: Skupenstvá vody
Kľúčové slová: states of water,solid,liquid,gas

2.B,
p. uč. Môciková
téma: Kalendár - ročné obdobia
Kľúčové slová: four seasons - spring. summer. autumn, winter What is your favorite season? My favorite season is ... I like ...

2.A, p. uč. Konušová
téma: Kalendár - ročné obdobia
Kľúčové slová: four seasons - spring. summer. autumn, winter What is your favorite season? My favorite season is ... I like ...

2.C, p. uč Gajdošíková
téma: Rok v kalendári
Kľúčové slová: seasons: spring, summer, autumn, winter, mounths: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

2.C, p. uč. Gajdošíková
téma: Kalendár
Kľúčové slová: days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

2. A, Andrea Konušová

Téma: Tikajúci domček - Kalendár (CLILv rámci tejto témy: Days Of The Week - 2 vyučovacie hodiny)

Kľúčové slová: Monday, Tuesday .... Sunday, days of the week, first (2., 3., ..7.) day, last day

 

2. B, vyuč. Judita Môciková

Téma: Kalendár - dni v týždni ( 2 vyučovacie hodiny)

Kľúčové slová a frázy: Sunday, Monday, Tuesday,Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Days of the week, First day of the week ...... Last day of the week......

 

 
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14