O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Vlastiveda v šk. roku 2014/2015

4.C, p. uč. Hradská
téma: Cestujeme po Slovensku- Doprava v Bratislave
Kľúčové slová: Transport- car, bus, tram, plane, train, helikopter,
trolley, bike, motorbike,lorry, boat, ship, airship, subway.

4.C,
p. uč. Hradská
téma: Svetové strany, poloha miest v BB - kraji
Kľúčové slová: an ordinal points: NE - northeast, SE - southeast, SW - southwest,NW - northwest, city is in the ....of central Slovakia

2.B,
p. uč. Môciková
téma: Ako prebieha deň školáka
Kľúčové slová: Parts of the day - morning, afternoon, evening, night, Greetings - Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night

2.A,
p. uč. Konušová
téma: Ako prebieha deň školáka
Kľúčové slová: Parts of the day - morning, afternoon, evening, night, Greetings - Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night

2.C,
p. uč. Gajdošíková
téma: Ako prebieha deň školáka
Kľúčové slová: Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday What is your favorite day? My favorite day is ... I like ...

2.C,
p. uč. Gajdošíková
téma: Ako sa mení príroda na jeseň
Kľúčové slová: four seasons - spring, summer, autumn, winter, What is your favorite season? My favorite season is... I like... Months of the year - January .... December, What is your favorite month? My favorite month is... I like...

4.A,
p. uč. Bistová
téma: Svetové strany- polaha miest v BB-kraji
Kľúčové slová: the four cardinal points - west, east, north, south
an ordinal points: NE - northeast, SE - southeast, SW - southwest,NW - northwest, city is in the ....of central Slovakia

2.B,
p. uč. Môciková
téma: Ako prebieha deň školáka
Kľúčové slová: Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday What is your favorite day? My favorite day is ... I like ...

2.A,
p. uč. Konušová
téma: Ako prebieha deň školáka
Kľúčové slová: Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday What is your favorite day? My favorite day is ... I like ...

2.B,
p. uč.Môciková
téma: Ako sa mení príroda na jeseň
Kľúčové slová: four seasons - spring. summer. autumn, winter What is your favorite season? My favorite season is ... I like ... MOnths of the year: january .... december, What is your favorite month? Ma favorite ... I like ...

2.A,
p. uč. Konušová
téma: Ako sa mení príroda na jeseň
Kľúčové slová: four seasons - spring. summer. autumn, winter What is your favorite season? My favorite season is ... I like ... MOnths of the year: january .... december, What is your favorite month? Ma favorite ... I like ...

4.B,
p. uč. Štangová
téma: Svetové strany- poloha miest v BB-kraji
Kľúčové slová: the four cardinal points - west, east, north, south
an ordinal points: NE - northeast, SE - southeast, SW - southwest,NW - northwest, city is in the ....of central Slovakia

3.A
, p. uč. Baťová
téma: Ako vzniká mapa
Kľúčové slová: an ordinal points:NE-northeast,SE-southeast,SW-southwest,NW-northwest

3.C, p. uč. Silná
téma: Ako vzniká mapa
Kľúčové slová: an ordinal points:NE-northeast,SE-southeast,SW-southwest,NW-northwest

3.B, p. uč. Snopčoková
téma: Ako sa orientovať podľa svetových strán
kľúčové slová: the four cardinal points - west, east, north, south

3. A, vyuč. Marta Baťová

Téma: Ako sa orientovať podľa svetových strán

Kľúčové slová: cardinal, north, south, west, east

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14