O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Výtvarná výchova na I. st. v šk. roku 2014/2015


2.C, p. uč. Gajdošíková
Téma: Základné prvky výtvarného vyjadrovania
kľúčové slová: yellow, red, blue, green, white, black
 
1.A, p. uč. Šípková
Téma: Farby
kľúčové slová: white, black, red, yellow, orange, blue, green, pink

1. B, p.uč. Soňa Neštinová

Téma: Farby- colours

Kľúčové slová: colour, blue, red, green, yellow, orange, black, white, brown, pink, purple, What colour is it?

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14