O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - Biológia

 

Piaty ročník, trieda 5. A, vyuč. Lenka Tršová Husárová

Téma: Things around us /Veci okolo nás/

Kľúčové slová: living things, non – living things, stone, tree, house, insect, worm, fire, bird, flower, cat, car, fish, radio, boat

  

Piaty ročník, trieda 5. A, C, vyuč. Lenka Tršová Husárová

Téma: Parts of the plant and the tree

Kľúčové slová: flowers, leaf, fruit, stem, roots, petals, bud, stalk, bulb, needle, tree, pistil, stamen,...

 

Piaty ročník, trieda 5. A, C, vyuč. Lenka Tršová Husárová

Téma: Photosynthesis

Kľúčové slová: carbon dioxide, cuticle, oxygen, root hair, light energy, water, water vapor

 

piaty ročník, trieda 5. A, C, vyuč. Lenka Tršová Husárová

Téma: The parts of the fungi

Kľúčové slová: cap, gills, annulus, stalk, volva

  

Biológia, piaty ročník, trieda 5. A, C, vyuč. Lenka Tršová Husárová

Téma: The names of the plants

Kľúčové slová: sunflower, dandelion, rose, daffodil, poppy, carnation, gerbera, tulip, daisy, jasmine, lily, violet

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14