O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL na Jednotke

Čo je to CLIL?

• Metóda, pri ktorej sa žiak stretáva s anglickým jazykom aj na iných predmetoch.


Ktoré predmety sa takto učia na „Jednotke?“

Na 1. stupni: matematika, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, etická výchova, pracovné vyučovanie.
Na 2. stupni: matematika, chémia, geografia, biológia, fyzika, dejepis


Ako dlho sa táto metóda aplikuje a aké sú jej výsledky?


• Touto metódou sa učia naši žiaci už 4. rok. Postupne sme vytvorili plán slovnej zásoby. Deti by sa mali počas 9 rokov naučiť viac ako 800 slov, ktoré sa nemajú šancu naučiť na bežných hodinách angličtiny.


Prečo by sa mali žiaci učiť angličtinu aj pomocou tejto metódy?

clil  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14