O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - hudobná výchova

Hudobná výchova, druhý ročník, 2. A, pani učiteľka Lucia Debnárová

Téma: Číčence, číčence... a opakovanie - stupnica, ukončená a neukončená melódia
Kľúčové slová: first imaginary line, below the stave, first line, first gap, second line, second gap, third line, third gap, clef.  

 

 

Hudobná výchova, druhý ročník, trieda  2.A, pani učiteľka Lucia Debnárová

Téma: Pieseň Plietla som papučky. poznať pojem STUPNICA

Kľúčové slová:

musical scale, clef, lines, gaps, tones, ascending, descending, below the stave, first imaginary line

 

 

Hudobná výchova,  druhý ročník, trieda  2.A , pani učiteľka Lucia Debnárová

Téma:  Pieseň Maličká som a sláčikové hudobné nástroje

Kľúčové slová:  najmenší - smallest, najvačší - bigest, sláčik - bow, špička - spike, vlásie - horshair, prút - twig, žabka - frog, skrutka - screw, hlava - head, slimák - scroll, kolíky - pegs, krk - neck, hmatník - fingerboard, kobylka - bridge, cymbalo band - cymbalová skupina, violinist - huslistka 

Hudobná výchova, 2. ročník, pani učiteľka Lucia Debnárová

Téma: Pieseň Zahrajte mi muzikanti ...(Eugen Suchoň), zavedenie tónu g, poznať strunové sláčikové hud.nástroje, hra na muzikantov 

Kľúčové slová: string, music instruments, violin, viola, cello, kontrabas

 

 

Hudobná výchova, 2. ročník, pani učiteľka Lucia Debnárová

Téma: Pieseň Slúžil som, slúžil...- hudobno pohybová a vokálno-intonačná hra. Vedieť reagovať na zmenu tempa a dynamiky.

Kľúcové slová: fast, slowly, first, second, third, fourth, fifth, hen, duck, turkey, goose, pig 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14