O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

CLIL - prírodoveda

Prvouka, 2.ročník, trieda 2.A, pani učiteľka Monika Giláňová
Téma:
Kalendár

Žiaci 2.A si na prvouke vytvorili vlastný kalendár. Naučili sa ročné obdobia, mesiace, dni v týždni v slovenskom a aj v anglickom jazyku. Cez rôzne hry, piesne a aktivity si upevňovali a utvrdzovali slovnú zásobu - spring, summer, autumn, winter, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Frázy - Today is Wednesday. Yesterday was Tuesday. Tomorrow will be Thursday.  

 

 

Vlastiveda 2.ročník, trieda 2.C, pani učiteľka Silná Lívia
Téma:
Zima a jej premeny
Kľúčové slová : build snowmen, snowboarding, ski jumping, skating, skiing, sledging, cruising, hockey, bobsleding, cross- country skiing

 

Prírodoveda, druhý ročník, pani učiteľka Mária Štangová

Témy:

 1. Domáce a divožijúce zvieratá
 2. Tvoríme si knihu o zvieratkách
 3. Mäsožravce, bylinožravce, hmyzožravce a všežravce
 4. Kde žujú zvieratá? – vodné, suchozemské, obojživelníky

Kľúčové slová: farm and wild animals, born, hatch out, carnivores, omnivores, herbivores, insectivores, place of the life – land, water, ... .

 

 

Prírodoveda, druhý ročník, trieda 2. A, pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Živočíchy

Podtémy:

1. rodenie a liahnutie,

2. mäsožravce, bylinožravce, všežravce, hmyzožravce

3. suchozemské živočíchy, vodné živočíchy a obojživelníky.

Kľúčové slová: animals, carnivores, herbivores, omnivores, insectivores, rabbit, duck, horse, deer, tiger, wolf, eagle, cat, bear, wild boar , ….

 

Prírodoveda, tretí ročník, trieda 3.A, pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Ryby

Kľúčové slová: fish, invertebrates, gills, fins, scales, chondrichthyans, shark, salmon, raja

 

Prírodoveda, ročník štvrtý, trieda 4. B, pani učiteľka Judita Môciková

Téma: The life cycle of ant

Kľúčové slová: The life cycle of the ant consists of four stages: egg , larva, pupa, adult.

 

Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Téma: Butterfly life cycle

Kľúčové slová: butterfly, eggs, caterpillar, chrysalis (pupa), adult butterfly, hatches into, four stages

 

Prírodoveda, 3. ročník, trieda 3. B, pani učiteľka Soňa Neštinová

Téma: Prečo žaba môže žiť vo vode aj na súši? Obojživelníky

Kľúčové slová: frog, tadpole, common toad, salamander, tree- frog,

edible - frog, reproduction, circle of life, newt common

 

 

Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Téma: Parts of body insects - ant and bee

Kľúčové slová: ant, honey bee, head, anntenae, mandibles, eyes, thorax, abdomen, 3 pairs of legs, sting

 

 

Prírodoveda, 3. ročník, trieda 3. B, pani učiteľka Soňa Neštinová
Téma: Plazy. Prečo had v chlade nezamrzne?

Kľúčové slová: reptiles, viper, grass snake, turtle, blind worm, crocodile, chameleon, lizard, giant lizard, iguana skin, poison, teeth, egg

 

Prírodoveda, tretí ročník, trieda 3. A, pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Plazy 

Kľúčové slová:

reptiles, snakes, lizards, crocodiles, turtles.

 

Prírodoveda, tretí ročník, trieda 3. A, pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Vtáky 

Kľúčové slová:

animals, vertebrates, birds, sparrow, owl, pigeon, wild goose, parrot, pheasant, jay, dove, robin, nuthatch, cuckoo

 

Prírodoveda, 4.ročník, trieda 4. B, pani učiteľka Judita Môciková 

Téma: Ants - parts of body 

Kľúčové slová: head, thorax, abdomen, three pairs of legs, eyes, mandible, anteanne

 

 

Predmet: Prírodoveda, 4. ročník, trieda 4. B, pani učiteľka Judita Môciková 

Téma: Ants colony 

Kľúčové slová: queen, workers, males, soldier, lay eggs, have( haven´t) got wings, find food

 

 

Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Téma: Which animals live in family groups?

Kľúčové slová: animals, live, alone, in pairs, in family groups, spider, snail, eagle, owls, horses, cows, polar bears, lions, wolves, elephants, dolphins

 

 

Prírodoveda, Výtvarná výchova, druhý ročník, trieda 2. C, pani učiteľka Eva Hradská 

Téma: Zvietatá (Animals), Zvieratá v lese (2 hod)

Kľúčové slová: deer,  squirrel,  woodpecker,    crows  ,   wolf ,   fox,  hedgehog,    deer   , wild boar ,    eagle , frog, wasp, crocodile, goose,  herbivores, carnivores, insectvores, omnovores

 

 

Prírodoveda, tretí ročník, trieda 3. A, pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Obojživelníky

Kľúčové slová: živočíchy, stavovce, obojživelníky, hlava, trup, končatiny, vajíčka, žubrienky, dospelé žaby, žaba, ropucha, salamandra

 

 

Prírodoveda ,  3. ročník, trieda 3. B, pani učiteľka Soňa Neštinová
Téma:  Prečo vtáky vedia lietať

Počet hodín: 3
Kľúčové slová:  birds, thrush, tit, sparrov, swallov, cuckoo, stork, woodpecker, 
lark, pheasant

 

Prírodoveda, 4. ročník, trieda 3.B, pani učiteľka, Soňa Neštinová,

Téma: Vtáky -  časti tela.....  Birds - parts of body

Počet hodín -2

Kľúčové slová: parts of body, birds, head, egg, beak, neck, tail, hull, wing

 

 

Prírodoveda, 4. ročník, trieda 4. B, pani učiteľka Judita Môciková

Téma: Insects (Hmyz)

Kľúčové slová: insects, centipede, earwigs, grasshopper, dung bettle, ant, mosquito, dragonfly, earthworm.

 

 

Prírodoveda - PR/VV, 2. ročník, trieda 2. C, pani učiteľka Eva Hradská

1. téma: VODA – WATER ( marec - apríl)

2. téma: Rozprávka – Kvapko a Kvapka

Počet : 4.h

Kľúčové slová: states , cycle of water, usage of water, Water, ice, gas, fog, rain, snow, clouds  

 

 

Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Témy:   1. Why is the sky full of the stars? - Prečo je obloha plná hviezd?

Kľúčové slová, ktoré sa žiaci naučili aj v anglickom jazyku: Slnko, Mesiac, Zem, nočná obloha, súhvezdia, hviezdy
            2. Why the sun shines and warms? – Prečo slnko svieti a hreje?

Kľúčové slová, ktoré sa žiaci naučili aj v anglickom jazyku: ráno, poludnie, večer, Slnko, Mesiac, Zem, slnečné lúče, tiene


Prírodoveda, 3.ročník, trieda 3.B, pani učiteľka Soňa Neštinová

Téma: Prečo sa podobáme na opicu? Cicavce- Mammals

Kľúčové slová: cicavce, zvieratá, mačka, pes, opica, prasa, zajac, myš, kôň, krava, ovca, koza.

  

Prírodoveda, 3. ročník, trieda 3.B, pani učiteľka Soňa Neštinová

Téma: What is it? Čo je to? Zmyslové orgány a vnemy – 2 hodiny

Kľúčové slová: zmysly, oko, ucho, nos, jazyk, koža.


Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Téma: The Moon (Mesiac)
Kľúčové slová: mesiac, prirodzená družica Zeme, fázy mesiaca - zatmenie, prvá a posledná štvrť, spln, krátery, cesta na mesiac, rotácia okolo Zeme, atmosféra.

Prírodoveda, 3.ročník, trieda 3.B, pani učiteľka Soňa Neštinová

Téma: Človek v prírode /Man in nature/

Kľúčové slová: mozog, miecha, krv, srdce, cievy, nervy

Prírodoveda, 3. ročník, trieda 3. A,  pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Srdcovo-cievna sústava
Počet hodín: 3
 Kľúčové slová: srdcovo-cievna sústava, srdce, cievy, krv
 Key words: cardio  vascular system, heart, vessels, blood

Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Téma: Vertebrates (Stavovce)

Kľúčové slová: vertebrates, mammals, reptiles, fish, birds, amphibions

 

Prírodoveda , 4. ročník, pani učiteľka,  Andrea Konušová

Téma: Vertebrates - presentation of work (2. hodina)

Kľúčové slová: lay eggs, live on land, live in water, scales, fins, webbed feet, fur, mother´s milk, dry skin, wings, faethers

Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Téma: Invertebrates  (Bezstavovce)

Kľúčové slová: invertebrates, beetle, grasshopper, mosquito, caterpillar, dragonfly, ant,

Prírodoveda, 2. ročník, pani učiteľka Mária Štangová, Lucia Šípková

téma: Voda

kľúčové slová: skupenstvá, pevné, plynné kvapalné.... kolobeh vody v prírode, voda, oblaky, hory, prší, vietor, more

Prírodoveda, tretí ročník, trieda 3. A, pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Živočíchy - Stavovce
Kľúčové slová: animals, vertebrates, invertebrates, fish, amphibians, reptiles, fish, mammals

Prírodoveda, tretí ročník, trieda 3. A, pani učiteľka Lucia  Šípková

Téma: Cicavce

Kľučové slová: mammals, man, cat, bear, monkey, wolf, doe, squirrel, rabbit, tiger, horse, sheep, dolphin, elephant, whale.

Prírodoveda, 3. ročník, trieda 3.B, pani učiteľka Soňa Neštinová
Počet hod.: 2
Téma: stavovce a bezstavovce / vertebrates, invertebrates /.
Kľúčové slová: vertebrates,  dog, giraffe, zebra, tiger, lion, cat, rabbit, elephant, snake, horse, monkey, parrot, invertebrates: ladybird, butterfly, caterpillar.

Prírodoveda, Výtvarná výchova,  1.ročník, trieda 1.C, pani učiteľka Lívia Silná

Téma: Zvieratá – Domáce zvieratá, domáce vtáky

PDA - 2 hodiny, VV – 1 hodina

Kľúčové slová: SHEEP, PIG, CHICKEN, COCK, HEN, GOOSE, PIGEON, MARE, TURKEY, PUPPY, CALF, KID, GOSLING

Prírodoveda, 4. ročník, pani učiteľka Andrea Konušová

Téma: Earthworm (Dážďovka)

Kľúčové slová: earthworm, anatomy, clitellum, segments.

Prírodoveda, štvrtý ročník, trieda 4. B, pani učiteľka Judita Môciková

Téma: Differences between vertebrates and invertabrates

Kľúčové slová: vertebrates, invertebrates, have got / haven´t got: backbone, an internal skeleton, feathers, fur, different size, shell, hard outer skin

Prírodoveda, štvrtý ročník, trieda 4. B, pani učiteľka Judita Môciková

Téma: Verterates and ivertebrates (Stavovce a bezstavovce)

Kľúčové slová: vertebrates, invertebrates, fish, birds, amphibians, reptiles, mammals, centipede, earwigs, grasshopper, beetle, earthworm, ant, dragonfly, mosquito.

Prírodoveda, druhý ročník, trieda 2. A, pani učiteľka Lucia Šípková

Téma: Voda (Water)

Počet hodín: 4

Kľúčové slová: water, water cycle, water use, states of matter - gas, solid, liquid, sun heats the water, the wind moves the clouds over the mountains, rains, water flows into the sea.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14