O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Faktúry

 

Rok 2011 - do 30.4.2011

Rok 2011 - od 1.5.2011

Rok 2012: *.pdf

Rok 2013: *.pdf

Rok 2014: *.pdf

Rok 2015: *.pdf

Rok 2016: *.pdf

Rok 2017: školská jedáleň, škola

Rok 2018: školská jedáleň, škola

Rok 2019: školská jedáleň, škola

Rok 2020: školská jedáleň, škola

Rok 2021: školská jedáleň, škola

Rok 2022: školská jedáleň, škola

Rok 2023: školská jedáleň, škola
Rok 2024: školská jedáleň, škola

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14