O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Súhrnné správy

Štvrťročná súhrnná správa za 4. štvrťrok 2020

Štvrťročná súhrnná správa za 1. štvrťrok 2020

Štvrťročná súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015


Štvrťročná súhrnná správa za 3. štvrťrok 2015

Štvrťročná súhrnná správa za 2. štvrťrok 2015

Súhrnné správy za jednotlivé štvrťroky 2014 sú uverejnené na Úrade pre verejné obstarávanie
 

Súhrnná správa za tretí štvrťrok roku 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- eur.

Súhrnná správa za druhý štvrťrok roku 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- eur.

Správa o hospodárení finančných prostriedkov za rok 2012

Súhrnná správa za tretí štvrťrok roku 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- eur.

Súhrnná správa za prvý štvrťrok roku 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- eur.

Súhrnná správa za druhý štvrťrok roku 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- eur.

Súhrnná správa za tretí štvrťrok roku 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- eur.

Správa o hospodárení finančných prostriedkov za rok 2010  

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14