O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Zmluvy uzavreté po 1.1.2022


Ev. čislo zmluvy Typ zmluvy Zmluvné strany Predmet Cena celkom Dátum podpisu Dátum zverej-nenia Rok
  Zmluva o podružnom odbere Euro-Projektservis s.r.o. Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie a vody podľa spotreby 1.8.2022 5.9.2022  
  Dodatok Inmedia, spol. s r.o. Dodatok ku zmluve o dodávke dlhodobo skladovateľných potravín mení celkovú  max. sumu na 29169,16 € 24.1.2022 25.1. 2022 2022

Zmluvy uzavreté v roku 2021

Zmluvy uzavreté v roku 2020

Zmluvy uzavreté v roku 2019

Zmluvy uzavreté v roku 2018

Zmluvy uzavreté v roku 2017

Zmluvy uzavreté v roku 2016

Zmluvy uzavreté v roku 2015

Zmluvy uzavreté v roku 2014

Zmluvy uzavreté v roku 2013

Zmluvy uzavreté v roku 2012

Zmluvy uzavreté v roku 2011

 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14