O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Ateliérik

Kreatívny krúžok pre deti 1st
Spoločne poznávame, tvoríme, hráme sa...
Pracujeme s rôznymi materiálmi, technikami a na rôzne témy (autoportrét, šarkaniáda, Martin na bielom koni a jeho princezné, zimné mesto, zvieratká v zime, vtáčiky atď) 

atelierik

Fotografie nájdete TU 

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14