O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Biológia / Svet práce


ČO ŠEPKÁ LES
Naša škola sa dňa 2. 6. zúčastnila šiesteho ročník prírodovednej súťaže pre žiakov 4. až 6. ročníkov vybraných základných škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom súťaže "Čo šepká les". Súťaž sa konala v areáli svätoantonského kaštieľa. Napriek náročnosti a v konkurencii 16 škôl z celého okolia naši žiaci N. Pivarčiová (V. A), M. Gallo (V. A) a K. Lovčičanová (VI. A) pri zisku 140 bodov zo 150 možných získali krásne piate miesto. Ukázali svoje zručnosti v nasledovných disciplínach: kresba na tému “Vtáctvo našich lesov“, poznávanie zvierat, poznávanie rastlín, stopy zveri, kynológia, zvuky a hlasy zveri, streľba na laserovej strelnici, sadenie stromčekov, zhotovenie kŕmidla. Srdečne gratulujeme a sme na vás hrdí!


KREMNICKÝ ZELENÝ POKLAD 2016

a 27. mája 2016 sme sa zúčastnili druhého ročníka prírodovednej súťaže o putovnú trofej pre žiakov základných škôl okresu Žiar nad Hronom.

Tento ročník súťaže sa uskutočnil na  "Kremnickej kalvárii", aby deti spoznali aj inú krásnu časť Kremnice.

Súťažilo 17 žiackych tímov v dvoch vekových kategóriách. Súťažili na 8 stanovištiach z oblasti biológie, zoológie, geografie, kultúry a histórie. Vyskúšali si aj svoje manuálne a pohybové zručnosti.

Našu školu reprezentovali na súťaži dva žiacke tímy v obidvoch vekových kategóriách. A to v kategórii mladších žiakov žiaci VI. A a V. II A triedy – Karolínka Lovčičanová, Terezka Veselá a Adam Dekýš a v kategórii starších žiakov žiaci VIII. A a IX. C triedy – Marek Jaroš, Monika Blahyjová a Adam Ilčík.

Naši žiaci sa v konkurencii 17 tímov veru nestratili, mladší žiaci sa umiestnili na krásnom     1. mieste. Starší žiaci za mladšími nezaostali a obsadili 2. miesto. A tak putovná trofej prvý – krát zavítala aj do Žiaru nad Hronom.

Ďakujeme našim žiakom za krásnu reprezentáciu a tešíme sa opäť o rok.

 

 

Počas jarných a letných mesiacov sa pracuje aj na školskom pozemku a zelenine sa evidentne darí ...

 

CVČ Cvrček Kremnica organizovalo 19. 4. 2012 obvodné kolo Biologickej olympiády  kateg. E, odbornosť zoológia v našej škole. Žiak 6.A triedy Martin Mesiarik z našej školy získal prvé miesto a postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17.5. 2012 v Banskej Bystrici.

 

Projektové vyučovanie biológie v 5.A si žiaci „oživili“ aj živým exemplárom, ktorý si požičali z prírody a po skončení prezentácie ho opäť vrátili nepoškodený do prírody :-) ...

Na projektovom vyučovaní Svetu práce v 6.C triede sa žiaci zaoberali menej známymi druhmi zeleniny ...


Biológia, VII.A, B.
Starší žiaci si pripravili pre svojich mladších spolužiakov besedu na tému Závislosti.

Biológia, V.D
Od novembra 2010 do marca 2011 sa žiaci 5.D triedy spolu s koordinátorkou prevencie drogových závislostí zúčastňujú biologickej súťaže "Keď vďaka biodiverzite naše mesto ožije". Živočíchom, ktorého sa rozhodli ochraňovať aj tým, že ho počas celej zimy prikrmovali, je sýkorka bielolíca. Hlavnou myšlienkou celej súťaže je veta - "Trávim svoj čas radšej v prírode ako ..."

27.5.2010 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili geologickej exkurzie v Banskej Štiavnici. Žiaci navštívili Banské múzeum v prírode - najväčšie tohto zamerania na Slovensku. "Sfárali" do Štôlne Bartolomej a prezreli si krásne Mineralogické múzeum.
(viac fotografií) 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14