O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Dejepis

Šk. rok 2019/2020

 

Veľká MoravaNa hodine dejepisu v siedmom ročníku sme opakovali a prehlbovali vedomosti z Veľkej Moravy. Úlohami sme rozvíjali životné zručnosti - spoluprácu, pravdivosť, najlepší osobný výkon, dôveryhodnosť. Žiaci sa tešili na prácu a boli zvedaví, čo ich čaká. Pracovali s tabletmi, notebookom, atlasmi, učebnicou a pod.

Z úloh spomeniem niektoré:

- každá skupina mala slovanský znak, ktorý museli určiť,

- zaznačenie slovanských hradísk do mapy Slovenska (internet)

- na mape Európy vyznačiť slovanské osídlenie v 5.-9. storočí a napísať, aké štáty sa tam nachádzajú v súčasnosti (boli prekvapení, že aj v Nemecku žijú Slovania – tú veľkosť slovanského osídlenia si na hodinách dejepisu neuvedomili),

- písali svoje mená v hlaholike,

- v bloku sme mali vloženú aj CLIL metódu - museli odpovedať na otázky, čo lovili, zbierali, pestovali a chovali Slovania v tomto období (to si najprv museli nájsť v anglickom jazyku)

Všetky práce budú ešte prezentovať a dáme ich na triednu nástenku.

V.Fridrichová 

 

p. KrulišováTento rok oslavujeme na našej škole 60. výročie jej založenia. Na hodinu dejepisu k nám prišla pani Krulišová, ktorá bola jednou z prvých žiačok našej školy. Veľmi ju potešilo, že naša trieda 5.C bola v tej triede, do ktorej chodila. Rozprávala nám rôzne zážitky zo školy. Spomínala, že keď prvýkrát prišli do triedy, tak zostali prekvapení, pretože v triede okrem umývadla nebolo nič - ani lavice, ani stoličky. Niekoľko dní museli sedieť na zemi, zošity mali na kolenách. Nebolo to príjemné, ale museli to vydržať. V tých časoch boli pionieri a učiteľov museli oslovovať súdružka učiteľka. Pozerali sme si rôzne  fotky - a našli sme aj fotku triedy pani Krulišovej. Beseda bola zaujímavá. 
Zuzana Tokolyová 5.C

 

 

VEUVEU v VI.A na tému matematika v dejepise

Po rozlúštení zašifrovaných rokov a priradení historických udalostí sa šiestaci zahrali na tkáčov z mladšej doby kamennej pod vedením p. uč. Andokovej a Fridrichovej.

 

 

Šk. rok 2018/2019

V piatok, 14. júna, si žiaci 6.A a 7.A urobili výlet. Navštívili Carnuntum, Rímske mestečko na území dnešného Rakúska. Od sprievodcov, archeológov,  sa dozvedeli veľa o Rímskom živote: ako sa Rimania obliekali, stravovali, relaxovali a aký bol ich všedný deň. Nazreli  do Rímskych budov - do domu obchodníka s olivovým olejom, Rímskych kúpeľov, aj do veľkej jedálne s krásnymi nástennými maľbami. Dokonca si vyskúšali, ako sa sedelo na Rímskych záchodoch :). Milí sprievodcovia im porozprávali o Rímskych zvykoch, ktoré sa v tej dobre brali ako samozrejmosť. Aj napriek veľkej horúčave sa výlet všetkým páčil.

 

 

18.10.2018, žiaci deviateho ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

Keď sme vystúpili z autobusu, uvideli sme vysoký plot. Budovy za ním boli, síce moderné a zrekonštruované, ale keď sme vošli dnu, cítila som čudnú energiu poznačenú udalosťami, ktoré sa tu odohrali. Prehliadka bola rozdelená do dvoch častí. Najprv sme si pozreli prezentáciu  o živote Židov v Slovenskom štáte 1939. Tam sme sa dozvedeli o tom, ako postupne Židia prichádzali o svoje práva. Nesmeli chodiť do parkov, vlastniť rádio, auto a museli chodiť označení žltou hviezdou.  Neskôr ich transportovali do Auschwitzu a Sobiboru – kde po selekcii deti, starých ľudí a  tehotné ženy poslali do plynu. Silných ľudí zneužívali na ťažké práce.  V prezentácii sme videli ľudí, ktorým sa podarilo prežiť tieto hrôzy a vypočuli sme si ich spomienky. Nechcela by som prežiť to, čo prežili oni.

Potom nám sprievodca ukázal ostatné bloky. Vo vitrínach boli vystavené osobné veci uväznených.  Keď som videla malé detské topánky, prišlo mi veľmi ľúto týchto detí. Mohli sme si prečítať mená ľudí, ktorí tu žili. V ďalšom bloku boli upravené miestnosti, ktoré názorne ukázali ako žili a pracovali (šijacie dielne, ubytovacie priestory ...) Vonku sa nachádza železničný vagón, v ktorom prevážali ľudí natlačených vedľa seba aj niekoľko dní. V jednom rohu mali vedro, ktoré používali ako záchod. Mohli sme sa pozrieť dovnútra. Plná zvedavosti som vošla aj ja. Bolo tam malé zamrežované okienko, tma a cítila som sa stiesnene.  V poslednom bloku sme na fotografiách mohli vidieť ďalšie koncentračné tábory v Nemecku a v Poľsku. Dobré bolo aj to, že nám sprievodca najprv o tom niečo povedal a potom sme si mohli sami prezrieť exponáty.

Po tejto exkurzii sme mali viacerí zvláštny pocit. Veľmi sa teším, že žijem v tejto dobe, kedy všetci ľudia v mojej krajine majú rovnaké práva. Len dúfam, že sa to už nebude nikdy v budúcnosti opakovať.

 Za všetkých  deviatakov napísala Nina Šimovičová.

 

 

Šk. rok 2017/2018

9.11.2017 – 7.A  (Veľká Morava)

V tento deň sme spojili opäť niekoľko hodín do bloku, aby  sme si hravým a zaujímavým spôsobom  zopakovali a prehĺbili vedomosti z Veľkej Moravy.  Úlohami sme rozvíjali životné zručnosti  - spoluprácu,  pravdivosť, najlepší osobný výkon, , dôveryhodnosť.  Žiaci sa tešili na prácu a boli zvedaví, čo ich čaká. Pracovali s tabletmi, notebookom, atlasmi, slovníkmi a podobne.           

Z úloh spomeniem niektoré:                                 

- každá skupina mala slovanský znak, ktorý museli určiť ,  

- zaznačenie slovanských hradísk do mapy Slovenska (internet) - tu sme napríklad natrafili na problém, keď v jednej skupine začali vyznačovať stredoveké  hrady. Museli prácu opraviť.

- na mape Európy vyznačiť slovanské osídlenie v 5.-9. storočí a napísať, aké štáty sa tam nachádzajú v súčasnosti (boli prekvapení, že aj v Nemecku žijú Slovania – tú veľkosť slovanského osídlenia si na hodinách dejepisu neuvedomili),

- písali svoje mená v hlaholike, 

- v bloku sme mali vloženú aj CLIL metódu - museli odpovedať na otázky, čo lovili, zbierali, pestovali a chovali Slovania v tomto období (to si najprv museli nájsť a potom prezentovať v anglickom jazyku)

- vyrábali si z terakotovej hliny šperk z Veľkej Moravy.

Všetky práce prezentovali a dodnes zdobia našu triedu.

V reflexii uviedli, že sa im páčila táto forma práce. Vyjadrili sa, že by to mohlo byť častejšie a tešia sa na ďalšiu podobnú hodinu. V.Fridrichová               

 

 

Šk. rok 2016/2017

Dňa 7.3.2017 v 6.A triede prebehlo blokové vyučovanie v rámci VEU. Téma bola zaujímavá - Rímske légie. Žiaci pracovali v skupinách , v dvojiciach i jednotlivo. Vytvárali pojmové mapy, pracovali s atlasom, mapou, encyklopédiami, urobili jedálny lístok a čerešničkou bola výroba vlastného - PUGIA (legionárskej dýky). Svoje práce prezentovali a vystavili v triede.

O tom, že práce zaujali svedčí reflexia žiakov :
- Strašne super, nešlo o to, že sa nebudeme učiť,ale o to, že sme to robili spolu.
- Páčilo sa mi všetko. Chcela by som mať viac takých hodín. Rím som veľmi nechápala, ale po tejto hodine som z neho múdrejšia.
- Bola to zábava. Škoda, že sme nepozreli celý film a že sme sa s tými mečmi nemečovali.
- Teším sa na ďalšie hodiny.
PS. Určite budeme mať aj ďalšiu hodinu - tentoraz  o stredovekých hradoch (V.Fridrichová)

 

 

Šk. rok 2015/2016

 

V posledný májový deň sme sa vydali skúmať dávne tajomstvá hradu Modrý Kameň.  Podľa plánu sme navštívili najprv múzeum, kde nás zaujali hračky od najstarších čias a najvzdialenejších kútov sveta. Hlavne naše pani učiteľky tam videli hračky svojho detstva. Naša lektorka nás následne odviedla do lesíka blízko hradu. Aké by to boli stredoveké hry, keby sme nebojovali a neodhaľovali tajomstvo rytiera? A nebolo to veru jednoduché! Naša odvaha, jednotnosť a sila nás sprevádzali úlohami, ktoré mali  precvičiť telo a ducha. Jednoznačne najlepšie bolo „stretnutie so smrťou“ v podzemí hradu, kde sme si dokonale precvičili hlasivky. Po úspešnom zvládnutí úloh sme celé tajomstvo mŕtveho rytiera Juraja Modrokamenského odhalili v kaplnke, kde nás majiteľ hradu pasoval za rytierov a kňažné. Odmenou boli tvorivé dielne zamerané na bábkové divadlo. Niektorí tvorili bábky, iní cvičili svoje vlastné divadielko, ktoré v závere všetkým zahrali. Výborná nálada, duch bojovnosti a snaha dosiahnuť jeden cieľ – tak sa dá opísať táto skvelá dejepisná exkurzia. V.A, V.B

 

 

Dňa 14. októbra 2015 sme sa so žiakmi piateho a šiesteho ročníka zúčastnili mimoriadnej výstavy. Cestovali sme do Bratislavy, kde sme zažili chvíle slávy i konca významnej lode Titanic. Prejsť palubami všetkých tried, nazrieť do súkromných kajút, či zažiť posledné chvíle „nepotopiteľnej“ lode bol veľký zážitok. Zahľadeli sme sa na predmety pasažierov, ktoré sa uchovali, takisto stroje, čo nám ukazovali  aká silná a majestátna loď to bola. Zaujali nás aj interaktívne videá a prezentácie, vďaka ktorým sme sa dostali na palubu plnú farieb a hudby, ale aj do tajomných sivých hlbín ku vraku. Spoznali sme osudy jednotlivcov a ich rodín. Pri vstupe každý z nás dostal palubný lístok lodnej spoločnosti, kde boli informácie o pasažierovi, ktorý sa zúčastnil plavby Titanicu. V závere výstavy sme hľadali mená pasažierov a zisťovali, či osudnú noc prežili. My sme exkurziu našťastie prežili všetci. Zdraví a plní krásnych zážitkov sme sa vracali domov a dúfame, že onedlho sa opäť vyberieme na iné pekné miesta.Šk. rok 2013/2014
V dňoch 5.-7.6. 2014 sa žiaci 9.A a 8.A triedy zúčastnili exkurzie. Tentoraz sme sa vybrali na východné Slovensko.  Cestou do Košíc sme spoznali zákutia Spišského hradu či štrbiny Važeckej jaskyne. Boli sme  ubytovaní v druhom  najväčšom meste Slovenska , v Košiciach. Zistili sme, že nielen Bratislava, ale aj  Košice majú bohatú históriu a krásne  kultúrne pamiatky. Bolo úžasné večer sledovať meniace sa farby spievajúcej fontány, či vnímať veľkolepost Dómu svätej Alžbety.
Tajomnú atmosferu sme zažili aj pri prehliadke exotických motýľov v Botanickej záhrade, kde niektorým žiakom pred očami vyleteli exotické motýle z kukly.    
Poobede sme boli preveriť našu fyzickú zdatnosť v lanovom parku Tarzania - veru niektorým z nás sa riadne rozbúchalo srdce a roztriasli nohy pri zdolávaní prekážok v štvormetrovej výške nad zemou - ale zvládli sme to.
Posledný deň sme navštívili hrad v Starej Ľubovni - kde sme okrem výborného výkladu mali aj vystúpenie sokoliarov. Boli sme prekvapení tým, že toto územie patrilo na istú dobu Poliakom a páčili sa nám repliky korunovačných klenotov poľských kráľov. Naše poznávanie sme zakončili splavom na pltiach  v Pieninách.
Po troch dňoch sme sa plní dojmov vracali šťastní domov.


Žiaci VI. A, VI. B a IX. C triedy sa v dňoch 22. 5. - 23. 5. 2014 zúčastnili dvojdňovej poznávacej exkurzie do Bratislavy - mesta s výbornou polohou a bohatou históriou a do krásneho barokového zámku Schlosshof. Zoznámili sme sa so životom dvorného panstva na zámku a nakoniec sme navštívili Rakúske mestečko Carnuntum, ktoré je jedinečným centrom pre tajomné cesty do sveta Rimanov a poskytuje vzrušujúce pohľady do sveta archeológie.

Šk. rok 2012/2013

Boli sme na návšteve u susedov
Nie, nebojte sa, nejdeme písať o tých našich najbližších – na ulici či na chodbe. My sme sa vybrali ďalej, ďalej, ďalej – do stovežatej rozprávkovej Prahy, hlavného mesta Českej republiky. Vo štvrtok ráno nás rodičia vytešených s ťažkým srdcom naložili na autobus, pani učiteľka skontrolovala pasy (doma sme kontrolovali 3x, či ich máme, aby nás nevyložila J ) a vyrazili sme. Prvou zastávkou bola priepasť Macocha a Punkevní jaskyňa. Od parkoviska nás k jaskyni mala zaviesť modrá turistická značka. A hádajte čo? Hneď na začiatku cesty sme ju stratili ... Ale zvládli sme to a vchod do jaskyne sme úspešne lokalizovali. Niektorí z nás boli v jaskyni po prvý raz. Prekvapil ich chlad, tma a vlhko, no aj prekrásne stalaktity, stalagnáty či stalagmity. Príroda im dala rôzne tvary a človek rôzne názvy – sediaci zajačik, veční milenci, ťava ..... To všetko sme mohli obdivovať nielen z chodníka, ale aj z loďky. Tá nás dopravila aj von z jaskyne. Pravdu povediac, svetlo na konci tunela nás ani nepotešilo, ešte by sme sa boli vozili, pretože sprievodca rozprával neskutočné historky. No naším hlavným cieľom bola Praha. Do hostela sme dorazili našťastie ešte pred odchodom recepčnej , ale bolo to tesnééé. Hlavné je, že sa nám to podarilo a nemuseli sme spať v autobuse (aj keď zážitok by to asi bol :) ).
Na druhý deň sme mali na pláne pešiu prehliadku mesta. Cestovná kancelária nám zabezpečila výbornú sprievodkyňu, ktorá pochopila, že mená panovníkov a letopočty si zapamätáme tak na 10 minút a zásobovala nás pikoškami a zaujímavosťami. Praha je jedným z mála miest, ktoré unikli veľkým poškodeniam počas druhej svetovej vojny. Stredoveké centrum je nezabudnuteľným labyrintom kamenných uličiek, starých námestí, tmavých pasáží a nespočetných kostolov. Na to všetko dohliada Pražský hrad. Dievčatá sa pokochali nielen krásou architektúry, ale aj pohľadom na výmenu stráži fešných vojakov.
Okrem typických pamiatok Prahy mali chlapci zariadenú exkurziu na letisku. A nie hocijakú – dostali sa do miest, kam sa bežný cestujúci nedostane. Videli hangáre komerčných leteckých spoločností aj priestor pre vládny špeciál, pristávanie a odlietanie lietadiel, ich navigáciu, tankovanie. Presvedčili sa, že prísne bezpečnostné opatrenia nie sú len v Amerike. Bezpečnostná služba musela vyzliecť až dvoch účastníkov exkurzie a nerobila rozdiel medzi učiteľmi a žiakmi (sme radi, že si pani učiteľku nenechali, ani sa nám nechcela priznať, čo to vlastne pašovala :) ).
Dievčatá sa zatiaľ dozvedeli čo to o tradičnej výrobe čokolády a že kakaový prášok do kvalitnej čokolády rozhodne nepatrí. Čerstvo vyrobené belgické pralinky sa len tak rozplývali na jazyku. Domov sme si odniesli vlastnoručne vyrobené čokoládové obrázky.
Kto nezažil Prahu v noci, ako keby tam ani nebol. Neuveríte, ale po Prahe sa stále premávajú strašidlá a duchovia. Ani my sme neverili, až kým nás nenaháňala biela pani, za nohu nechytil vodník a za rohom nečakal čert. To bola tá posledná kvapka, aby sme sa rýchlo rozlúčili s mníchom a zároveň sprievodcom z Múzea pražských povestí a strašidiel a ponáhľali sa čo najrýchlejšie do bezpečia hostela a tepla postele.
V Prahe sme využili všetky možnosti integrovanej pražskej dopravy – metro, autobus aj električku. Posledným dopravným prostriedkom bola vyhliadková loď po Vltave. Tú sme si nechali na posledný deň, keď nás už boleli nohy a pražské nábrežie Vltavy sme mohli obdivovať z kresiel lodnej reštaurácie s pohárom horúcej čokolády na stole. Domov sme sa vrátili unavení, vyčerpaní (teda pani učiteľky asi trochu viac ako my), ale budeme mať o čom rozprávať. Strávili sme tri dni plné udalostí a zážitkov. Veľké poďakovanie za zorganizovanie exkurzie patrí p. uč. Fridrichovej. Dúfame, že sme veľmi nehnevali a že nás vezme so sebou aj na budúce :).
                                                      Žiaci 6.A a 8.A z Jednotky


Tento rok si pripomenieme 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Je to významný okamih v našich dejinách. Veď skutočnosť, že ich zásluhou v 9. storočí bola staroslovienčina jazykom, v ktorom sa mohla viesť liturgia, je fantastická. A práve o hlaholike sme sa rozprávali na prednáške pána Petra Imriša, ktorý k nám zavítal posledné marcové dni. Okrem toho, že nám v skratke povedal niečo o činnosti vierozvestcov na Veľkej Morave, žiakov naučil (sa snažil naučiť) písať hlaholikou. Aj najväčší skeptici po kurze vedeli nakoniec napísať svoje meno a priezvisko bez ťaháka. Zúčastnili sa ho žiaci piateho a deviateho ročníka a vybraní žiaci z prvého stupňa. Je len jasné, že kurzom to neskončí a hlaholiku budeme používať hlavne na hodinách dejepisu, aby sme ju nezabudli.

V tomto roku si aj na našej škole pripomíname 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. V rámci projektu Solúnski bratia robíme v triedach rôzne aktivity. 18. 4.2013 sme boli na dejepisnej exkurzii v Mikulčiciach, kde sa nachádzalo v čase Veľkej Moravy veľké slovanské osídlenie. Zúčastnili sme sa aj hry "O Mojmírov poklad". V areáli sme museli plniť rôzne úlohy a správne vyplniť pracovný list a to slovo správne je na mieste, lebo ak sme napísali nesprávnu odpoveď, pracovníčky múzea nás poslali naspäť a nemohli sme ísť na ďalšie stanovište. Merali nám totiž aj čas .Najlepšie skončili chlapci zo 7.A, ktorí o dve minúty predbehli svoje spolužiačky. Naučili sme sa veľa. Počasie nám vyšlo fantasticky, boli sme v areáli sami, takže po súťaži sme si ho ešte raz prešli samostatne, lebo sú tam veľmi zaujímavé exponáty. Odchádzali sme stadiaľ unavení, spokojní a plní dojmov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

Šk. rok 2011/2012


28. a 29.5.2012 sa žiaci 7.A a 9.A triedy vybrali na koncoročný výlet spojený s exkurziou z dejepisu a chémie. Cieľom ich dvojdňového výletu bol starobylý kráľovský Krakowsoľná baňa vo Wieliczke. Najskôr sa zastavili vo Wieliczke, kde sa prešli po soľných zákutiach bane až v hľbke 135 metrov, obdivovali „špagetové“ ale aj „karfiolové“kryštáliky soli, nádherné sochy vytesané z kamennej soli. Najviac ich obdiv získal kostol v hĺbke 125 metrov  a to, že vlastne všetko v bani bolo zo soli alebo dreva.

Poobede sa poprechádzali po starom meste Krakow.  Sprievodkyňa ich previedla  celým kráľovským palácom Wavel, Veľkým aj malým Rýnkom Krakowa. Zakývali trubačovi na veži, dotkli sa múru, ktorý im dodá vraj rovnováhu a silu. Zaujal ich aj skrútený komín na najstaršej univerzite v Poľsku.

Druhý deň, cestou naspäť, sa zastavili v Zuberci a prešli sa po skanzene - múzeu oravskej dediny, kde sa dozvedeli aj o histórii a spôsobe života na Orave.


Múzeum praveku
Jedného pekného dňa nás o 7.40 čakal autobus, ktorý nás odviezol do Múzea v praveku v Bojniciach. Cesta nebola veľmi dlhá a čoskoro sme boli na mieste. Sprievodkyňa už na nás čakala a milo nás privítala. Ako prvé nám niečo povedala o Prepoštskej jaskyni. Potom nás zobrala do malého lesíka pri malom jazierku. Prešli sme do jaskyne, kde na nás čakali neandertálci. Bola tam celá rodina - vyzerali ako živí. Ešte aj mamuta mali naporcovaného. Dozvedeli sme sa, že mamut mal len 4 zuby? Naučili sme sa veľa zaujímavého, čo sme použili v záverečnom kvíze. Prekvapenie nás ešte len čakalo. Na záver sme sa rozdelili do 5 skupín a dostali sme "bojovú" úlohu. Jedného z nás vybrať za šamana, obliecť ho a pripraviť mu kamennú sekeru a šperky. To ale nebolo všetko. Museli sme si pripraviť rituálny tanec, ktorý sme museli aj zatancovať. Takže po dlhšej dobe sa dolinou ozýval zvuk primitívnych hudobných nástrojov a nezrozumiteľné "brblanie". Nasmiali sme sa do sýtosti. Z múzea sme odchádzali dobre naladení a spokojní.
Veľmi sa nám to páčilo. Bonusom bolo uspokojenie aj nášho nákupného srdiečka v Prievidzi. Veď nielen učením je žiak živý :-).                       7.A trieda

Šk. rok 2010/2011

Šermiarska skupina Bojník oboznámila žiakov i tento školský rok s vývojom zbraní v období baroka. Praktické ukážky ukázali prácu šermiarov v Španielsku, Taliansku a vo Francúzsku.
(viac fotografií)

Vystúpenie skupiny Bojník from ZŠ ZH on Vimeo.
Dňa 21.05.2009 sa už druhýkrát v tomto školskom roku uskutočnila na našej škole hodina dejepisu naživo s mušketierskou skupinou Bojník z Prievidze. Mušketierska skupina zážitkovou formou predstavila žiakom stredoveké palné zbrane. Žiaci sa oboznámili s píšťalami, hákovnicami, kušami, lukmi, mušketami, trombónmi. Raritou bola puška, z ktorej sa strieľalo z hlavne a aj z pažby a tzv. kačica, ktorá vystrelila štyri výstrely naraz.

- hodina dejepisu naživo s umelecko-historickou spoločnosťou Bojník sa uskutočnila 9. 12. 2008 pre žiakov 5.-7. ročníka. Témou vyučovacej hodiny bol Vývoj zbraní a zbroje obdobia stredoveku. Pomocou vývoja jednotlivých zbraní sa žiakom demonštroval život rytierov na hrade počas krížových výprav.
Žiaci vlastnými vedomosťami dopĺňali sprievodné slovo a v závere sa zúčastnili stredovekej hry. Takáto hodina sa všetkým veľmi páčila.
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14