O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Hudobná výchova

Už tradične sa na „JEDNOTKE“ nesie mesiac marec a apríl v znamení súťaží v speve a recitácii. Po úspešnom absolvovaní školských a obvodných kôl postúpili naši žiaci do okresných a dokonca regionálnych. V súťaži  Hviezdoslavov Kubín (próza)  si Patrik Fuzák (III. B) a Soňa Herková (V. A) vybojovali prvé a druhé miesto. Postúpili do okresného kola, v ktorom  sa Soňa Herková umiestnila na druhom mieste. Naši žiaci ukázali svoje recitačné schopnosti aj v súťaži  Rozprávkové vretienko, v ktorej sa Karolínka Lovčičanová (III. A)  ako druhá v obvodnom kole prebojovala až do okresného. O tom, že nemáme len talentovaných recitátorov, ale aj spevákov, svedčia nasledujúce úspechy. V mestskej speváckej súťaži  Žiarsky talent  postúpili naše žiačky  Andrea Valušková  (IX. A),  Karin Kucbelová a Nina Krajčíková (II. C), do užšieho výberu top 10 najlepších. Karin Kucbelová (VII. D) svoj talent ukázala aj v okresnom kole  Spievam, spievaš  (umelá pieseň), kde obsadila najvyšší stupienok. Druhá  v prvej kategórii  sa umiestnila Nina Krajčíková.

Naše dievčatá dokázali, že tak, ako vedia spievať moderné piesne, nezaostávajú ani v speve ľudových. V okresnom kole  Spievam , spievaš  (ľudová pieseň) sa Radka Môcová  (III. B) umiestnila na druhom mieste a Nina Krajčíková bola prvá. Obe postupujú do regionálneho kola súťaže s názvom Červené jabĺčko. Vďaka patrí našej šikovnej pani učiteľke Lucke Debnárovej, ktorá deti sprevádzala a jej husličky vedeli vykúzliť nádherné tóny. Taktiež ďakujeme aj bývalému žiakovi  Patrikovi Ivanovi (už gymnazista), ktorý deti sprevádzal na harmonike a spolu s Luckou tvorili skúsenú muzikantskú dvojicu.

Tieto úspechy však zďaleka nie sú posledné, pretože dievčatá sa zúčastnia aj súťaže Slávik Slovenska, Bojnická perla , POP BB.

Veríme, že z úspechov našich žiakov sa budeme tešiť aj v nasledujúcich rokoch a že naša JEDNOTKA  bude, aj čo sa týka súťaží, vždy na jednotku.  

Žiakov pripravovala a článok napísala PaedDr. Soňa Neštinová

 

 

Naši speváci

Dňa 17.3.2011 sa v našej veselej škole uskutočnila spevácka súťaž: Dolina, dolina aká si mi dlhá....

A prečo veselá škola? Pretože celým poschodím zneli krásne hlasy našich spevákov, od najmenších až po skúsené spevácke hviezdičky. Hudobným sprievodcom bol  na škole veľmi známy a populárny hudobník a zároveň pán učiteľ  Peter Repiský, spevákov pozorne počúvali aj členky poroty pani učiteľky Soňa Neštinová a Mária Štangová.

 Súťaže sa zúčastnilo 11 nádejných speváčok a 1 spevák. Spoločne sme pospomínali na piesne starých rodičov, čo je aj cieľom celého podutia, ktoré pokračuje 15.apríla v Župkove.

Reprezentovať našu školu budú 3 žiačky, víťazky v jednotlivých kategóriách: Andrea Valušková 7.A   ,Karin Kucbelová  5.D a Radka Môcová 1.B. Všetkým postupujúcim držíme palce a ostatným spevákom ďakujeme za účasť.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14