O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Technika


26.10.2012 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prezentácie firiem v rámci spolupráce v projekte Protech.
Naši žiaci z 8.A triedy Vladimír Hrabaj, Tibor Michalov, Juraj Prôčka, Dominik Haring mali za úlohu predstaviť prácu a výrobky spoločností Fagor Ederlan Slovensko a Remeslo s.r.o.
Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre a tak oboznámili spolužiakov ôsmakov a deviatakov s možnosťami výberu profesie vo svojom meste.

Protech 2012

11 víťazných prác šk. kola postúpilo do mestského kola, z toho bolo 5 víťazných vo svojich kategóriách.

V skupine žiakov 1.-4. ročníka získali ocenenie:
- za výrobok z dreva, kategória jednotlivci - rapkáč: Jarmila Fidesová (II.A)
- za modelárske práce, kategória jednotlivci - Slnečná sústava: Patrícia Kováčová (IV.C)
- modelárske práce, kategória kolektív - Mravenisko: Lenka Hoangová (II.A), Urbanská Zuzana (IV.A), Miroslava Dubcová (IV.A)

V skupine žiakov 5.-.9. ročníka získali ocenenie:
- za výrobok z dreva, kategória jednotlivci: Ľubica Hudečeková (VIII.C)

Najvyššie ocenenie, titul Mladý technik, získal Lukáš Tóth za technickú hračku: odpaľovací panel. AJ tento šk. rok bol v oblati techniky pre školu úspešný.
 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14