O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Matematika - I. stupeň

Školský rok 2019/2020

 

nulťáci v akciiNulťáci si rozvíjali matematické predstavy. Riešili domino, geometrické tvary a farby v pohybe.  tvaryŽiaci v nultom ročníku sa učia nové pojmy - geometrické tvary. Spoločne postavili mestečko a zopakovali si farby.

 

 

matematikaŽiaci 1.B triedy si na hodine matematiky zábavnou formou opakovali porovnávanie čísel, sčitovanie a odčitovanie do 6 a geometrické tvary. (Fotografie TU)

 

 

matematika v 1.BZábavná matematika v 1.B

Žiaci si na hodine matematiky vyskúšali prácu v skupinách, pri ktorej sa oboznámili so životnou zručnosťou - spolupráca. Museli prejsť  stanovišťami, kde spoločne plnili zaujímavé úlohy. Rôzne aktivity ich priviedli k tomu, že spolupráca je dôležitá. (fotografie tu)

 

 

Predchádzajúce šk. roky

 

Zábavná matematika v II.A ... TU

 

Ako urobiť z troch trojuholníkov štyri? Čo preložiť, aby som zmenil obdĺžniky na štvorce a opačne? Nemôžem nič zlomiť, nič položiť na seba ba ani schovať. Takéto úlohy riešili štvrtáci na geometrii a poriadne sa zapotili, ale aj zasmiali.                          

Soňa Bistová

 

 

Rysujeme ako vieme

Druháci sa prvýkrát oboznámili s pravidlami rysovania. Aby sme mohli rysovať presne a efektívne, potrebovali sme správny výber pomôcok na rysovanie. Predovšetkým starostlivo zastrúhané ceruzky, dlhé pravítka a chuť do práce, ktorú druháci mali. Najprv sa oboznámili s pojmami  ako bod, úsečka, priamka a polpriamka a potom sa samotné pojmy učili rysovať. O tom, že rysovanie je zábava sa môžete presvedčiť samy......

 

 

Prváci už všeličo dokážu. Na hodine matematiky sa zahrali na nakupovanie v hračkárni. Vyskúšali si znalosti z finančnej gramotnosti. Pracovali s fiktívnymi peniazmi.Dňa 12.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda  P3 a P4.
V kategórií P3 súťažilo17 žiakov, z toho boli 3 úspešní riešitelia. V kategórií P4  súťažilo 28 žiakov, z toho bolo 13 úspešných riešiteľov.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

 

 

Mikulášska matematika sa niesla v 4.A v  téme tvorby grafov. Každý si zostrojil graf, pričom využil znalosti z geometrie a zručnosti z pracovného vyučovania. Potom si vo dvojiciach vymysleli deti otázky výskumu a začalo sa zisťovanie v triede. Už vieme koľko vrkočov, kamarátov, rifiel ....... sme mali v daný deň. Grafy využijeme aj na ďalších predmetoch a rozšírime si obzor poznania. S. BistováNa hodine geometrie v 3.C sa tretiaci učili telesá. Vysvetľovali si ako vyzerajú, čo už vedia o kocke. Zábavnejšia časť hodiny boli stavby z kociek. Každý žiak postavil stavbu podľa zadania: z daného počtu kociek, podľa základne...  Deti si kreslili ku stavbám plány a poradie úloh si navzájom vymieňali.

Geometrické tvary v 1.B - foto :)

Zábavná matematika v 1.A - vyvodenie desiatok a jednotiek.

Finančná gramotnosť, poznávanie hodnoty peňazí, práca s eurami v 1.B na matematike ...
V dnešnej dobe je dôležité naučiť žiakov správne vnímať peniaze. Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. Správny vzťah k peniazom formujeme už od detstva. Deti učíme poznať hodnotu peňazí, hodnotu bežného tovaru a spôsob, ktorým sa peniaze dajú získať.
Aj naši prváci sa s hodnotou peňazí stretli na hodine matematiky, kde si sami vyrobili peniaze, pričom spoznávali a rozlišovali farbu mincí a bankoviek. Určili si hodnotu vecí, ktoré chceli predávať a následne sa z triedy stalo mini-trhovisko. Prváci sa zmenili na predávajúcich a kupujúcich. Na trhovisku ponúkali svoj tovar a predávali ho. Museli si skontrolovať cenu príslušnú k tovaru a vypočítať si, či majú dostatočnú sumu mincí na kúpu tovaru. Predávajúci musel spočítať cenu predávaného tovaru a prípadný preplatok vrátiť kupujúcemu.

1.B - aj matematika môže byť zábavná, o tom sa presvedčili  prváci a pomocou dominových kociek, hracích kociek si poradili aj so sčítaním a odčítaním a tvorili "sčítacie a odčítacie rodinky".

a 13.12.2017 prebehla na našej škole matematická súťaž Pytagoriáda. Do celoškolského  kola sa zapojilo 25 žiakov tretieho ročníka a 18 žiakov štvrtého ročníka: 
Alica Gocníková, Nella Kúštiková, Sofia Čonková, Radko Breziansky, Filip Švec, Jozef Štefanovič, Kristián Žilinský (3.A) 
Marek Golebiowski, Jakub Ondruš, Tomáš Gubka, Tamara Jašková, Zuzana Uhrovičová, Adriána Paštrnáková, Alex Huraj, Viktória Šimková, Michal Német, Andrej Krajčov, Samuel Kováč, Saskia Laura Machovičová (3.B)
Andrej Baláž, Adrián Dekýš,Marek Ivanec, Richard Kavacký, Laura Mádelová, Zuzana Tökölyová (3.C)
Matej Ivan, Peter Dvorský, Martin Dang, Hana Pavolová, Nella Prokeínová, Eliška Klučková, Lucia Ščasnovičová, Barbora Borošová (4.B)
Radka Mlynárčiková, Sárka Marušková, Sofia Hanzelová, Mathias Uhrik, Samara Orgonášová, Alex Mihál, Fabrício Samuel Čonka, Ján Ďurčov, Michaela Bajnoková, Samuel Párničan (4.C)
Úspešní riešitelia:
 P3 
Gubka Tomáš   19 b
Golebiowski Marek     19 b
Gocníková Alica   17 b
Kováč Samuel      17 b
P4
Martin Dang    22 b
Matej Ivan       21 b
Peter Dvorský  21 b
Radka Mlynárčiková   20 b
Mates Uhrik      20 b
Eliška Klučková  19 b
Sofia Hanzelová  19 b
Alex Mihál  18 b
Michaela Bajnoková  15 b
Samara Orgonášová  14 b 

 

 

1.A - Poznávame písmená a čísla 

V 1.B si aj porovnávaním si poradili. Prvákom pri porovnávaní pomáhal pažravý krokodíl.

(Mgr. Judita Môciková)

 

Aj matematika môže byť zábavná.  S číslicami prváci nemajú žiadny problém.​

(Mgr. Judita Môciková)

 

Na hodinách geometrie je metóda clil využívaná zábavnou formou. Na precvičenie slovnej zásoby používame aplikácie v tabletoch,  ktoré sú príjemným spestrením vyučovania.

(Mgr. Mária Štangová)

 

V máji žiaci 1.C počítali na hodine matematiky na tabletoch. Pracovali s aplikáciami v geometrii, ale aj aritmetike. Pracovali vo dvojiciach, kde počítali príklady - Súboj o najlepších počtárov. Hodina bola pre žiakov veľmi podnetná a zábavná. Všetci sa tešili zo svojho úspechu.

 

Na matematike si žiaci 1.B vyskúšali opäť prácu v skupinách. Pod mottom viac hláv - viac rozumu, sú slovné úlohy zábavou a zvládli ich bez väčších problémov.

 

Viac hláv, viac rozumu. Matematika vo dvojici je zábavná. Vľavo, vpravo, hore, dole sú už pojmy osvojené.

 

Už v prvom ročníku sa učíme spolupracovať / práca v skupinách na matematike, slovenskom jazyku.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14