O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Päť elementov života


Vďaka Nadácii ZSNP a Slovalca v Žiari nad Hronom mohla naša škola realizovať projekt Päť elementov života. Hlavným cieľom bolo poznanie a sprostredkovanie priameho kontaktu detí s prírodou. Pochopenie kolobehu života v prírode, vzájomné súvislosti s konaním človeka.

Chceli sme priniesť žiakom silný emotívny zážitok prostredníctvom zážitkového a technického vyučovania. Myslím si, že sa nám to v plnej miere podarilo. Počas troch mesiacov spoznávali žiaci piateho ročníka elementy života.

Nahliadli do útrob Zeme, kde videli prácu baníkov a aj sa na nich, na haldách, zahrali. Pracovali s hrnčiarskou hlinou a pod dohľadom hrnčiara vyrábali prekrásne nádoby, hračky. Základy sochárstva im ukázal priamo akademický sochár. Pracovali aj s kameňom a výsledkom práce je okrasný záhon v našom areáli. Pri spoznaní elementu ohňa boli na exkurzii v závode Slovalco a u kováča v Kremnici, kde si vyskúšali prácu s kladivom. Tu spoznali aj element kovu, keď kuli roztavené železo a skúšali si jeho tvarovanie. V práci pokračovali pod dohľadom drotárky. Aj táto práca im išla od ruky. Že voda je základ života vieme všetci. Prameň, potôčik, vodopád. Pod Vtáčnikom sledovali púť vody. Pokračovaním bola exkurzia v Bratislave v chemických laboratóriách, kde pod dohľadom študentov STU pracovali ako ozajstní chemici. Vodu treba aj vyčistiť – celý proces si boli pozrieť na čističke odpadových vôd v Žiari nad Hronom. Tak spoznali element vody. Zostal ešte element dreva. Aké rastliny rastú v našom regióne, ako sa sadia, ako sa treba o stromčeky starať. To už vieme, veď sme si v našej škole vysadili celú alej. A pani rezbárka zasvätila žiakov do tajov práce s dlátkom, pílkou, pilníkom.

Boli to všetko zaujímavé aktivity a hlavne veľmi poučné. Priniesli nový obzor a zručnosť do života detí našej školy. Zato si všetci členovia Nadácie zaslúžia ešte raz veľké – ďakujeme.

Mgr. Kamila Andoková , koordinátorka projektu.

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14