O škole

Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca

Školský psychológ

Projekt eTwinning – Czech and Slovakia


 - zapojená trieda – 6.A

 

Projekt je pre žiakov 6. ročníka, budú realizovane témy zodpovedajúce výstupom učebnice Project 2 - my life, animals, holidays, food, the world, entertainment.

Cieľom projektu je nadviazať priateľstvo a výmenu informácií na dané témy. Žiaci rozpracujú nasledovné témy: my life - predstavenie seba, svojej školy a mesta. Animals - zoznámenie sa s zvieratami žijúcimi vo voľnej prírode, domácimi zvieratami, názvoslovie mláďat, zvuky zvierat, básnička o zvieratách. Food - žiaci v rámci pracovných činností, uvaria / upečú podľa anglicky zadaných ingrediencií a postupu, vytvorí video. The world - žiaci precvičia stupňovanie prídavných mien porovnávaním partnerských krajín. Entertainment - žiaci vytvoria zoznam obľúbených TV relácií a programov.

pracovný postup

 

Pracovný postup:

December - vytvorenie blahoželaní z papiera k Vianociam, zaslanie poštou, rozdanie žiakom.

Január - My life - predstavenie sa, školy, mestá - každá škola zvlášť, výstupy na etw.

Február - Animals - každá škola zvlášť - výstup na etw.

Marec - apríl - Food - slovenský škola pošle recept českej, česká škola slovenská, realizácia v školskej kuchynke, video výstup na etw.

Máj -The world - žiaci porovnávajú partnerské krajiny - výstup etw

Jún - Entertainment - žiaci vytvoria zoznam obľúbených TV relácií, definujú žáner - video - výstup na etw.

 

K realizácii projektu bude využívané priestoru pre spoluprácu.

 

Jedáleň

ŠKD

Kontakt

 • Základná škola
 • Ul. Dr. Janského č.2
 • 965 01 Žiar nad Hronom
 • --------------------------------------
 • Telefón: +421 45 673 21 45
 • fax: +421 45 673 21 45
 • e-mail: skolazh@gmail.com
 • --------------------------------------
 • Školská jedáleň:
 • sjzsjan@gmail.com
 • +421 45 672 52 14